NND Sözlük

Ana Sayfa > geri ödeme süresi nedir, geri ödeme süresi ne demek (geri ödeme süresi nnd)

geri ödeme süresi nedir, geri ödeme süresi ne demek?

geri ödeme süresi

 1. Yatırımın sağlayacağı net nakit girişlerinin yatırım tutarına eşitlendiği, yıl, ay ve gün olarak hesaplanan süre olup yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan bir ölçüttür.
 2. (en) Payoff period, payback period.

geri (nedir ne demek)

 1. Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı
  Örnek: Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi. N. Cumalı
 2. Bundan başkası
  Örnek: Kaşla göz, gerisi söz. Atasözü
 3. Son, sonuç.
 4. Bir şeyin sona kalan bölümü.
 5. Geçmiş, mazi
  Örnek: Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok. S. F. Abasıyanık
 6. Hayvanda boşaltım organının dışı.
 7. Eksik gösteren (saat).
 8. Aptal, anlayışsız.
 9. Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval.
 10. Vücudun ortasından geçen çizgiyle dar açı yapan çizginin gösterdiği ve ilerinin karşıtı olan yön.
 11. (en) Kick.
 12. (en) Rear.
 13. (en) Back.
 14. (en) Reverse.
 15. (en) Backward.
 16. (en) Rearward.
 17. (en) Reversing.
 18. (en) Hind.
 19. (en) Posterior.
 20. (en) Slow.
 21. (en) Backwards.
 22. (en) Behind.
 23. (en) Aback.
 24. (en) Rest.
 25. (en) Retro-.
 26. (en) Remainder.
 27. (en) Undeveloped.
 28. (en) Stupid.
 29. (en) Half-Witted.
 30. (en) İmbecile.
 31. (en) Toward the rear.
 32. (en) The rest.
 33. (en) Reactionary.
 34. (en) About turn ! / face.
 35. (en) Little.
 36. (fr) En arrière

ger (nedir ne demek)

 1. Bk. granüllü endoplâzmik retikulum
 2. Granüllü endoplazmik retikulum.
 3. (en) [ger (gerund) ] stretch, stretch out, strain, tighten, tighten up, tense, bag, distend, draw, hang on, lift, rack, span, sprawl out, stay, string, tauten.
 4. (en) Granullar endoplasmic reticulum.

granüllü endoplazmik retikulum (nedir ne demek)

 1. Ökaryot hücrelerin sitoplazmasında üzerlerinde ribozom taşıyan dağınık veya kümeler durumunda bulunan, sentezlenen salgı veya zar proteinlerinin taşınmasında görev yapan, yassı keseler durumunda görülen bir organel.
 2. (en) Granular endoplasmic reticulum.

ödeme (nedir ne demek)

 1. Ödemek işi, tediye.
 2. Bir borcun kısmen ya da tamamen, parayla ya da ayni olarak kapatılması.
 3. Borçlunun vermesi gereken şeyi vermesi, tanık ya da bilirkişinin andiçmesi.
 4. (en) Edemata , oedemata.
 5. (en) Performance.
 6. (en) Payment, redemption, discharge.
 7. (en) Atonement.
 8. (en) Payment.
 9. (en) Payoff.
 10. (en) Disbursement.
 11. (en) Settlement.
 12. (en) Redemption.
 13. (en) Clearance.
 14. (en) Conciliation.
 15. (en) Discharge.
 16. (en) İnpayment.
 17. (en) Redress.
 18. (en) Remuneration.
 19. (en) Rendering.
 20. (en) Repayment.
 21. (en) Satisfaction.
 22. (en) Consideration.
 23. (en) Acquittance.
 24. (en) Allotment.
 25. (en) Disbursing.
 26. (en) Liquidation.
 27. (en) Paying.
 28. (en) Paying in.
 29. (en) Paying out.
 30. (en) Payout.
 31. (en) Refund.
 32. (fr) Exécution

süre (nedir ne demek)

 1. Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
  Örnek: Hükümdar gibi davrandığınız sürece hükümdar sayılırsınız. T. Oflazoğlu
 2. (en) Screen time.
 3. (en) Notice.
 4. (en) Duration.
 5. (en) Time.
 6. (en) Span.
 7. (en) Continuance.
 8. (en) Bout.
 9. (en) İnterval.
 10. (en) Length.
 11. (en) Period.
 12. (en) Respite.
 13. (en) Space.
 14. (en) Stretch.
 15. (en) Term.
 16. (en) While.
 17. (en) Grace.
 18. (en) Season.
 19. (en) Spell.

yatırım (nedir ne demek)

 1. Yatırma işi.
 2. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.
 3. Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeler, envestisman.
 4. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılan davranış.
 5. (en) Enterprise.
 6. (en) İnvestment.
 7. (en) Capital goods.
 8. (en) Hedge.
 9. (en) Deposit.
 10. (en) İnvestment plasman.
 11. (en) Envestisman.

net   US UK (nedir ne demek)

