NND Sözlük

Ana Sayfa > good at nedir, good at ne demek (good at nnd)

good at nedir, good at ne demek?

good at   US UK

 1. -de iyi

good   US UK (nedir ne demek)

 1. Hayır
 2. Peki!
 3. (better, best) (i.), ünlem iyi, âIâ, güzel, hoş
 4. Uygun, münasip, yerinde
 5. Faydalı
 6. Doğru
 7. Hayır sahibi, kerim, cömert
 8. Uslu, itaatli
 9. Dini bütün
 10. Muteber
 11. Şerefli
 12. Sağlam, mükemmel, dolgun
 13. Çok, büyük
 14. Hünerli
 15. Güvenilir
 16. Hayırlı
 17. Bozulmamış
 18. Sıhhatli
 19. Salâh, iyilik, doğruluk
 20. İyi ve hayırlı şey
 21. Fayda
 22. Menfaat, yarar
 23. The ile iyi insanlar
 24. Ünlem, bazen very ile pekalâ

at   US UK (nedir ne demek)

 1. Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş.
 2. Astatin elementinin simgesi.
 3. Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan.
 4. Tek parmaklılar (Perissodactyla) takımının,atgiller (Equidae) familyasından, küçük başlı ve kısa kulaklı, uzun kıllı yele ve kuyruğu olan, geniş bir tırnakla çevrilmiş olan üçüncü parmağının ucu ile yere basan, bütün dünyaya yayılmış, erkeğine aygır, dişisine kısrak denilen bir tür.
 5. Zoolojik sınıflandırmada Equidae ailesinin equus cinsinden olan at türüne verilen genel ad, hippos.
 6. (en) Primarily, this word expresses the relations of presence, nearness in place or time, or direction toward; as, at the ninth hour; at the house; to aim at a mark.
 7. (en) It is less definite than in or on; at the house may be in or near the house.
 8. (en) From this original import are derived all the various uses of at.
 9. (en) Relation of proximity to, or of presence in or on, something; as, at the door; at your shop; at home; at school; at hand; at sea and on land.
 10. (en) The relation of some state or condition; as, at war; at peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at risk; at disadvantage.
 11. (en) The relation of some employment or action; occupied with; as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat ; except at puns.
 12. (en) The relations of time, age, or order; as, at ten o'clock; at twenty-one; at once; at first.
 13. (en) The relations of source, occasion, reason, consequence, or effect; as, at the sight; at this news; merry at anything; at this declaration; at his command; to demand, require, receive, deserve, endure at your hands.
 14. (en) Short for AT Attachment, a disk drive implementation that integrates the controller on the disk drive itself There are several versions of ATA, all developed by the Small Form Factor Committee ATA: Known also as IDE, supports one or two hard drives, a 16-bit interface and PIO modes 0, 1 and 2 ATA-2: Supports faster PIO modes and multiword DMA modes Also supports logical block addressing and block transfers ATA-2 is marketed as Fast ATA and Enhanced IDE ATA-3: Minor revision to ATA-2 Ultra-ATA: Also called Ultra-DMA, ATA-33, and DMA-33, supports multiword DMA mode 3 running at 33 MBps ATA/66: A new version of ATA proposed by Quantum Corporation, and supported by Intel, that will double ATA's throughput to 66 MBps The first ATA/66 computers are expected to be available in the first half of 1999.
 15. (en) Advanced Technology IBM's first 286-based PC, introduced in 1984 It was the most advanced machine in the PC line and featured a new keyboard, 1 2MB floppy and 16-bit data bus AT-class machines run considerably faster than XTs.
 16. (en) Any IBM or compatible computer that contains an 80286 processor and 16-bit bus.
 17. (en) Accommodation Services, we use certain terms to describe our accommodation types, facilities and procedures To avoid misunderstandings, in particular if you are from overseas or other Universities where accommodation provision may differ, we recommend you note the following details and definitions.
 18. (en) Advanced Technology The IBM successor to the PC/XT with a 80286 CPU and 16-bit bus slots.
 19. (en) Assistive Technology.
 20. (en) Advanced trainer-- single or twin engine The AT 6 is an advanced trainer--shown in the photo.
 21. (en) Analog Access Trunk Expressed as AT-2, AT-4, or AT-8 to correspond to 2-, 4-, and 8-port gateways.
 22. (en) Period of active duty for training of 12 or 14 days each year, required of members as part of a Ready Reserve assignment.
 23. (en) The model name of the second-generation, 80286-based IBM computer Many aspects of the AT, such as the BIOS, CMOS, and expansion bus, have become de facto standards in the PC industry The physical organization of the components on the motherboard is called the AT form factor.
 24. (en) Strain at a gnat Greek, di-aulizo, to strain off Here 'at' is an error, probably in the first instance typographical, for 'out ' 'Out' is given in the Bible of 1603, and has been restored by the Revisers.
 25. (en) Air Traffic Division.
 26. (en) The form factor used by most PC motherboards prior to 1998 The original motherboard for the PC-AT measured 12'x13' Baby AT motherboards are a little smaller, usually 8 5'x13'.
 27. (en) Access table; may be used in a business model or system model to define access rights to databases.
 28. (en) Auxiliary Telescope.
 29. (en) Knight.
 30. (en) Equine.
 31. (en) Horse.
 32. (en) Hack.
 33. (en) Steed.
 34. (en) Gee-Gee.
 35. (en) Horsy.
 36. (en) Relation of direction toward an object or end; as, look at it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike, shoot, wink, mock, laugh at any one.
 37. (en) 100 at equal 1 kip.
 38. (en) Highly unstable radioactive element ; a decay product of uranium and thorium.
 39. (en) Modem control language for asynchronous dial-up modems designed by Hayes Micro- computer Products.
 40. (en) Queue, examine or delete jobs for later execution.
 41. (en) Air Traffic.
 42. (en) İn the position of IT - neuter pronoun RE - a tone of the scale.
 43. (en) Antitank.
 44. (fr) Cheval
 45. Edat tarafında, -de, -da
 46. -e, -a
 47. Üzere, halinde
 48. Başına, her birine, beherine
 49. Nezdinde
 50. Yanında, evinde
 51. İle meşgul
 52. Hususunda at all hiç, hiç bir suretle at and from sig
 53. Asker [brit.], savaşçı [brit.], eyt
 54. (la) Equus caballus

