NND Sözlük

Ana Sayfa > hafif metal nedir, hafif metal ne demek (hafif metal nnd)

hafif metal nedir, hafif metal ne demek?

hafif metal

 1. (en) Light metal.

hafif (nedir ne demek)

 1. Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.
 2. Güç veya yorucu olmayan, kolay.
 3. Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa.
 4. Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek)
  Örnek: Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi. S. F. Abasıyanık
 5. Kalınlığı veya yoğunluğu az olan
  Örnek: Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi. M. Ş. Esendal
 6. Etkisi az olan, sert karşıtı.
 7. Önemli olmayan.
 8. Çabuk uyanılan (uyku).
 9. (en) Wishy-Washy.
 10. (en) Unsound.
 11. (en) Blancmange.
 12. (en) Light.
 13. (en) Airy.
 14. (en) Lightweight.
 15. (en) Slight.
 16. (en) Lightly.
 17. (en) Weak.
 18. (en) Cushy.
 19. (en) Distant.
 20. (en) Dulcet.
 21. (en) Feeble.
 22. (en) Feint.
 23. (en) Frail.
 24. (en) Frivolous.
 25. (en) Lenient.
 26. (en) Loose.
 27. (en) Mild.
 28. (en) Piano.
 29. (en) Small.
 30. (en) Soft.
 31. (en) Subdued.
 32. (en) Tenuous.
 33. (en) Unsubstantial.
 34. (en) Digestible.
 35. (en) Easy of digestion.
 36. (en) Bland.
 37. (en) Casual.
 38. (en) Feathery.
 39. (en) Gentle.
 40. (en) Thin.
 41. (en) Light yeğni.
 42. (en) Easy kolay.
 43. (en) Dilute.
 44. (en) Dull.
 45. (en) Unimportant.
 46. (en) İnsignificant.
 47. (en) Flighty hoppa.
 48. (en) Light in weight.
 49. (en) Flight.
 50. (en) Amoral.
 51. (en) Easy.
 52. (en) Light (in weight.
 53. (en) Slightly.
 54. (en) Crepe.
 55. (en) Demi saison.
 56. (en) Dinky.
 57. (en) Rare.
 58. (en) Serous.
 59. (en) Washy.
 60. (en) Weightless.

metal   US UK (nedir ne demek)

