NND Sözlük

Ana Sayfa > hp nedir, hp ne demek (hp nnd)

hp nedir, hp ne demek?

hp   US UK

 1. Ham protein.
 2. (en) Crude protein.
 3. (horse power) "horse power (beygir gücü)", beygir gücü, bir motorun çalışŸma oranının hesaplanması birimi, motor kuvveti birimi

ham protein (nedir ne demek)

 1. Yemlerin kimyasal analizlerinde kjeldahl yöntemiyle bulunan azotun 6, 25 faktörüyle çarpılması sonucu elde edilen, gerçek protein ve amonyak, amino asit ve nitratlar gibi azot içeren maddeleri kapsayan yemdeki azotlu maddelerin toplamı, HP.
 2. Sülfürik asitle yakılan yemlerden amonyağın açığa çıkarılıp bunun hidroklorik asitle titre edilmesiyle edilen azot miktarı.
 3. (en) Crude protein.

ham   US UK (nedir ne demek)

 1. Yenecek kadar olgun olmayan (meyve).
 2. İşlenmemiş (madde).
 3. İdmansız.
 4. Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan.
 5. Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş.
 6. Zenginleştirilmemiş, rafine edilmemiş veya olgunlaştırılmamış.
 7. Domuz karkasının arka bacağı.
 8. Kürlenmiş, pişirilmiş ve dumanlanmış domuz arka bacak eti.
 9. Domuz jambonu.
 10. Hlk. Veteriner hekimliği folklorunda soğuk ve sert apse.
 11. (en) The thigh of any animal; especially, the thigh of a hog cured by salting and smoking.
 12. (en) Home.
 13. (en) The region back of the knee joint; the popliteal space; the hock.
 14. (en) Unripe.
 15. (en) Green.
 16. (en) Unrefined.
 17. (en) Unripened.
 18. (en) Meat cut from the thigh of a hog.
 19. (en) Son of Noah.
 20. (en) Hind leg of pork/hog cured in various ways The leg is cut from the carcase and brined seperately Ham may be cooked, raw or smoked The french term Jambon refers to ham and also to a leg of fresh pork see also Ham pictures see also cooking a Ham.
 21. (en) Sanskrit word meaning the gross body or instrument of the soul The soul is the doer and the gross body is the instrument Ham also refers to the ego.
 22. (en) The nearest tasting to Chinese ham Very salty.
 23. (en) Daging babi.
 24. (en) One of the sons of Noah; he abused his father and Canaan, his son, was cursed for it.
 25. (en) According to Genesis, a son of Noah and the father of Canaan , Ham was considered the progenitor of various nations in Phoenicia, Africa, and West Arabia 'The land of Ham' is usually taken to be Egypt.
 26. (en) Uncut.
 27. (en) Ham.
 28. (en) Crude.
 29. (en) Raw.
 30. (en) Rough.
 31. (en) Rude.
 32. (en) Meat cut from the thigh of a hog an unskilled actor who overacts a licensed amateur radio operator son of Noah.
 33. (en) Uncultivated.
 34. (en) Out of training.
 35. (en) İmmature.
 36. (en) Rusty.
 37. (en) Licensed amateur radio operator.
 38. (en) An unskilled actor who overacts.
 39. (en) Exaggerate one's acting.
 40. (en) An amateur radio operator; not no be confused with DXer and DXing.
 41. (en) Janbon.
 42. (fr) Brut
 43. ), (f.) jambon, domuz budu
 44. Kıç kaynağı, insanın kaynak ve oturma yeri
 45. Kaynak, but
 46. Dizin alt veya iç kısmı
 47. Tiyatro abartarak oynayan oyuncu
 48. Amatör radyo operatörü
 49. Argo aşırı duygusal veya abartmalı bir şekilde oynamak.
 50. Abartılı oynamak, rol kesmek

protein   US UK (nedir ne demek)

