NND Sözlük

Ana Sayfa > hücre modeli nedir, hücre modeli ne demek (hücre modeli nnd)

hücre modeli nedir, hücre modeli ne demek?

hücre modeli

 1. (en) Cell model

hücre (nedir ne demek)

 1. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
 2. Küçük oda
  Örnek: Üzerine ot bir yatakla bir battaniye atılmış, demir bir somyadan başka içinde bir şey olmayan çıplak bir hücrede bulunduğunu anladı. A. İlhan
 3. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda
  Örnek: Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi. S. F. Abasıyanık
 4. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.
 5. Göze
 6. Bir canlının tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı.
 7. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplâzma kitlesinden oluşan, sitoplâzma içinde çeşitli hayalî olayları yürüten çekirdek, endoplâzmik retikulum, mitokondri, sentriol, lizozom, ribozom, gibi organeller ile mikrofilâmentler, mikrotüpçükler vb. yapılar bulunan, genetik materyali ya bir zar ile çevrili (ökaryot) ya da sitoplâzma içinde zarsız olarak yer alan (prokaryot) bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği.
 8. Bk. odacık
 9. Birkaç anlamı olan bir terim.1. Elektrokimyada bir tuz köprüsü ile elektriksel teması sağlanmış çözeltilere daldırılmış bir çift elektrottan ibaret bir sistem; elektrotlar dış devrede metalik iletken ile bağlıdır. 2. Spektroskopide, bir optik aletin ışık yolu üzerinde, içine numune konulan kap.
 10. Organizmanın canlılığını kendi başına sürdürebilen, bölünüp çoğalabilen ve dışarıdan aldığı maddeleri özümleyebilen en küçük birimi. Çekirdek ve sitoplazmadan oluşan hücre içerisinde canlılığını sürdürebilen organeller bulunurlarsa da bunların yaşaması hücrelerin canlılığını devam ettirmesine bağlıdır.
 11. Bk. göze
 12. Oda. Odacık.
 13. Bağımsız olarak işlev görebilen en küçük canlı birimi, dokular, organlar ve kan dolaşımını oluşturan birimler.
 14. (en) Cell.
 15. (en) Cellula.
 16. (en) Cellular.
 17. (en) Cubicle.
 18. (en) Cabin.
 19. (en) Hole.
 20. (en) Cell göze.
 21. (en) Alcove.
 22. (en) Niche.
 23. (en) Room.
 24. (en) Chamber.
 25. (en) Closet.
 26. (en) Cooler.
 27. (en) Cubby hole.
 28. (fr) Cellule
 29. (fr) Eellule

odacık (nedir ne demek)

 1. Küçük oda
  Örnek: Babadan kalma bu arsaya önce dört duvar örüp bir odacık yapıvermişti. R. Enis
 2. Büyük kitaplıklarda çalışması uzun sürecek araştırıcılara ayrılan küçük oda.
 3. (en) Crib.
 4. (en) Carrell.

mode   US UK (nedir ne demek)

 1. Makam
 2. Gram
 3. Biçim, yöntem, tarz, üslup, kip, makam [müz.], tipik değer (istatistik), moda

cell model (nedir ne demek)

 1. Hücre modeli

cell   US UK (nedir ne demek)

 1. (C.: Cülul) Yerden birşey toplamak.
 2. Hücre
 3. Küçük oda
 4. Ünite
 5. Pil
 6. Hücre; petek gözü, göz; pil; oda (manastır vb); toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi

model   US UK (nedir ne demek)