 1. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden.
 2. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.
 3. Ağır, sert, parlak, dövülebilir özellikler gösteren, ısıyı ve elektriği iyi ileten katı haldeki öğeler ya da alaşımlar. Bunların iç yapıları mini buzsullardan oluşmuştur.
 4. Ağır, sert, parlak, dövülebilir özellikler gösteren, ısıyı ve elektriği iyi ileten katı haldeki öğeler ya da alaşımlar. Bunların iç yapıları mini buzsullardan oluşmuştur.
 5. Asitlerdeki hidrojenlerin yerini alabilen, hidroksil köküyle de bazları oluşturan kimyasal öğe. (Genellikle çekilirlik, dövülürlük, parlaklık, ısı ve elektrik iletkenliğiyle belirlenen özellikleri vardır.)
 6. (en) An elementary substance, as sodium, calcium, or copper, whose oxide or hydroxide has basic rather than acid properties, as contrasted with the nonmetals, or metalloids.
 7. (en) No sharp line can be drawn between the metals and nonmetals, and certain elements partake of both acid and basic qualities, as chromium, manganese, bismuth, etc.
 8. (en) Ore from which a metal is derived; so called by miners.
 9. (en) Mine from which ores are taken.
 10. (en) The substance of which anything is made; material; hence, constitutional disposition; character; temper.
 11. (en) Courage; spirit; mettle.
 12. (en) See Mettle.
 13. (en) The broken stone used in macadamizing roads and ballasting railroads.
 14. (en) The effective power or caliber of guns carried by a vessel of war.
 15. (en) Glass in a state of fusion.
 16. (en) The rails of a railroad.
 17. (en) To cover with metal; as, to metal a ship's bottom; to metal a road.
 18. (en) An opaque, lustrous, elemental substance that is a good conductor of heat and electricity and, when polished, a good reflector or light Most metals are malleable and ductile and are, in general, denser than other substances.
 19. (en) Mass of material that is composed of a single element that is characterized by specific characteristics of opacity, ductility, conductivity, and luster Some common metals are copper, silver, and gold.
 20. (en) Term used by astronomers to describe all elements except hydrogen and helium.
 21. (en) Refers to aircraft of the airline you are flying.
 22. (en) An opaque, fusible, ductile, and typically lustrous substance that is a good conductor of electricity and heat, and that forms cations by loss of electrons, and yields basic oxides and hydroxides Metals are generally formed in a reducing atmosphere.
 23. (en) Usf Fabrication, Inc uses a variety of metals including aluminum, steel and stainless steel to manufacture hatches and miscellaneous products Specific metal alloys are available as per the customer's specification.
 24. (en) Chemical element that usually has a shiny surface, is generally a good conductor of heat and electricity, and can be melted or fused, hammered into thin sheets, or drawn into wires , The metals comprise about two-thirds of all known elements Unlike nonmetals, metals form positive ions and basic oxides and hydroxides Upon exposure to moist air, many metals react chemically with the oxygen of the atmosphere to form a metallic oxide, such asrust on exposed iron.
 25. (en) Simple body with a particular brilliance called metalic brilliance , well conducting heat and electricity, capable to give one or more basic oxides by combination with oxygen.
 26. (en) Metal.
 27. (en) Any of several chemical elements that are usually shiny solids that conduct heat or electricity and can be formed into sheets etc.
 28. (en) Mixture containing two or more metallic elements or metallic and nonmetallic elements usually fused together or dissolving into each other when molten; 'brass is an alloy of zinc and copper'.
 29. (en) Cover with metal.
 30. (en) Containing or made of or resembling or characteristic of a metal; 'a metallic compound'; 'metallic luster'; 'the strange metallic note of the meadow lark, suggesting the clash of vibrant blades'- Ambrose Bierce.
 31. (en) İn heraldry, the colors yellow and white The rules of heraldry forbid placing color on color, or metal on metal.
 32. (en) An opaque lustrous elemental chemical substance that is a good conductor of heat and electricity and, when polished, a good reflector of light; most elemental metals are malleable, ductile, and are generally denser than the other elemental substances; metals are structurally distinguished from nonmetals by their atomic bonding and electron availability; the electron band structure of metals is characterized by a partially filled valence band; the 'free electrons' lost from the outer shells of metallic atoms are available to carry an electric current; the defining property of a metal is that it is an element with a positive thermal coefficient of resistivity, meaning the electrical resistivity of a metal continuously increases as temperature increases.
 33. (en) An element that gives up electrons relatively easily and is lustrous, malleable, and a good conductor of heat and electricity.
 34. (en) Metallic substances such as iron, foil, nickel, aluminum, gold, brass, lead, copper, silver, etc.
 35. (en) Elements like iron, copper, silver, or lead, as in: The picture had an antique metal frame.
 36. (en) The electroposite elements and alloys based on these elements.
 37. (en) Mineral source that is a good conductor of electricity and heat, and yield basic oxides and hydroxides One of the hidden treasures in garbage.
 38. (en) Substance or mixture that has a characteristic luster, or shine, is generally a good conductor of heat and electricity, and is malleable and ductile.
 39. (en) Metal is a mineral that conducts electricity.
 40. (en) Any of a class of mineral substance such as gold, silver, copper, iron, uranium, or an alloy of any of these.
 41. (en) Macro Expansion for TAL.
 42. (en) [Heraldry] There are two metals: or and argent.
 43. (al) Metall
 44. (fr) Métal
 45. Maden
 46. Madde
 47. Tıynet, tabiat
 48. Şişirilmeye ve dökülmeye hazır erimiş cam
 49. İng
 50. Maden, metal, kırık taş

light metal   US UK (nedir ne demek)

 1. Hafif metal

light   US UK (nedir ne demek)

 1. (-ed veya -lit) konmak
 2. Üzerine düşmek
 3. İnmek (at veya arabadan)
 4. Hafif
 5. Eksik
 6. Ehemmiyetsiz, önemsiz
 7. İnce
 8. Yüksüz, yükü hafif
 9. Az, ufak
 10. Hazmı kolay, hafif
 11. İyi mayalanmış
 12. Gailesiz, endişesiz
 13. Çevik, ayağına tez
 14. Hafifmeşrep
 15. Kararsız
 16. Başı dönmüş, sersemlemiş
 17. Hafifçe, kolayca
 18. Işık, aydınlık, ziya, nur
 19. Işık veren şey
 20. İdrak veya akıl nuru
 21. Dünyaya ışık saçan kimse
 22. Aydınlık, pencere veya tepe camı gibi ışık veren şey
 23. Anlama
 24. Güz
 25. (-ed veya -lit) yakmak tutuşturmak
 26. Aydınlatmak, ışık vermek
 27. Neşelendirmek, canlandırmak, parlatmak
 28. Yanmak, tutuşmak, alev almak
 29. Parıldamak, ışık salmak
 30. Yakmak, aydınlatmak, ışık saçmak, neşelendirmek, ışık tutmak, yanmak, aydınlanmak, ışımak, inmek, rastlamak, denk gelmek, konmak

tartı (nedir ne demek)

 1. Tartma işi veya biçimi.
 2. Ağırlık.
 3. Tartma aleti, çeki.
 4. Oran, ölçü, karar.
 5. Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip.
 6. (en) Measure.
 7. (en) Weight.
 8. (en) Weighing.
 9. (en) Weigher.
 10. (en) Weighing machine.
 11. (en) Balance.
 12. (en) Scale.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013