NND Sözlük

Ana Sayfa > hicret nedir, hicret ne demek (hicret nnd)

hicret nedir, hicret ne demek?

hicret

 1. Göç.
 2. İslam takviminde tarih başı sayılan Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi.
 3. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçmesi.
 4. 1. bir memleketten, başka bir memlekete göç ediş. 2. rasulullah'ın mekke'den medine'ye göç etmesi, takvim başlangıcı olan miladi 622 yılında vuku bulmuştur.
 5. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme.
 6. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi.
 7. Bir yerden bir yere göç etmek. Kendi memleketini bırakıp başka memlekete taşınmak.
 8. (en) Hegira.
 9. (en) Emigration.
 10. (en) The Hegira.
 11. (en) İmmigration.
 12. (en) Transmigration.
 13. (fr) Hégire

göç (nedir ne demek)

 1. Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret
  Örnek: Obalarının hâlâ arkası kesilmeyen göçleri devam etmekte idi. S. Ayverdi
 2. Evden eve taşınma, nakil
 3. Taşınma sırasında götürülen ev eşyaları.
 4. Kuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri.
 5. İktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle bir yerleşim biriminden başka bir yerleşim birimine doğru gerçekleşen nüfus hareketleri.
 6. Mevsim, iklim, besin miktarı vb. sebeplere dayalı olarak hayvanların habitat değiştirmesi.
 7. Bitkilerin yeni alanlara yer değiştirmesi. Migrasyon.
 8. Herhangi bir kuvvetin etkisi altında belli bir yönde taneciklerin, iyonların düzgün hareketleri.
 9. Embriyonel gelişim sırasında kimi hücrelerin bulundukları yerden başka bir yere amöboid hareketlerle taşınması olayı.
 10. (en) Migratory.
 11. (en) Settlement.
 12. (en) Change of abode.
 13. (en) Move.
 14. (en) Trek.
 15. (en) İmmigration.
 16. (en) Migration.
 17. (en) Emigration.
 18. (en) Drift.
 19. (en) Exodus.
 20. (en) Expatriation.
 21. (en) Transmigration.
 22. (al) Migration
 23. (fr) Migration
 24. (la) Migratio

islam   US UK (nedir ne demek)

 1. Müslümanlık.
 2. İslamiyet.
 3. Muhammet Peygamberin ümmetinden olan kişi.
 4. 1. muhammed(s.a.s)'e nazil olan ve kendisi tarafından insanlığa tebliğ edilen din, allah'ın en son dini. 2. allah'a teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma. 3. iyi geçinme, barış içinde olma.
 5. (Selam. dan) İtaat, inkıyad, bir şeye teslimiyet. Din. (Osmanlıca'da yazılışı: islâm)
 6. (en) Islam literally means submission Contrary to popular belief, Islam was not introduced by the Prophet Muhammad Muhammad was in fact the last prophet in a line of prophets - the first of whom was Prophet Adam.
 7. (en) From the Arabic triliteral root SLM, 'submission' or 'surrender,' as well as 'peace;' thus, the religion called 'Islam' is grounded in the concept of peace in and through one's submission to the authority and will of Allah.
 8. (en) Arabic word meaning submission and the name for the religion founded under the leadership of the prophet Muhammad; it also denotes the Muslim community.
 9. (en) The name of the religion which was initiated by Muhammad early in the 7th century and which means surrender to Allah.
 10. (en) One of the three great monotheistic religions of the world Founded in the seventh century AD, Islam is also the most recent and, some would say, most vital The original meaning of 'Islam' is the acceptance of a view or a condition which previously was not accepted In the language of the Holy Qur'an, Islam means the readiness of a person to take orders from God and to follow them 'Muslim' is a word taken from the word Islam It applies to the person who is ready to take orders from God and follow them.
 11. (en) Submission'; the Muslim religion and the community of believers who have submitted themselves to Allah 'Submission'; the Muslim religion and the community of believers who have submitted themselves to Allah.
 12. (en) One of the three major world religions whose basis is monotheism, i e belief in one God Islam is a way of life that highlights willful and voluntary submission of one's heart and desires to God and a commitment to his guidance Literally, Islam means to make safe and secure and free from evil.
 13. (en) Islam is derived from the Arabic word for peace, and it is harmony and submission to the laws of Allah and thus the teachings of Islam are based on the nature of mankind Islam is a set of teachings that has been revealed by Allah to mankind The revelation of Islam has taken place, at various times, through different messengers of Allah such as Noah, Abraham, Moses, Jesus and finally Muhammad peace be upon them.
 14. (en) The Muslim religion of over one billion people who follow the teachings of the Prophet Muhammad and worship Allah.
 15. (en) The name of a religion Islam, a religion centered on the Qur'an, the word of God as passed through Muhammad, the Prophet of Islam Two major sects exist within Islam: the Sunni and Shi'i sects.
 16. (en) Arabic for 'submission,' the act of faith and surrender which defines the praxis of Muslims Also, the historic faith delivered through Muhammad and the ritual practice in contrast to the doctrinal system, iman.
 17. (en) The faith of Muslims It actually means 'surrender or submission to Allah'.
 18. (en) One of the world's main religions.
 19. (en) The religion of Muslims collectively which governs their civilization and way of life; the predominant religion of northern Africa, the Middle East, Pakistan and Indonesia.
 20. (en) The monotheistic religion of Muslims founded in Arabia in the 7th century and based on the teachings of Muhammad as laid down in the Koran; 'the term Muhammadanism is offensive to Muslims who believe that Allah, not Muhammad, founded their religion'.
 21. (en) Religion based on the teachings of Mohammed as preserved in the Koran and the Sunna.
 22. (en) Major world religion having its origins in 610 c e in the Arabian peninsula; meaning literally submission; based on prophecy of Muhammad.
 23. (en) The faith of followers of the 7th-Century prophet Muhammad Islam has more than 1 billion believers worldwide The nation with the largest Islamic population is Indonesia Like Christianity, Islam encompasses groups with wide-ranging interpretations and applications of Muhammad's teachings Islam means 'surrender.
 24. (en) Submission to Allah.
 25. (en) Religion preached by the Prophet Muhammad and practiced by Muslims In Arabic, it means 'surrender' or 'submission to the will of God.
 26. (en) Arabic word for submission.
 27. (en) The religion of the Moslems, based on the submission of the faithful to the will of Allah as this was revealed to the Prophet Mohammed and recorded in the Koran The adjectival form is Islamic.
 28. (en) Moslem.
 29. (en) Youngest and most starkly monotheistic of major world religion The Arabic word islam literally means 'surrender' or 'submission' As the name of the religion it is understood to mean 'surrender or submission to God' One who has thus surrendered is a Muslim In theory, all that is necessary for one to become a Muslim is to recite sincerely the short statement of faith known as the shahadah, which goes: There is no god but Allah, and Mohammed is his prophet Islam is much feared in the West because of the sometimes fanatical adherence of some of its members, many of whom have a propensity for violence and terrorist activity.
 30. (fr) Musulman
 31. İslam
 32. İslam alemi, islâmiyet
 33. İslam, İslam alemi

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010