 1. Resim, heykel vb. şeyler yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek.
 2. Bir özelliği olan nesne veya kişi.
 3. Bir sanatçıya poz veren kimse.
 4. Biçim.
 5. Örnekleri içinde toplayan dergi.
 6. Otomobil vb.nde tip
  Örnek: Eski mi eski, otuz dokuz model bir taksisi vardı. N. Cumalı
 7. Benzer, örnek.
 8. Örnek olmaya değer kimse veya şey.
 9. F formülü I yorumu altında doğru ise I yorumu F formülü için birmodeldir, formülünmodeli.
 10. Bk. örnek
 11. Bk. biçe
 12. Bk. doğrulam
 13. Bk. maket
 14. Semboller veya şekillerin tasarlanması.
 15. Bir nesnenin yapıldığı kalıp
 16. İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi cebirsel terimlerle ifade eden bir matematiksel yapı.
 17. Fr. Biçim, örnek, şekil.
 18. Bk. örnekbiçim
 19. (en) Fashion model.
 20. (en) To make a copy or a pattern; to design or imitate forms; as, to model in wax.
 21. (en) The act of representing something representation of something a type of product; 'his car was an old model' a simplified description of a complex entity or process; 'the computer program was based on a model of the circulatory and respiratory systems' a representative form or pattern; 'I profited from his example' a person who poses for a photographer or painter or sculptor; 'the president didn't have time to be a model so the artist worked from photos' someone worthy of imitation; 'every child needs a role model' form in clay, wax, etc; 'model a head with clay' construct a model of; 'model an airplane' create a representation or model of; 'The pilots are trained in conditions simulating high-altitude flights' plan or create according to a model or models display as a mannequin; 'model the latest fashion' assume a posture as for artistic purposes; 'We don't know the woman who posed for Leonardo so often'.
 22. (en) Miniature representation of a thing, with the several parts in due proportion; sometimes, a facsimile of the same size.
 23. (en) Something intended to serve, or that may serve, as a pattern of something to be made; a material representation or embodiment of an ideal; sometimes, a drawing; a plan; as, the clay model of a sculpture; the inventor's model of a machine.
 24. (en) Anything which serves, or may serve, as an example for imitation; as, a government formed on the model of the American constitution; a model of eloquence, virtue, or behavior.
 25. (en) That by which a thing is to be measured; standard.
 26. (en) Any copy, or resemblance, more or less exact.
 27. (en) Person who poses as a pattern to an artist.
 28. (en) Suitable to be taken as a model or pattern; as, a model house; a model husband.
 29. (en) To plan or form after a pattern; to form in model; to form a model or pattern for; to shape; to mold; to fashion; as, to model a house or a government; to model an edifice according to the plan delineated.
 30. (en) Template.
 31. (en) Type.
 32. (en) Form.
 33. (en) Design.
 34. (en) Norm.
 35. (en) Examplar.
 36. (en) Archetype.
 37. (en) Mold.
 38. (en) Mould.
 39. (en) Make.
 40. (en) Copy.
 41. (en) Standard.
 42. (en) Example.
 43. (en) Emblem.
 44. (en) Sampler.
 45. (en) Fashion plate.
 46. (en) Former.
 47. (en) Mannequin.
 48. (en) Person who poses for a photographer or painter or sculptor; 'the president didn't have time to be a model so the artist worked from photos'.
 49. (en) Representation of something.
 50. (en) Simplified description of a complex entity or process; 'the computer program was based on a model of the circulatory and respiratory systems'.
 51. (en) Type of product; 'his car was an old model'.
 52. (en) An important function of data mining is the production of a model A model can be descriptive or predictive A descriptive model helps in understanding underlying processes or behavior For example, an association model describes consumer behavior A predictive model is an equation or set of rules that makes it possible to predict an unseen or unmeasured value from other, known values The form of the equation or rules is suggested by mining data collected from the process under study Some training or estimation technique is used to estimate the parameters of the equation or rules.
 53. (en) Way to represent a system for the purposes of reproducing, simplifying, analyzing, or understanding it The standard representation in the Renewable Resource Data Center is the computer model, but models can be made of any substance such as clay, paper, abstract mathematics, or concepts.
 54. (en) Representation of a set of components of a process, system, or subject area, generally developed for understanding, analysis, improvement, and/or replacement of the process [GAO] A representation of information, activities, relationships, and constraints [Treasury Enterprise Architecture Framework].
 55. (en) Quantitative representation of the relationships among the entities in a system, often used to make predictions about the system For example, scientists at the HBEF have developed models to predict how future pollution levels may affect stream acidity The model predicts that as sulfate emissions drop, stream acidity will drop.
 56. (en) Visual, mathematical, or three-dimensional representation in detail of an object or design, often smaller than the original A model is often used to test ideas, make changes to a design, and to learn more about what would happen to a similar, real object.
 57. (en) Representation of a set of components of a process, system, or subject area A model is generally developed for understanding, analysis, improvement, and/or replacement of the process.
 58. (en) Model is the actual data representation for the information at hand Examples are the structural model and the style model representing the parse structure and the style information associated with a document The model might be a tree, or a directed graph, or something else.
