NND Sözlük

Ana Sayfa > hasılat nedir, hasılat ne demek (hasılat nnd)

hasılat nedir, hasılat ne demek?

hasılat

 1. Gelir, kazanç.
 2. Ürün.
 3. Gelir, kazanç.
 4. Bir üretim etkinliği sonunda yaratılan malların parasal değerleri. krş. gelir
 5. Bk. gelir
 6. Gelirler. Kazançlar. Elde edilenler. Kar. Mahsul. (Osmanlıca'da yazılışı: hâsılat)
 7. (en) Proceeds.
 8. (en) Proceeds, return.
 9. (en) [hasılat] receipt, revenues, returns, takings, drawings.
 10. (en) Receipt.
 11. (en) Revenues.
 12. (en) Returns.
 13. (en) Takings.
 14. (en) Drawings.
 15. (en) Gate.
 16. (en) Return.
 17. (en) Take.
 18. (en) Produce.
 19. (en) Products.
 20. (en) Revenue.
 21. (en) Receipts.

gelir (nedir ne demek)

 1. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
  Örnek: Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı. M. Yesarî
 2. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira vb., varidat, irat.
 3. Emek faktörünün işlendirilmesinden sağlanan maaş, ücret, bahşiş, prim; finansal araçlardan sağlanan faiz, kâr payı gibi sermaye getirileri; taşınmaz ve topraktan sağlanan kira, rant; iş göremezlik, çocuk desteği; sağlık, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi sosyal güvenlik kapsamındaki transfer ödemeleri ile şans oyunları vb. kaynaklardan elde edilen para miktarı.
 4. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay.
 5. Îrâd.
 6. Bir filmin herhangi bir sinema salonunda ya da oynatım süresi boyunca sağladığı para. (Kesintiligelir ya da kesintisizgelir olarak ikiye ayrılır).
 7. (en) Box office, box office (takings, receipt), take.
 8. (en) Emolument.
 9. (en) Means.
 10. (en) Expenditure for taxes on income , earnings and property.
 11. (en) İncome.
 12. (en) Revenue.
 13. (en) Revenues.
 14. (en) Earnings.
 15. (en) Takings.
 16. (en) Drawings.
 17. (en) Gainings.
 18. (en) Proceeds.
 19. (en) Yield.
 20. (en) Return.
 21. (en) Receits.
 22. (en) Rent.
 23. (en) Gains.
 24. (en) İncoming profit.
 25. (al) Einnahme, Filmeinnahme, Filmertrag, Kasseneingangen

kazanç (nedir ne demek)

 1. Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü.
 2. Yarar, çıkar, kâr
  Örnek: Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı. S. F. Abasıyanık
 3. Bir devredeki çıkış sinyalinin giriş sinyaline oranını ifade eden yükseltim ölçüsü.
 4. Bk. gelir
 5. Bir elektrik akını ya da geriliminin yükseltim oranı.
 6. Telsiz iletişiminde akımmıknatıssal dalgaların gücünü yükseltme oranı.
 7. Bir elektronik dizgede ya da bu dizgenin yükselteç gibi bir bölümündeki im gücünde artış. (Genellikle çıkış gücünün, giriş gücüne desibel oranıyla belirtilir).
 8. (en) Gain.
 9. (en) Winnings.
 10. (en) Profit.
 11. (en) Bread.
 12. (en) Emolument.
 13. (en) Good.
 14. (en) Return.
 15. (en) Decreasing returns.
 16. (en) Advantage.
 17. (en) Achievement.
 18. (en) Booty.
 19. (en) Takings.
 20. (en) Avails.
 21. (en) İncome.
 22. (en) Earnings.
 23. (en) Revenues.
 24. (en) Gainings.
 25. (en) Benefit.
 26. (en) Acquirement.
 27. (en) Acquisition.
 28. (en) Capital.
 29. (en) Convenience.
 30. (en) Credit.
 31. (en) Grist.
 32. (en) İncrement.
 33. (en) Make.
 34. (en) Melon.
 35. (en) Proceeds.
 36. (en) Receipt.
 37. (en) Spoil.
 38. (en) Yield.
 39. (en) Dimes.
 40. (en) Getting.
 41. (en) İnterest.
 42. (en) Plunder.
 43. (al) Verstärkung, Signalverstärkung, Gewinn
 44. (al) Gewinn
 45. (fr) Gain

ürün (nedir ne demek)

 1. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
 2. Eser.
 3. Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
 4. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.
 5. Bir kimyasal tepkime sonucu oluşan türler.
 6. Genellikle satılan, süt, yumurta, yün gibi üretilen bazı şeyler.
 7. Bir veya daha fazla sayıdaki diğer maddelerden biyolojik, kimyasal veya fiziksel değişimlerin sonucu meydana gelen bir madde.
 8. Tepkime sonucu doğan özdek.
 9. Bir oluşum, işlem ya da yapım sonucu elde edilen nesne.
 10. (en) Commodity.
 11. (en) Output.
 12. (en) Production.
 13. (en) Attitude study.
 14. (en) Editorial write-up.
 15. (en) Child.
 16. (en) Crop.
 17. (en) End product.
 18. (en) Fruit.
 19. (en) Graduate.
 20. (en) Growth.
 21. (en) Harvest.
 22. (en) Offspring.
 23. (en) Produce.
 24. (en) Product.
 25. (en) Progeny.
 26. (en) Result.
 27. (en) Turnoff.
 28. (en) Yield.
 29. (en) Turnout.
 30. (en) Emblements.
 31. (en) Established brand , image , market , product.
 32. (en) Finished goods.
 33. (en) Fructus.
 34. (en) İncrease.
 35. (en) Make.
 36. (en) Manufacture.
 37. (en) Off- going crop alivre.
 38. (en) Progency.
 39. (en) Resul.
 40. (fr) Produit

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011