NND Sözlük

Ana Sayfa > halt nedir, halt ne demek (halt nnd)

halt nedir, halt ne demek?

halt   US UK

 1. Bir şeyi başka bir şeyle karıştırma.
 2. Uygunsuz söz söyleme, uygunsuz iş yapma.
 3. Uygun olmayan, beğenilmeyen şey
  Örnek: Zehri şurupla, daha bilmem ne haltla karıştırıp yudum yudum içmek, pis şey, iğrenç şey. R. N. Güntekin
 4. (en) Stop in marching or walking, or in any action; arrest of progress.
 5. (en) To hold one's self from proceeding; to hold up; to cease progress; to stop for a longer or shorter period; to come to a stop; to stand still.
 6. (en) To stand in doubt whether to proceed, or what to do; to hesitate; to be uncertain.
 7. (en) To cause to cease marching; to stop; as, the general halted his troops for refreshment.
 8. (en) Halting or stopping in walking; lame.
 9. (en) The act of limping; lameness.
 10. (en) To walk lamely; to limp.
 11. (en) Highly accelerated life test See accelerated life test.
 12. (en) The command for stop.
 13. (en) Stop; a command.
 14. (en) Stop IMMEDIATELY whatever you are doing, step back and lower your sword.
 15. (en) Interrupt interpreter.
 16. (en) Same as trading halt A halt ceases all trading activity on a stock This can only be done by a Market Surveillance Officer who is also the person who authorizes the re-opening of the stock A halt can be initiated at any time due to material news releases or a trading imbalance.
 17. (en) Type of system shutdown that stops the processor but does not reboot the system When the system is halted, the operating system is no longer running, and the console subsystem is started This state is also known as console mode and is recognizable by the console mode prompt, which is represented by three right arrow characters A system can be halted by using the shutdown -h now command.
 18. (en) The point at which a computer stops running.
 19. (en) Highly accelerated life testing.
 20. (en) An issue is halted when it is temporarily halted from trading, usually for 30 minutes, during the time when news from the issuing company is being disseminated over the news wires A trading halt gives investors an equal opportunity to evaluate news and make their buy, sell and hold decisions accordingly A trading halt may also be imposed for purely regulatory reasons, either by the Nasdaq Stock Market or an exchange.
 21. (en) Just , foothold , halt , stay , stop.
 22. (en) 3d pers.
 23. (en) Sing.
 24. (en) Pres.
 25. (en) Of Hold, contraction for holdeth.
 26. (en) To have an irregular rhythm; to be defective.
 27. (en) Cause to stop; 'Halt the engines'; 'Arrest the progress'; 'halt the presses'.
 28. (en) Mistaking one thing for another.
 29. (en) Mix up cross actions.
 30. (en) Rude and stupid remark.
 31. (en) The state of inactivity following an interruption; 'the negotiations were in arrest'; 'held them in check'; 'during the halt he got some lunch'; 'the momentary stay enabled him to escape the blow'; 'he spent the entire stop in his seat'.
 32. (en) The event of something ending; 'it came to a stop at the bottom of the hill'.
 33. (en) An interruption or temporary suspension of progress or movement; 'a halt in the arms race'; 'a nuclear freeze'.
 34. (en) Come to a halt, stop moving; 'the car stopped'; 'She stopped in front of a store window'.
 35. (en) Stop from happening or developing; 'Block his election'; 'Halt the process'.
 36. (en) Stop the flow of a liquid; 'staunch the blood flow'; 'them the tide'.
 37. (en) Disabled in the feet or legs; 'a crippled soldier'; 'a game leg'.
 38. (en) Halting your system is important if you are going to be away from your system for an extended period Halting your system means that Linux stops all running applications cleanly and turns off the system power Once the system is halted , you may need to manully turn off your monitor to complete a system shutdown.
 39. (en) Stop the system.
 40. (en) To intentionally stop the system from running; for example, in preparation for turning off the power.
 41. (en) The common term and command for stop.
 42. (en) An official location with little infrastructure, perhaps just a sign and raised earth bank.
 43. (en) Stopping the horse When leading the horse, do not stop until the horse does The verbal signal is a confident, drawn-out 'Whooooa', not 'Whoa!'.
 44. ), eski topal, aksak
 45. ), (f.) duruş
 46. Durma, duraklama
 47. Mola
 48. Durmak
 49. Duraklamak, durdurmak
 50. Kusurlu olmak, eksik olmak (vezin)
 51. Duraksamak, tereddüt etmek
 52. Durdurmak, durmak, duraksamak, tereddüd etmek, topallamak, aksamak, bocalamak, tökezlemek, sendelemek
 53. Dur!

şeyi (nedir ne demek)

 1. Bk. nesnel

şey (nedir ne demek)

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
  Örnek: Bana sen pek çok şey kazandırdın. R. H. Karay
 2. Nesne, madde
  Örnek: Asıl zorluk belki öğrenilmesi lazım gelen şeylerin değil, unutulması gereken şeylerin çokluğundan gelir. A. Ş. Hisar
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en) Business.
 7. (en) Thingamajig.
 8. (en) What-D'you-Call-Him/-Her/-It.
 9. (en) What-Do-You-Call-It.
 10. (en) Jinx.
 11. (en) Jolly.
 12. (en) Thing.
 13. (en) Stuff.
 14. (en) Object.
 15. (en) Matter.
 16. (en) Article.
 17. (en) Affair.
 18. (en) Chose.
 19. (en) Concern.
 20. (en) Doing.
 21. (en) Doings.
 22. (en) Doodad.
 23. (en) Doohickey.
 24. (en) Lark.
 25. (en) Thingumabob.
 26. (en) Thingumajig.
 27. (en) Thingummy.
 28. (en) Whosit.
 29. (en) What's-His/-Her/-Its-Name.
 30. (en) Well.
 31. (fr) Chose
 32. (la) Res; skolastikte: ens

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013