 59. (en) An interpretation in which expressions of interest to us come out true for that interpretation See interpretation; isomorphism of models; true for an interpretation Cardinality of a model The cardinality of the domain of the model See domain Model of a wff or set of wffs An interpretation, I, that makes those wffs true for I Model of a formal system An interpretation, I, that makes its set of theorems true for I A model of a system is a model of its set of theorems Non-standard model Weakly, any non-standard interpretation that is a model Strongly, any model that is not isomorphic with the intended model See isomorphism of models Normal model A normal interpretation that is a model See interpretation, normal.
 60. (en) System of postulates, data, and inferences presented as a mathematical description of a phenomenon such as an actual system or process The actual phenomenon is represented by the model in order to explain it, to predict it, and to control it.
 61. (en) Representation of a process or system that can be controlled to demonstrate the effects that various actions will have on the process or system.
 62. (en) Prototype or surrogate of a complex situation It can be a physical model, such as an architectural model of urban design, or a mathematical model of interactions of many variables It is used in simulations for relating various components together or can be a stand alone tool to evaluate different approaches using different assumptions Recent use of personal computer tools allows many types of software to effectively answer questions such as 'what if I increase the growth rate'; these too are models.
 63. (en) Mathematical and geometric projection of activity and the interactions in the transportation system in an area This projection must be able to be evaluated according to a given set of criteria which might include land use, economics, social values, and travel patterns.
 64. (en) Mathematical formula designed to price an option as a function of certain variables - generally stock price, striking price, volatility, time to expiration, dividends to be paid, and the current risk-free interest rate The Black-Scholes model is one of the more widely used models.
 65. (en) Circulation model is any mathematical simulation used to forecast overall financials and circulation levels or revenue Although most modeling today is done with computers, some companies still work models manually, with spreadsheets List modeling is the practice of using statistical tools, such as regression analysis , to identify particularly good or poor prospects for the purpose of enhancing response.
 66. (en) In fisheries science, a description of something that cannot be directly observed Often a set of equations and data used to make estimates.
 67. (en) Graphical representation of the thing that is to be made, modified, or understood Some of such things cannot be actually observed and felt until they are built while some others cannot be easily understood without the models A preliminary design work that serves as a plan from which a final product is to be made Models are used to understand, design, and then construct complicated things or concepts such as buildings, machines, and computers, programs that run on the computers, aircrafts, processes, and theories.
 68. (en) Model is a particular case of the Modeling Relation which commutes That is it is a successful encoding of a percept into a formal system, the use of that formal system to 'explain' the causal event in the real world, and a decoding back to the real world to compare and confirm the congruence between the implication in the formal system and the causal event in nature [Don Mikulecky, Dec 21, 2000].
 69. (en) An interpretation in which expressions of interest to us come out true for that interpretation See interpretation; isomorphism of models; true for an interpretation.
 70. (en) An analytical tool used by transportation planners to assist in making forecasts of land use, economic activity, travel activity and their effects on the quality of resources such as land, air and water.
 71. (en) System that describes or predicts an associated process based on the definition of variables, rules and equations A properly-defined model enables analyzing the possible effects of changes in the underlying process based on changes in the model.
 72. (en) An object that defines, in Entity-Relationship terms, the mapping between enterprise object classes and the database schema This definition is typically stored in a file created with the EOModeler application A model also includes the information needed to connect to a particular database server.
 73. (en) Model.
 74. (en) Örnek olan.
 75. (en) Numune.
 76. (en) Örnek.
 77. (en) Kalip.
 78. (en) Manken.
 79. (en) ÖrneĞe gÖre yapmak.
 80. (en) Model yapmak.
 81. (en) Modellİk etmek.
 82. (en) Kalibini Çikarmak.
 83. (en) BİÇİmlendİrmek.
 84. (en) Pattern.
 85. (en) Sample.
 86. (en) Specimen.
 87. (en) Templet.
 88. (en) Something to be imitated; 'an exemplar of success'; 'a model of clarity'; 'he is the very model of a modern major general'.
 89. (en) Someone worthy of imitation; 'every child needs a role model'.
 90. (en) Representative form or pattern; 'I profited from his example'.
 91. (en) Woman who wears clothes to display fashions; 'she was too fat to be a mannequin'.
 92. (en) The act of representing something.
 93. (en) Plan or create according to a model or models.
 94. (en) Form in clay, wax, etc; 'model a head with clay'.
 95. (en) Assume a posture as for artistic purposes; 'We don't know the woman who posed for Leonardo so often'.
 96. (en) Display as a mannequin; 'model the latest fashion'.
 97. (en) Create a representation or model of; 'The pilots are trained in conditions simulating high-altitude flights'.
 98. (en) Construct a model of; 'model an airplane'.
 99. (en) Worthy of imitation; 'exemplary behavior'; 'model citizens'.
 100. (fr) Modele
 101. Örnek, model, numune
 102. Kalıp, şekil
 103. Resim, plan
 104. Örnek tutulacak kimse
 105. Manken
 106. Numune veya model olan
 107. Örnek tutulmaya lâyık.
 108. (-ed, -ing veya -led,-ling) örneğe göre yapmak
 109. Model yapmak
 110. Biçimlendirmek
 111. Defile yapmak
 112. Üç boyutlu görünümü vermek.
 113. Örneğe göre yapmak, model yapmak, modellik etmek, kalıbını çıkarmak, biçimlendirmek

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013