 1. Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı, iyi görünen.
 2. İyi duyulan (ses).
 3. Kesintilerden sonra geri kalan miktarda olan, safi
  Örnek: Bin beş yüz net veriyorlardı, vergi, sigorta çıktıktan sonra. H. Taner
 4. Açık seçik olan, anlaşılmaz yanı bulunmayan
  Örnek: Hayatını didik didik etmek, son beş altı yıllık çizgisini net olarak ortaya çıkarmak istiyordu. T. Buğra
 5. Bk. seçik
 6. (en) Abr ie Internet - A worldwide system of communication networks.
 7. (en) Fabric of twine, thread, or the like, wrought or woven into meshes, and used for catching fish, birds, butterflies, etc.
 8. (en) Anything designed or fitted to entrap or catch; a snare; any device for catching and holding.
 9. (en) Anything wrought or woven in meshes; as, a net for the hair; a mosquito net; a tennis net.
 10. (en) Figure made up of a large number of straight lines or curves, which are connected at certain points and related to each other by some specified law.
 11. (en) To make into a net; to make in the style of network; as, to net silk.
 12. (en) To take in a net; to capture by stratagem or wile.
 13. (en) To inclose or cover with a net; as, to net a tree.
 14. (en) To form network or netting; to knit.
 15. (en) Without spot; pure; shining.
 16. (en) Free from extraneous substances; pure; unadulterated; neat; as, net wine, etc.
 17. (en) Often internet; sometimes any network in general.
 18. (en) An abbreviation for 'network ' In Internet addresses, net indicates a computer network service.
 19. (en) In general 'Net' is a slang abbreviation for 'The Internet ' However, there are some private networks that are not part of the Internet Someone might say that they have information available 'on the Net' even though it is not accessible through the Internet.
 20. (en) Short for Internet.
 21. (en) Net is an abbreviation for the term Internet which stands for Interconnected networks When these letters appear at the end of an address , they may indicate that the host computer is run by a network but is more often used interchangeably with com It also means that the host computer is most likely located in the United States.
 22. (en) The amount remaining after certain adjustments have been made for debts, deductions or expenses The proceeds from the sale of an investment minus the purchase price, including commissions and other expenses Term used on an invoice to indicate that the full amount is payable.
 23. (en) Informal term for the Internet.
 24. (en) This is a Microsoft operating system platform that incorporates applications, a suite of tools and services and a change in the infrastructure of the company's Web strategy The objective of NET is to bring users into the next generation of the Internet by conquering the deficiencies of the first generation and giving users a more enriched experience in using the Web for both personal and business applications.
 25. (en) An open fabric, which is created by connecting the intersections in a woven, knitted, or crocheted construction to form a mesh-like appearance that won't ravel End-uses include veils, curtains, and fish nets.
 26. (en) Short form of Internet.
 27. (en) Short form for the Internet.
 28. (en) This term is sometimes used as a short form for the Internet.
 29. (en) Net is both a business strategy from Microsoft and its collection of programming support for what are known as Web services, the ability to use the Web rather than your own computer for various services.
 30. (en) This is short for Internet.
 31. (en) The abbreviated version of the word 'Internet ' netiquette - Rules for good manners on the Internet Click here for a guide to netiquette Netscape - The company that developed Netscape Navigator Netscape Communicator - Netscape's suite of Web-related programs, including the Navigator browser, Messenger email program and Composer Web-page creation software network - Multiple computers connected together newsgroup - A group that communicates with each other about shared interests via the Internet These groups' messages are referred to as posts and are administered from a news server.
 32. (en) Common abbreviation of the internet.
 33. (en) An often-used abbreviation for the Internet When not capitalized, refers to any network.
 34. (en) Internet, for short.
 35. (en) Net is a global TLD that was originally intended for entities that concentrated on network and Internet administration Currently, any individual or organization can register a domain name in the net Top Level Domain.
 36. (en) Net is an abbreviation for the term Internet which stands for Interconnected networks When these letters appear at the end of an address they may indicate that the host computer is run by a network but is more often used interchangeably with com.
 37. (en) Upper-Case when used as a short form of the Internet.
 38. (en) Net is an abbreviation for the term Internet with stands for Interconnected networks.
 39. (en) The top level domain designated for entities and computers that represent part of the Internet's infrastructure Originally intended for use by Network Information Centers , Network Operations Centers , administrative computers and network node computers One of the worldwide top level domains [see also: Top Level Domain].
 40. (en) Microsoft initiative introduced in 2000, with parts of it expected to launch over the next few years Their ultimate goal is to change the Internet by creating an online application-hosting architecture and integrating desktop and handheld devices that use voice and handwriting recognition.
 41. (en) Clean.
 42. (en) Clear.
 43. (en) Compendious.
 44. (en) Decided.
 45. (en) Explicit.
 46. (en) Fair.
 47. (en) İntelligible.
 48. (en) Lucid.
 49. (en) Plain.
 50. (en) Sharp.
 51. (en) Transparent.
 52. (en) Unequivocal.
 53. (-ted,- ting) ağ, şebeke
 54. Tuzak, tel kafes
 55. Hile
 56. Ağ veya tuzağa düşürmek, ağ ile tutmak
 57. Ağ ile örtmek
 58. Ağ örmek
 59. Ağ ile avlamak
 60. (-ted,- ting) safi, halis
 61. Net, kesintisiz
 62. Kazanmak, kar etmek.
 63. Ağ yapmak, ağ ile yakalamak, tuzağa düşürmek, kazanmak, kar etmek

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013