NND Sözlük

Ana Sayfa > haksız alıkoyma tazminat davası nedir, haksız alıkoyma tazminat davası ne demek (haksız alıkoyma tazminat davası nnd)

haksız alıkoyma tazminat davası nedir, haksız alıkoyma tazminat davası ne demek?

haksız alıkoyma tazminat davası

 1. (en) Action of trover.

haksız (nedir ne demek)

 1. Hak ve adalete uygun olmayan.
 2. Davası, iddiası, davranışı, düşüncesi doğru ve yerinde olmayan (kimse).
 3. (en) Unjust.
 4. (en) Unfair.
 5. (en) False.
 6. (en) Wrong.
 7. (en) Unjustified.
 8. (en) Undeserved.
 9. (en) Unearned.
 10. (en) İll-Gotten.
 11. (en) Wrongful.
 12. (en) Gratuitous.
 13. (en) İnequitable.
 14. (en) İniquitous.
 15. (en) İnsupportable.
 16. (en) İnvidious.
 17. (en) Tortious.
 18. (en) Uncalled-For.
 19. (en) Unequal.
 20. (en) Unmerited.
 21. (en) Unrighteous.
 22. (en) Unwarranted.
 23. (en) Unjustifiable.
 24. (en) İn the wrong.
 25. (en) Not cricket.
 26. (en) Fluky.
 27. (en) İnjurious.
 28. (en) Shabby.
 29. (en) Ungenerous.
 30. (en) Untitled.

alıkoyma (nedir ne demek)

 1. Alıkoymak işi.
 2. (en) Detention.
 3. (en) Detainment.
 4. (en) Keeping back.
 5. (en) Retaining.
 6. (en) Retention.
 7. (en) Withholding.

tazminat (nedir ne demek)

 1. Zarar karşılığı ödenen para, ödence
  Örnek: Benim bir raporum üzerine sonradan adamcağıza bileği için üç beş lira tazminat verdiler. R. N. Güntekin
 2. Bk. ödence
 3. Bk. kamulaştırma karşılığı
 4. (en) Compensation.
 5. (en) Amends.
 6. (en) İndemnity.
 7. (en) Damages.
 8. (en) Reparations.
 9. (en) İndemnification.
 10. (en) Award.
 11. (en) Guerdon.
 12. (en) Recompense.
 13. (en) Redress.
 14. (en) Return.
 15. (en) Reparation.
 16. (en) Compensation or reparations.
 17. (en) Severance pay.
 18. (en) Atonement.
 19. (en) Claim.
 20. (en) Damage.
 21. (en) Total loss.
 22. (en) Consideration money.
 23. (en) Recoupment.
 24. (en) Smart money.

ödence (nedir ne demek)

 1. Tazminat.
 2. Herhangi bir zarara yol açan kişinin bu zararı karşılaması için ödemesi gereken para.
 3. Kamu yararı amacıyla, taşınmazı kamulaştırılan kişiye, bu işlemi gerçekleştiren kamu kuruluşunun yasalar uyarınca ödediği para.
 4. (en) Compensation.
 5. (en) İndemnity, compensation, ameds, indemnification.
 6. (fr) İndemnité

dava (nedir ne demek)

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
  Örnek: Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir. H. C. Yalçın
 3. Sorun
  Örnek: O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz. Y. K. Beyatlı
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 7. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 8. Bk. kanıtsav
 9. (en) Action, suit, lawsuit, claim, dispute, litigation.
 10. (en) Lawsuit.
 11. (en) Trial.
 12. (en) Suit.
 13. (en) Action.
 14. (en) Claim.
 15. (en) Case.
 16. (en) Process.
 17. (en) Prosecution.
 18. (en) Cause.
 19. (en) İnstance.
 20. (en) Litigation.
 21. (en) Plea.
 22. (en) Pleading.
 23. (en) Plaint.
 24. (en) Proceeding.
 25. (en) Assertion.
 26. (en) Thesis.
 27. (en) Problem.
 28. (en) Question.
 29. (en) Matter.
 30. (en) Law suit.
 31. (en) Court case.
 32. (en) Theorem.
 33. (en) Appeal.
 34. (en) Allegation.
 35. (en) Complaint.
 36. (en) Quarrel.
 37. (en) Proposition.
 38. (en) Grand purpose.
 39. (en) Actio.
 40. (en) Vi vulgaris.
 41. (en) Legal acuse.
 42. (en) Court suit.
 43. (fr) Action, procès, cause, poursuite, litige
 44. (fr) Dava

action   US UK (nedir ne demek)

 1. Telli çalgılarda, normalden yüksekliği çalım zorluğuna, normalden alçaklığı ise ses kalitesinde azalmaya neden olan, tel ve klavye arası mesafe.
 2. İş, amel, çalışma, meşguliyet, faaliyet, fiil
 3. Hukuk davası
 4. Etki, tesir, kuvvet, nüfuz
 5. Tiyatro bir oyundaki olaylar dizisi
 6. Harekete geçme (asker,makinab.)
 7. Hareket, amel, davranış, çalışma, faaliyet; etki, etkileme; dava; olayların gelişimi, çarpışma; eylem,

trover   US UK (nedir ne demek)

 1. Zaptolunan bir malı geri almak için açılan dava, istirdat davası.
 2. Kişisel malın bulunup tutulması

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013