 1. Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, Yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan karmaşık yapılı doğal madde
  Örnek: Hayvani protein alamayan yerlerde, bu yol ile fakir fukaraya et yedirebilmek imkânı hazırlanmıştır. B. Felek
 2. Bk. önbesi
 3. Canlıda yapı elemanı, hormon, enzim, elektron ya da madde taşıyıcısı, desteklik gibi görevleri yapan, amino asitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan, polipeptit dizilerinin tek başlarına ya da diğer moleküllerle birleşerek ipliksi, tabakalı ya da küresel şekillerde (primer, sekunder, tersiyer, kuaterner yapı) bulunabilen, tüm hücre faaliyetlerine katılan bir biyopolimer grubu.
 4. Amino asitlerin peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt içeren, globuler veya fibröz yapıya sahip, bütün canlılar için önemli yapısal ve fonksiyonel işlevleri olan makromoleküller. Genellikle peptit bağıyla bağlanmış 100'den fazla amino asit içeren ve molekül ağırlığı 10 kDa'dan fazla olan peptitler için kullanılır.
 5. Doku hücrelerinin esas yapı unsurlarından birini oluşturan, aminoasit birleşmesinden oluşmuş azotlu bileşikler grubuna ait herhangi bir madde.
 6. (en) In chemical analysis, the total nitrogenous material in vegetable or animal substances, obtained by multiplying the total nitrogen found by a factor, usually25, assuming most proteids to contain approximately 16 per cent of nitrogen.
 7. (en) Body now known as alkali albumin, but originally considered to be the basis of all albuminous substances, whence its name.
 8. (en) What it's good for: Keeps the body running, made from different combinations of amino acids Where you get it: Meat, eggs, dairy products, beans, whole grains, and vegetables RDA: Between 46 and 63 g for adults.
 9. (en) Large molecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order; the order is determined by the base sequence of nucleotide in the gene coding for the protein Proteins are required for the structure, function, and regulation of the body's cells, tissues, and organs, and each protein has unique functions Examples are hormones, enzymes and antibodies.
 10. (en) Large biomolecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order Proteins are required for the structure, function, and regulation of cells, tissues, and organs.
 11. (en) Large, complex molecule composed of amino acids The sequence of the amino acids, and thus the function of the protein, is determined by the sequence of the base pairs in the gene that encodes it Proteins are essential to the structure, function, and regulation of the body Examples are hormones, enzymes, and antibodies.
 12. (en) Large molecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order; the order is determined by the base sequence of nuceotides in the gene coding for the protein Proteins are required for the structure, function, and regulation of the body cells, tissues, organs, and each protein has unique functions.
 13. (en) Large complex molecule made up of one or more chains of amino acids Proteins perform a wide variety of activities in the cell.
 14. (en) Large molecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order; the order is determined by the base sequence of nucleotides in the gene coding for the protein Proteins are required for the structure, function, and regulation of the body's cells, tissues, and organs, and each protein has unique functions Examples are hormones, enzymes, and antibodies.
 15. (en) Complex biological molecule composed of a chain of units called amino acids Proteins have many different functions: structure; movement ; catalysis ; transport ; regulation of cellular processes ; and response to the stimuli The information for making proteins is stored in the sequence of nucleotides in the DNA molecule.
 16. (en) Polymer of amino acids linked via peptide bonds and which may be composed of two or more chains The uniqueness of individual proteins depends on the length and order of amino acids within the proteins.
 17. (en) Molecule made up of a sequence of amino acids Proteins are the most common organic molecule found in living organisms.
 18. (en) Any of the group of large molecules that are composed of a linear sequence of amino acids Proteins account for more than 50 percent of the dry weight of most cells, and are involved in most cell processes Examples of proteins include enzymes, collagen in tendons and ligaments and some hormones For more information see An introduction to proteins and Molecular biology notebook protein structure and diversity.
 19. (en) An important kind of molecule in the human body, consisting of a sequence of amino acids The shape of a protein depends on the number and sequence of amino acids that make it.
 20. (en) Large molecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order; the order is determined by the base sequence of nucleotides in the gene that codes for the protein Proteins are required for the structure, function, and regulation of the body's cells, tissues, and organs; and each protein has unique functions Examples are hormones, enzymes, and antibodies Source : Human Genome Project Information.
 21. (en) Molecule composed of many amino acids There are many types of protein with a range of functions Proteins are important as enzymes Egg white is almost pure protein.
 22. (en) Macromolecules consisting of long sequences of amino acids Protein is three-fourths of the dry weight of most cell matter and is involved in structures, hormones, enzymes, muscle contraction, immunologic response, and essential life functions.
 23. (en) One of the three main classes of food Proteins are made of amino acids, which are called the building blocks of the cells The cells need proteins to grow and to mend themselves Protein is found in many foods such as meat, fish, poultry, and eggs See also: Carbohydrate; fats.
 24. (en) Proteins are essential molecules in the body made up of many amino acids strung together DNA encodes the proteins and the cells can then turn the DNA into RNA and ultimately into proteins Clotting factors are one of many types of proteins.
 25. (en) Molecules composed of amino acids Proteins constitute the enzymes and many of the structural components of cells.
 26. (en) Macromolecule formed from a sequence of amino acids synthesized according to the genetic information coded by RNA Proteins are the fundamental functional and structural constituents of cells.
 27. (en) Any of a group of complex organic macromolecules that contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and usually sulfur, and composed of one or more chains of amino acids, and include many substances, such as enzymes, hormones, and antibodies, that are necessary for the proper functioning of an organism.
 28. (en) Molecule made up of a number of amino acids arranged in a specific order determined by the genetic code Proteins are essential for all life processes 2 Return to top.
 29. (en) Proteins are large molecules required for the structure, function, and regulation of the body's cells, tissues, and organs Each protein has unique functions Proteins are essential components of muscles, skin, bones and the body as a whole Protein is also one of the three types of nutrients used as energy sources by the body.
 30. (en) Compound formed from a chain of amino acids Proteins are present in all living things, and are used for enzymes, hormones and other essential molecules.
 31. (en) Protein.
 32. (en) Any of a large group of nitrogenous organic compounds that are essential constituents of living cells; consist of polymers of amino acids; essential in the diet of animals for growth and for repair of tissues; can be obtained from meat and eggs and milk and legumes; 'a diet high in protein'.
 33. (fr) Protéine
 34. Protein.
 35. Protein

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013