NND Sözlük

Ana Sayfa > hazine bonosu nedir, hazine bonosu ne demek (hazine bonosu nnd)

hazine bonosu nedir, hazine bonosu ne demek?

hazine bonosu

 1. Maliyenin her yıl bütçe kanunu ile aldığı yetkiye dayanarak aynı kanunla belirlenen sınırı aşmamak üzere çıkardığı ve bankalara iskonto ettirdiği en çok bir yıl vadeli borç senedi.
 2. Hazinenin kısa dönemli finansman gereksinimini karşılamak amacıyla çıkarılan bir yıldan kısa vadeli devlet iç borçlanma senedi. krş. devlet tahvili, hazine açığı
 3. (en) Treasury bond, treasury bill.
 4. (en) Treasury bill.
 5. (en) Treasury bills.
 6. (en) Certificate of indebtedness.
 7. (en) Treasury bond.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hazil, hazile, hazily, hazim, hazimane, hazin, hazine, hazinedar, hazinedarlık, haziran

hazine (nedir ne demek)

 1. Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet
  Örnek: Dünyanın hazinelerine başını çevirip bakmazdı. R. H. Karay
 2. Değerli şeylerin saklandığı yer.
 3. Gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü.
 4. Kaynak
  Örnek: Ağaç, rutubetin hazinesidir. F. R. Atay
 5. Devlet malı veya parası.
 6. Devlet malının veya parasının saklandığı yer.
 7. Devletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam.
 8. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse.
 9. Devlet gelirlerinin toplandığı ve giderlerinin yapıldığı kurum.
 10. Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını.
 11. Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya, servet.
 12. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen kimse.
 13. (en) Treasury.
 14. (en) Treasury, revenue.
 15. (en) Coffers.
 16. (en) Exchequer.
 17. (en) Stores.
 18. (en) Riches.
 19. (en) Coffer.
 20. (en) Repertory.
 21. (en) Store.
 22. (en) Storehouse.
 23. (en) Thesaurus.
 24. (en) Treasure house.
 25. (en) Trove.
 26. (en) Strong room.
 27. (en) Treasure trove.
 28. (en) National treasury.
 29. (en) Source.
 30. (en) Public treasury.
 31. (en) Excgequer.
 32. (en) Purse.
 33. (en) Strongroom.
 34. (en) Treasure-Trove.
 35. (en) Treasure.
 36. (en) Much-Valued person / thing.
 37. (en) Storage place.
 38. (en) Depot.
 39. (en) Treasury department / house.
 40. (en) Safe deposit.
 41. (en) Gazophylacium.
 42. (en) Jewel house.
 43. (en) Repository.
 44. (en) Storeroom.

bono (nedir ne demek)

 1. Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet, emre muharrer senet.
 2. Belirli miktar paranın, belirli bir vade sonunda ödeneceğini gösteren, üzerinde düzenleme yeri veya ödeme yeri ifadelerinden en az birinin bulunduğu bir yıldan kısa vadeli borç senedi. krş. adi senet, tahvil
 3. (en) Bond, bill.
 4. (en) Bond.
 5. (en) Coupon.
 6. (en) Bill.
 7. (en) Certificate of indebtedness.
 8. (en) Trade acceptance.
 9. (en) Bill of debt.
 10. (en) Ordinary bill.
 11. (en) Courtesy card.
 12. (en) Promissory note.
 13. (en) Sterling securities.
 14. (en) Unnegotiable.

maliye (nedir ne demek)

 1. Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü
  Örnek: Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Anayasa
 2. Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı.
 3. Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş, Maliye Bakanlığı.
 4. Bk. akçalı işler
 5. (en) Finance office.
 6. (en) The Treasury.
 7. (en) The Ministry of Finance.
 8. (en) Finance.
 9. (en) Revenue office.
 10. (en) İnternal revenue office.
 11. (en) Revenue board.
 12. (en) Revenue.
 13. (en) Treasury.
 14. (en) Exchequer.
 15. (en) The Exchequer.
 16. (en) Any office or branch of the Finance Ministry.
 17. (en) State finances.
 18. (en) The management of a country's finances.
 19. (en) Public finances.

yıl (nedir ne demek)

 1. Yer yuvarlağının, güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman.
 2. Miladi takvime göre ocak ayının birinde başlayıp aralık ayının otuz birinde sona eren on iki aylık dönem, sene
  Örnek: Yıl 1919 / Mayısın on dokuzu / Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. C. S. Erozan
 3. Başlangıç tarihi belli olmayan on iki aylık süre
  Örnek: Kırkı atlayalı birkaç yıl oldu. H. E. Adıvar
 4. Bir gezegenin güneş çevresindeki dolanım süresi.
 5. Güneş'in ilkbahar noktasından art arda iki geçişi arasında kalan zaman süresi ; Yer'in Güneş çevresinde bir kez dolanması için geçen zaman.
 6. (en) Year sene.
 7. (en) Year.
 8. (fr) Année

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011