NND Sözlük

Ana Sayfa > haksız rekabet nedir, haksız rekabet ne demek (haksız rekabet nnd)

haksız rekabet nedir, haksız rekabet ne demek?

haksız rekabet

 1. İyi niyet kurallarına aykırı hareket ya da yanıltıcı davranışlarla bir kişi ya da kuruluşun iktisadi çıkarlarının zarara uğradığı ya da zarar tehlikesinin doğduğu rekabet ortamı.
 2. Haksız yarışma, haksız yarışıcılık.
 3. Bk. haksız yarışım
 4. (en) Unfair competition.

haksız yarışım (nedir ne demek)

 1. Tecim yasasında gösterilen koşullara göre yapılan ve başkasını zarara sokanhaksız yarışım (Markanın benzetilerek kullanılması da bu aradadır).
 2. (en) İllicite competition.
 3. (fr) Concurrence déloyale, concurrence illicite

haksız (nedir ne demek)

 1. Hak ve adalete uygun olmayan.
 2. Davası, iddiası, davranışı, düşüncesi doğru ve yerinde olmayan (kimse).
 3. (en) Unjust.
 4. (en) Unfair.
 5. (en) False.
 6. (en) Wrong.
 7. (en) Unjustified.
 8. (en) Undeserved.
 9. (en) Unearned.
 10. (en) İll-Gotten.
 11. (en) Wrongful.
 12. (en) Gratuitous.
 13. (en) İnequitable.
 14. (en) İniquitous.
 15. (en) İnsupportable.
 16. (en) İnvidious.
 17. (en) Tortious.
 18. (en) Uncalled-For.
 19. (en) Unequal.
 20. (en) Unmerited.
 21. (en) Unrighteous.
 22. (en) Unwarranted.
 23. (en) Unjustifiable.
 24. (en) İn the wrong.
 25. (en) Not cricket.
 26. (en) Fluky.
 27. (en) İnjurious.
 28. (en) Shabby.
 29. (en) Ungenerous.
 30. (en) Untitled.

rekabet (nedir ne demek)

 1. Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
  Örnek: Bu seferki kovuluşun sebebi meslek rekabeti değil, meslek ahlakı idi. R. N. Güntekin
 2. Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki populasyon arasında süren mücadele.
 3. Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki popülasyon arasında süren mücadele.
 4. (en) Competition.
 5. (en) Rivalry.
 6. (en) Antagonism.
 7. (en) Opposition.
 8. (en) İnfighting.
 9. (en) Competing.
 10. (en) Jelousy.
 11. (en) Rival business.
 12. (en) Contention.
 13. (en) Convalescence.
 14. (fr) Concours

iyi niyet (nedir ne demek)

 1. Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
  Örnek: Bu gibi durumlarda, bütün iyi niyetine rağmen başka türlü harekete imkân bulamıyordum. Y. K. Karaosmanoğlu
 2. (en) Good will.
 3. (en) Goodwill.
 4. (en) Bona fides.
 5. (en) Good faith.

iyi (nedir ne demek)

 1. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
  Örnek: Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum. F. R. Atay
 2. Bol, yararlı, kazançlı.
 3. Çok.
 4. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren.
 5. Esen, sağlıklı.
 6. Yerinde, uygun.
 7. Yeterli, yetecek miktarda olan
  Örnek: Annemin simasını şimdi iyi hatırlayamıyorum. Y. K. Beyatlı
 8. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not.
 9. Somut kişi ya da edim değeri. // İyi, değerler düzeninde yüksek değerleri seçmede ortaya çıkar. Buna karşılık kötü, aşağı değerlerin yeğ tutulmasında kendini gösterir. Ayrıca: "Yararlı olaniyidir." (yararcılık) ya da "Haz vereniyidir." (hazcılık) görüşleri.
 10. (Geniş anlamında) a. İşe yarar, ereğine, özüne uygun, doğru yapılmış; doğasına uygun. b. İstenmeğe değer olan. c. Değere yönelmiş, değere ilişkin, değerle belirlenmiş, değerli.
 11. Ahlâkın ve ahlâk felsefesinin temel kavramı: Ahlaksal değer; ahlaksal olanın olumlu ana niteliğini gösteren özel kavram; ahlâkça değerli olan (karşıt kavramı: kötü). Ahlâk felsefesinde şu anlamlarda kullanılır: a. (Skolastikte) Tanrı'nın istemiş olduğu dünyadaki varlık düzeni ile uyum. b. (Kant'ta) İstencin, içerik bakımından değil de, yalnızca ahlâk yasasınca belirlenmiş olan biçimsel niteliği.
 12. (en) Good.
 13. (en) Bonny.
 14. (en) Goodish.
 15. (en) Likely.
 16. (en) Nice.
 17. (en) Plentiful.
 18. (en) Abundant.
 19. (en) İn good health.
 20. (en) Fine.
 21. (en) Fair.
 22. (en) Well.
 23. (en) All right.
 24. (en) Alright.
 25. (en) Great.
 26. (en) Okay.
 27. (en) Sound.
 28. (en) Agreeable.
 29. (en) Comfortable.
 30. (en) Decent.
 31. (en) Well enough.
 32. (en) Gratifying.
 33. (en) Happy.
 34. (en) Just.
 35. (en) Kind.
 36. (en) Decently.
 37. (en) Passable.
 38. (en) Pretty.
 39. (en) Right.
 40. (en) Salubrious.
 41. (en) Suitable.
 42. (en) All right!.
 43. (fr) Bien
 44. (la) Bonus

iy (nedir ne demek)

 1. [iğdemir -2]: Su değirmenlerinde üst taşı döndüren demir. (Köprü *Şarkikaraağaç -Isparta) [iğdemir -2] : (Kandilli *Bozüyük -Bilecik)

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014