NND Sözlük

Ana Sayfa > iş bölümü nedir, iş bölümü ne demek (iş bölümü nnd)

iş bölümü nedir, iş bölümü ne demek?

iş bölümü

 1. Bir işi, iki veya daha çok kişi arasında bölme.
 2. Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi.
 3. İşçilerin üretimin belli alt süreçlerinde uzmanlaşması.
 4. Bir organizmada çeşitli görev ve faaliyetlerin o organizmanın ayrı ayrı bölgeleri tarafından yerine getirilmesi. Hayvan sosyetelerinde görevlerin bölünmesi (işçi, asker arı gibi). Vazife taksimi.
 5. (en) Department of labor.
 6. (en) Division of Iabour, division of Iabor.
 7. (en) Division of labour.
 8. (en) Division of labor.
 9. (fr) Division de travail

(nedir ne demek)

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
  Örnek: İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir. S. F. Abasıyanık
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.
 11. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek.
 12. Birinden istenen hizmet veya ona verilen görev.
 13. Bir kuvvetin etki noktasını devindirmesi. İş, kuvvetin yol boyunca birleşeni ile alınan yolun çarpımına ya da 'kuvvet yönleci ile yol yönlecinin sayıl çarpımına eşittir.
 14. (en) Work.
 15. (en) Business, activity.
 16. (en) Profession.
 17. (en) Job.
 18. (en) Working.
 19. (en) Occupational.
 20. (en) Regulation.
 21. (en) Things to do.
 22. (en) Occupation.
 23. (en) Business.
 24. (en) Trade.
 25. (en) Concern.
 26. (en) Affair.
 27. (en) Function.
 28. (en) Piece of work.
 29. (en) Works.
 30. (en) Activity.
 31. (en) Appointment.
 32. (en) Assignment.
 33. (en) Ball game.
 34. (en) Billet.
 35. (en) Calling.
 36. (en) Cause.
 37. (en) Commerce.
 38. (en) Action.
 39. (en) Berth.
 40. (en) Commission.
 41. (en) Deal.
 42. (en) Dealing.
 43. (en) Dealings.
 44. (en) Deed.
 45. (en) Duty.
 46. (en) Employment.
 47. (en) Field.
 48. (en) Handiwork.
 49. (en) Labour.
 50. (en) Matter.
 51. (en) Office.
 52. (en) Operation.
 53. (en) Position.
 54. (en) Post.
 55. (en) Pursuit.
 56. (en) Service.
 57. (en) Show.
 58. (en) Situation.
 59. (en) Task.
 60. (en) Transaction.
 61. (en) Undertaking.
 62. (en) Workpiece.
 63. (en) Mission.
 64. (en) The chief problem.
 65. (en) Something worth doing.
 66. (en) Agency.
 67. (en) Term.
 68. (en) Avocation.
 69. (en) Boom.
 70. (en) Breeze.
 71. (en) Commercial operation.
 72. (en) Commis.
 73. (al) Arbeit
 74. (fr) Travail

bölüm (nedir ne demek)

 1. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
  Örnek: Asıl yalıya bitişik bir binada, belki de eski selamlık bölümünde idiler. R. H. Karay
 2. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
 3. Çağ, devir
  Örnek: O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar. Y. Z. Ortaç
 4. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
 5. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
 6. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.
 7. Bir kamu kurumunun tüm görevlerini parça parça yapan iş yerlerinin ayrı ayrı her birinin adı.
 8. Bir filmde birkaç ayrımdan oluşan, konunun ana parçalarından birini ortaya koyan bölük.
 9. Bk. ayrım
 10. Filumların bir araya gelmesiyle teşekkül eden, canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim. Divizyo.
 11. Yazmaların kendi içinde bölünebildiği büyük ayırımlardan her biri.
 12. Canlı organizmaların sistematik sınıflandırılmasında şubelerin bir araya gelmesinden oluşan grup, divizyo.
 13. (en) Chapter.
 14. (en) Section.
 15. (en) Part.
 16. (en) Category.
 17. (en) Division.
 18. (en) Class.
 19. (en) Department.
 20. (en) İnstalment.
 21. (en) İnstallment.
 22. (en) Cantle.
 23. (en) Compartment.
 24. (en) Desk.
 25. (en) Episode.
 26. (en) Fraction.
 27. (en) Fragment.
 28. (en) Portion.
 29. (en) Segment.
 30. (en) Septum.
 31. (en) Sequence.
 32. (en) Side.
 33. (en) Squad.
 34. (en) Branch.
 35. (en) Breakup.
 36. (en) Contingent.
 37. (en) Movement.
 38. (en) Passage.
 39. (en) Proportion.
 40. (en) Quotient.
 41. (en) Segmentation.
 42. (en) Block.
 43. (en) Book.
 44. (en) Catch.
 45. (en) İnstal l ment.
 46. (en) Office.
 47. (en) Paying department.
 48. (en) Piece.
 49. (en) Repartition.
 50. (en) Rubric.
 51. (al) Tv
 52. (fr) Partie, épisode
 53. (fr) Division
 54. (fr) Local, bureau d'une administration
 55. (la) Dividere: bölmek
 56. (la) Divisio

ayrım (nedir ne demek)

 1. Ayırma işi, tefrik.
 2. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, fark.
 3. Alt bölüm.
 4. Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter, fark.
 5. Ayrılma noktası.
 6. Bir veya daha çok sahne içinde geliştirilip olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü.
 7. Fark.
 8. Bir ya da daha çok görünçlük içinde geliştirilip, olgunun tamamlanmış bir parçasını veren film bölümü. TV
 9. Televizyon oyunlarında buna karşılık olan bölüm.
 10. Hlk. Eyer örtüsü.
 11. (en) Sequence.
 12. (en) Distinction.
 13. (en) Difference.
 14. (en) Apartheid.
 15. (en) Part.
 16. (en) Segregation.
 17. (en) Margin.
 18. (en) Section.
 19. (en) Differentiation.
 20. (en) Discrimination.
 21. (en) Color bar.
 22. (al) Sequenz, Filmsequenz, Szenenfolge, Ausschnitt
 23. (fr) Séquence

iki (nedir ne demek)

 1. Birden sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 2, II rakamlarının adı.
 3. Birden bir artık
  Örnek: Bir sokak başında kavga eden iki çocuğu ayırdı. H. Taner
 4. (en) Dual.
 5. (en) Both.
 6. (en) Double.
 7. (en) Double double.
 8. (en) Breath Iki refers more to the physical act of respiration, while kokyu signifies the deeper cosmological aspects of breathing.
 9. (en) Breath The physical act of respiration Also will power.
 10. (en) Dyad.
 11. (en) Twain.
 12. (en) Couple.
 13. (en) Brace.
 14. (en) Amphi-.
 15. (en) Two-.
 16. (en) Duo-.
 17. (en) Ambi-.
 18. (en) Either.
 19. (en) Twin double.

ik (nedir ne demek)

 1. Daha yüksek değerliği gösteren son ek, ous ile karşılaştırıldığında ferrous 2, ferrik 3.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.015