NND Sözlük

Ana Sayfa > haremi şerif nedir, haremi şerif ne demek (haremi şerif nnd)

haremi şerif nedir, haremi şerif ne demek?

haremi şerif

 1. Kafir ve müşriklerin girmesi yasak olan ve canlı mahlukun öldürülmesi men'edilen Mukaddes Kabe ve civarı. (Osmanlıca'da yazılışı: harem-i şerif)

harem   US UK (nedir ne demek)

 1. Saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm, selamlık karşıtı
  Örnek: Harem, ihtiyar hatunların bembeyaz patiska sedirli küçük köşe odalarında kalmıştı. F. R. Atay
 2. Bu bölümde oturan kadınların hepsi.
 3. Karı, eş
  Örnek: ... gelen doktormuş, bizim doktor Hüsnü Bey... Haremim hastalanmış da. R. H. Karay
 4. (Mimarlık) Müslüman ölkelerde yalnız kadınlara ayrılan ve yabancı erkeklerin girmesi yasak olan bölüm.
 5. Herkesin girmesine müsaade edilmeyen yer. Kadınlara mahsus oda. (Misafirlere ve erkeklerin girmesine müsaade edilen yere de"selamlık" denir.)(Tesettür kadınlar için fıtridir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü, kadınlar hilkaten zaife ve nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan; kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. L.)
 6. (en) Hareem.
 7. (en) The apartments or portion of the house allotted to females in Mohammedan families.
 8. (en) Living quarters reserved for wives and concubines and female relatives in a Muslim household.
 9. (en) Harem.
 10. (en) Gynaeceum.
 11. (en) Women's apartments.
 12. (en) The family of wives and concubines belonging to one man, in Mohammedan countries; a seraglio.
 13. (en) Group of females associated with one male - used in reference to polygamous animals.
 14. (en) İpet, institutions run by the pharaoh's first wife for the benefit of the pharaoh's wives and female relatives, not to be confounded with the muslim harem of later times.
 15. (en) Quarters for Muslim women in a palace;.
 16. (en) The mating and association of several adult females with one male.
 17. (en) Women's compound associated with the royal palace and some temples, including quarters for queens and other women of distinction.
 18. Harem, harem dairesi .
 19. Harem

şerif (nedir ne demek)

 1. Kutsal, şerefli.
 2. Soylu, temiz.
 3. Büyük Britanya'da kendi bölgesi içinde kralı temsil eden, yasalara saygı gösterilmesini sağlamakla görevli yönetici.
 4. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimle işbaşına gelen, hukuki yetkisi sınırlı olan yönetici.
 5. (en) Sheriff.
 6. (en) Sherif.
 7. (en) Shereef.
 8. Harfin uzatılmışŸ çizgisi

kafir (nedir ne demek)

 1. Tanrı'nın varlığını yadsıyan (kimse); sevilen birine takılmak için, sitem yollu kullanılır.
 2. Tanrı'nın varlığını ve birliğini inkâr eden kimse.
 3. Sevilen birine takılmak, sitem etmek için kullanılan bir seslenme sözü.
 4. Acımasız, zalim kimse.
 5. Genellikle Müslüman olmayanlara verilen ad
  Örnek: Kâfirin güçsüz noktaları, köprüleri, kaleleri öğreniliyordu. N. Araz
 6. Hakkı görmeyen ve örten. İyilik bilmeyen. Allah'ı inkar eden. Dinsiz. İmanın esaslarına veya bunlardan birine inanmayan. Mülhid.(Arkadaş! İman, bütün eşya arasında hakiki bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad rabıtalarını te'sis eder.Küfür ise, bürudet gibi bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki, mü'minin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmaniyle bir nevi kardeşliği vardır. Kafirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki, dünya hayatında bazan galebe kafirlerde olur. Ve keza kafir, dünyada hasenatının mükafatını (filcümle) görür. Mü'min ise, seyyiatının cezasını görür.Bunun için dünya kafire Cennet (yani ahirete nisbeten), mü'mine Cehennemdir. (Yani saadet-i ebediyesine nisbeten). Yoksa dünyada dahi mü'min yüz derece ziyade mes'uttur, denilmiştir.Ve keza iman, insanı ebediyyete, Cennet'e layık bir cevhere kalbeder. Küfür ise ruhu, kalbi söndürür. Zulmetler içinde bırakır. Çünkü, iman, kabuğunun içerisindeki "lübb"ü gösterir. Küfür ise, lübb ile kabuğu tefrik etmez. Kabuğu aynen "lübb" bilir ve insanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir. M.N.) (Osmanlıca'da yazılışı: kâfir)
 7. (en) One of a race inhabiting Kafiristan in Central Asia.
 8. (en) Member of the Kafir people in northeastern Afghanistan.
 9. (en) Blasphemous.
 10. (en) İnfidel.
 11. (en) One of a race which, with the Hottentots and Bushmen, inhabit South Africa.
 12. (en) They inhabit the country north of Cape Colony, the name being now specifically applied to the tribes living between Cape Colony and Natal; but the Zulus of Natal are true Kaffirs.
 13. (en) Unbeliever.
 14. (en) Ungodly.
 15. (en) An offensive term for any Black African.
 16. (en) Person who is not a Muslim (used among Muslims); Kaffir, nonbeliever, infidel (Islamic); black South African person (derogatory); type of tropical African sorghum.

girme (nedir ne demek)

 1. Girmek işi.
 2. Gaz ya da sıvının bir katı içinegirmesi.
 3. Işınımın ve ışınetkin parçacıkların gereç ve nesnelerden geçmesi.
 4. (en) Entering.
 5. (en) Entry.
 6. (en) Admission.
 7. (en) Trespass.
 8. (en) İngress.
 9. (en) Penetration.
 10. (en) Entrance.
 11. (en) İntake.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.020