NND Sözlük

Ana Sayfa > ibrahim nedir, ibrahim ne demek (ibrahim nnd)

ibrahim nedir, ibrahim ne demek?

ibrahim

 1. 1. inananların babası. 2. hakların babası. 3. kur'an'da ismi geçen ibrahim peygamber.
 2. İbrahim kelimesi, İbranicede baba anlamına gelen "eb"; ve cumhur demek olan "reham" kelimelerinden meydana gelmiştir. "Ebu-l cumhur" ise; cumhurun babası demektir. Bu ismi meydana getiren kelimelerin ikisinin de hareke veya telaffuzlarını az bir değişiklik yapmakla yine bu manalar Arapçada vardır. Bu da İbranilerle Arapların yakınlıklarına delildir.
 3. Halilullah ve Halil-ür Rahman da denir. Peygamberlerden İshak ve İsmail'in (A.S.) babasıdır. Yirmi sahifelik kitap kendisine nazil olmuştur. Süryanice konuşurdu. Peygamberimizin de (A.S.V.) ceddi idi. Urfa'da doğduğu da rivayet edilir. Zamanın kralı Nemrud tarafından ateşe atılmak istendi, mu'cize olarak ateş onu yakmadı. En şiddetli zamanda dahi Allah'tan başka kimsenin dostluğunu kabul etmediğinden, sadece ondan meded beklediğinden kendisine Halilullah denilmiştir. Sonra Mısır'a ve Kenan iline gitti. Oğlu İsmail (A.S.) ile birlikte Kabe-i Muazzama'yı yeniden inşa' ettiler. Kudüs'te medfun'dur.( $ Ayet-i Kerimesinin delaletine göre, Hazret-i İbrahim ateşe atıldığı zaman, ateşin harareti burudete inkılab etmesi, beşerin keşfettiği yakıcı olmayan mertebe-i nariyeye örnek ve me'hazdır. İ.İ.)(Hazret-i İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'a karşı imate ve ihyada Güneş'in tulu' ve gurubuna intikali, cüz'i imate ve ihyadan külli imate ve ihyaya intikaldir ve bir terakkidir. O delilin en parlak ve en geniş dairesini göstermektir. Yoksa bir kısım ehl-i tefsirin dedikleri gibi, hafi delili bırakıp, zahir delile çıkmak değildir. M.)

baba   US UK (nedir ne demek)

 1. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
  Örnek: Türk babanın ve Türk ananın çocuğu Türktür. Anayasa
 2. Çocuğu olmuş erkek, peder.
 3. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme.
 4. Çatı merteği.
 5. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse.
 6. Anlayışlı, iyi huylu erkek.
 7. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı.
 8. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse.
 9. (Mimarlık) Mahya kirişini dikey olarak alttan tutan kalın, kare kesitli kerestelerden her biri. a. bk. çatı.
 10. Özellikle dört ayaklı hayvanlar için kullanılan, bir hayvanın ebeveynlerinden erkek olanına verilen ad.
 11. 1. kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. birinci dereceden erkek akraba. 3. koruyucu, velinimet. 4. saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. ecdad, ata. 6. tekke büyüğü. 7. zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık. - baba oruç. oruç reis. türk denizcisi barbaros hayrettin paşa'nın lakabı.
 12. (en) Poppa.
 13. (en) Bollard.
 14. (en) Newel post.
 15. (en) Kind of plum cake.
 16. (en) Small cake leavened with yeast.
 17. (en) Venerable old man.
 18. (en) Term of affection for a Saint or holy man.
 19. (en) Term of affection for a saint or holy man meaning 'father'.
 20. (en) Religious master or father; term of respect.
 21. (en) Father.
 22. (en) King-post.
 23. (en) Daddy.
 24. (en) Papa.
 25. (en) Pater.
 26. (en) Old man.
 27. (en) The old man.
 28. (en) Goodman.
 29. (en) Governor.
 30. (en) The governor.
 31. (en) Gu guvnor.
 32. (en) Senior.
 33. (en) Sire.
 34. (en) Begetter.
 35. (en) Very good.
 36. (en) Great.
 37. (en) Very difficult.
 38. (en) Upright post of a staircase.
 39. (en) Knob.
 40. (en) Post.
 41. (en) Snubbing post.
 42. (en) Boss.
 43. (en) Timberhead.
 44. (en) King post.
 45. (en) Crown post.
 46. (en) Pillar post.
 47. (en) Broachpost.
 48. (en) Corner post.
 49. (en) Bitt.
 50. (en) Male.
 51. (en) Head post.
 52. (en) Patronymic.
 53. (fr) Poinçon
 54. Antik Sümerli bir Tanrıça

haklar (nedir ne demek)

 1. Hukuk (karş. töre).

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012