NND Sözlük

Ana Sayfa > geometrik ortalama nedir, geometrik ortalama ne demek (geometrik ortalama nnd)

geometrik ortalama nedir, geometrik ortalama ne demek?

geometrik ortalama

 1. Bir istatistik serisinde bulunan terimleri birbiri ile çarparak, çarpımın terim sayısına göre, kökü alınırak hesaplanan ortalama.
 2. İki ya da daha çok nicelik çarpımının, bu niceliklerin sayısı derecesinden kökünü almakla elde edilen sayı.
 3. Mikrop üremeleri, nüfus artışı, doku kültürlerinde hücre üremeleri vb. dizideki veriler, özellikleri nedeniyle geometrik dizi biçiminde farklılaşan değerler gösterdiklerinden bu tip olaylarda aritmetik ortalama yerine merkez
 4. (en) Geometric mean, geometric average.

geometrik (nedir ne demek)

 1. Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesi
  Örnek: Toprak yüzeyinde geometrik biçimde yontulmuş büyük taşlar görünüyordu. Halikarnas Balıkçısı
 2. Bk. çizel
 3. (en) Geometric.
 4. (en) Geometrical.

çizel (nedir ne demek)

 1. Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin.
 2. (en) Geometric.

ortalama (nedir ne demek)

 1. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı), vasati
  Örnek: Ortalama bir hesapla doksan yıllık bir ev demektir. M. Ş. Esendal
 2. İki karşıt düşünce arasında olan, yaklaşık.
 3. Orta yerinden.
 4. Ortalamak işi.
 5. İklimbilimde, örneğin sıcaklık gibi bir hava olayının ay ya da yıl gibi belli süreler içindeki nicelik toplamının, o süreyi oluşturan gün sayısına bölünmesiyle elde edilen az çok durağan değer.
 6. Bir niceliğin özdeş koşullar altında alınan ölçümleri toplamının ölçüm sayısına bölümü.
 7. Bir göstericinin ışıtacını, resmin her noktasını eşit yeğinlikte aydınlatacak biçimde düzenleme. Sinem./TV
 8. Bir ışıldağın ışıtacını, en yeğin aydınlatmayı sağlayacak biçimde, ışıldağın odak noktasına göre ayarlama.
 9. Çerçevelemede asıl konuyu çerçevenin ortasına yerleştirme. Sinem
 10. Bir değer dağılımındaki her bir değerin olasılığı çarpılıp toplandıktan sonra, olasılıklar toplamına bölünmesinden çıkan sayı.
 11. Aritmetik ortalama.
 12. (en) Centring, (ABD) centering.
 13. (en) Average.
 14. (en) Medium.
 15. (en) Mean.
 16. (en) Equated.
 17. (en) Fair average.
 18. (en) Medial.
 19. (en) Normal.
 20. (en) Center alignment.
 21. (en) Mean average.
 22. (al) Durchschnittlich
 23. (fr) Centrage
 24. (fr) Moyenne

istatistik (nedir ne demek)

 1. Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
  Örnek: İstatistikler gösteriyor ki sahada en çok alkışlanan oyuncu kalecilerdir. H. Taner
 2. Sayım bilimi.
 3. Bk. sayıtım
 4. Verilerin toplanması, işlenmesi, özetlenmesi, topluma ilişkin genel bilgilerin elde edilmesiyle uğraşan bilim dalı.
 5. Bk. sayımlama
 6. Herhangi bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanmasını, toplanan verilerin değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu karara varılmasını sağlayan bilim dalı.
 7. Verileri derleme, bölümlendirme, çizelgeler ve çizgelerle özetleme, olasılık kuramı yardımıyla deney tasarımlama ve gözlem ilkelerini saptama, örneklem bilgilerinin anlamlılığını inceleme, yorumlama ve genelleme yöntemlerini veren bilim.
 8. Bk. örneklemdeğer
 9. (en) Statistics.
 10. (en) Statistic.
 11. (en) Statistical.
 12. (en) The science of statistics.
 13. (en) Data.

serisin (nedir ne demek)

 1. İpek böceklerinin ipek bezlerinden salgılanan, serin, glisin ve aspartik asitçe zengin olan ve üç tipi bulunan bir protein.
 2. (en) Sericin.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.015