iyi (nedir ne demek)

 1. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
  Örnek: Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum. F. R. Atay
 2. Bol, yararlı, kazançlı.
 3. Çok.
 4. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren.
 5. Esen, sağlıklı.
 6. Yerinde, uygun.
 7. Yeterli, yetecek miktarda olan
  Örnek: Annemin simasını şimdi iyi hatırlayamıyorum. Y. K. Beyatlı
 8. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not.
 9. Somut kişi ya da edim değeri. // İyi, değerler düzeninde yüksek değerleri seçmede ortaya çıkar. Buna karşılık kötü, aşağı değerlerin yeğ tutulmasında kendini gösterir. Ayrıca: "Yararlı olaniyidir." (yararcılık) ya da "Haz vereniyidir." (hazcılık) görüşleri.
 10. (Geniş anlamında) a. İşe yarar, ereğine, özüne uygun, doğru yapılmış; doğasına uygun. b. İstenmeğe değer olan. c. Değere yönelmiş, değere ilişkin, değerle belirlenmiş, değerli.
 11. Ahlâkın ve ahlâk felsefesinin temel kavramı: Ahlaksal değer; ahlaksal olanın olumlu ana niteliğini gösteren özel kavram; ahlâkça değerli olan (karşıt kavramı: kötü). Ahlâk felsefesinde şu anlamlarda kullanılır: a. (Skolastikte) Tanrı'nın istemiş olduğu dünyadaki varlık düzeni ile uyum. b. (Kant'ta) İstencin, içerik bakımından değil de, yalnızca ahlâk yasasınca belirlenmiş olan biçimsel niteliği.
 12. (en) Good.
 13. (en) Bonny.
 14. (en) Goodish.
 15. (en) Likely.
 16. (en) Nice.
 17. (en) Plentiful.
 18. (en) Abundant.
 19. (en) İn good health.
 20. (en) Fine.
 21. (en) Fair.
 22. (en) Well.
 23. (en) All right.
 24. (en) Alright.
 25. (en) Great.
 26. (en) Okay.
 27. (en) Sound.
 28. (en) Agreeable.
 29. (en) Comfortable.
 30. (en) Decent.
 31. (en) Well enough.
 32. (en) Gratifying.
 33. (en) Happy.
 34. (en) Just.
 35. (en) Kind.
 36. (en) Decently.
 37. (en) Passable.
 38. (en) Pretty.
 39. (en) Right.
 40. (en) Salubrious.
 41. (en) Suitable.
 42. (en) All right!.
 43. (fr) Bien
 44. (la) Bonus

iy (nedir ne demek)

 1. [iğdemir -2]: Su değirmenlerinde üst taşı döndüren demir. (Köprü *Şarkikaraağaç -Isparta) [iğdemir -2] : (Kandilli *Bozüyük -Bilecik)

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014