NND Sözlük

Ana Sayfa > genel çarpma kuralı nedir, genel çarpma kuralı ne demek (genel çarpma kuralı nnd)

genel çarpma kuralı nedir, genel çarpma kuralı ne demek?

genel çarpma kuralı

 1. Olasılık kuramında birlikte gerçekleşebilen olaylardan oluşmuş bir bileşik olayın gerçekleşme olasılığını saptamak üzere başvurulan ve bunun için yalınç olayların ayrı ayrı gerçekleşme olasılıklarının çarpımını öngören kural. bkz. çarpma kuralı, özel çarpma kuralı.
 2. (en) General multiplicative rule.

genel (nedir ne demek)

 1. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.
 2. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
  Örnek: Genel bir sıralama yapmak gerekirse, denebilir ki, dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir. H. Taner
 3. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.
 4. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).
 5. Bir genelleme sonucunda elde edilen.
 6. Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan; bir nesne sınıfının bütün nesnelerini toplayan.
 7. Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta birçok bireylere (ya da her biri bölünmez bir bütün kuran bir çok öbeklere) uygun düşen.
 8. Bir sınıfın bireylerinin büyük bir bölümüne uygun düşen. "Genellikle", "genel olarak" deyimleri günlük dilde de bu anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Bu anlamda genel hem tümele hem kuraldışına karşıttır.
 9. Bk. evrensel
 10. (en) General.
 11. (en) Public.
 12. (en) Broad.
 13. (en) Common.
 14. (en) Collective.
 15. (en) Across-The-Board.
 16. (en) Blanket.
 17. (en) Catholic.
 18. (en) Exoteric.
 19. (en) Generic.
 20. (en) Grand.
 21. (en) Liberal.
 22. (en) Overhead.
 23. (en) Plenary.
 24. (en) Prevailing.
 25. (en) Prevalent.
 26. (en) Running.
 27. (en) Sweeping.
 28. (en) Widespread.
 29. (en) Abstract.
 30. (en) Current.
 31. (en) Popular.
 32. (en) Rife.
 33. (en) Universal.
 34. (en) Global.
 35. (en) Broad / adj.
 36. (en) Overall.
 37. (en) Pandemic.
 38. (fr) Général
 39. (la) Generalis

evrensel (nedir ne demek)

 1. Evrenle ilgili.
 2. Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal.
 3. Dünya ölçüsünde, dünya çapında.
 4. Tüm insanlığı ilgilendiren.
 5. (en) Universal.
 6. (en) Global.
 7. (en) Cosmic.
 8. (en) Global üniversal.
 9. (en) Catholic.
 10. (en) Cosmical.
 11. (en) Worldwide.
 12. (en) Common.
 13. (en) Pandemic.

çarpma (nedir ne demek)

 1. Kuyu çengeli biçiminde beş kollu büyük olta iğnesi.
 2. Dört işlemden biri, çarpmak işlemi, darp.
 3. Alaturka müzikte temel notaların arasına sıkıştırılmış ve usulü bozmayan, tek perdelik küçük fazlalık.
 4. Çarpmak işi
  Örnek: Ayşe'nin yüreği daha hızlı çarpmaya başladı. Ö. Seyfettin
 5. Duruşu değiştirmeden sıçrama ve iki ayağı birbirine çarptırma.
 6. (en) Battu.
 7. (en) Jolt.
 8. (en) Beat.
 9. (en) Blip.
 10. (en) Brunt.
 11. (en) Percussion.
 12. (en) Lash.
 13. (en) Stroke.
 14. (en) İmpact.
 15. (en) Bump.
 16. (en) Multiplication.
 17. (en) İmpingement.
 18. (en) Shock.
 19. (en) Strike.
 20. (en) Blow.
 21. (en) Five pointed fishing hook.
 22. (en) Beaten.
 23. (en) İmpulse.
 24. (en) Hitting.
 25. (en) Collision.
 26. (en) Pulsation.
 27. (en) İmpulsion.
 28. (en) Thrust.
 29. (en) Dash.
 30. (en) Whipping.
 31. (en) Concussion.
 32. (en) Patter.
 33. (en) Beating.
 34. (en) Batter.
 35. (en) Splashing.
 36. (en) Splash.
 37. (en) Slam.
 38. (en) Knock.
 39. (en) Knocking.
 40. (en) Clashing.
 41. (en) Stolen.
 42. (fr) Pas battu

kuralı (nedir ne demek)

 1. Kurasını çekmiş, askere gitmeyi bekleyen (asker)
  Örnek: Seferberlik başladığı zaman ... dertli analar ... nafakasını yok pahasına tefecilere satıyor ... kuralı çocuklarına yol parası yetiştiriyorlardı. R. E. Ünaydın

kural (nedir ne demek)

 1. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam.
 2. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke
  Örnek: O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır. H. E. Adıvar
 3. Dil olayları arasındaki düzen: Ünlü uyumları, ünsüz uyumu gibi.
 4. (en) Rule.
 5. (en) Regulation.
 6. (en) Statute.
 7. (en) Code.
 8. (en) Disposition.
 9. (en) Precept.
 10. (en) Constitution.
 11. (en) Fundamental.
 12. (en) Order.
 13. (en) Rubric.
 14. (en) Rule kaide.
 15. (en) Convention.
 16. (en) Maxim.
 17. (en) Ordinance.
 18. (en) Policy.
 19. (en) Principle.
 20. (en) System.

olasılık (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
  Örnek: O gün biyolojicinin yazılı yapma olasılığı vardı. Ç. Altan
 2. O zamana kadar yapılan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi, ancak yine de tam bir kesinliliğin bulunmaması durumu.
 3. Gerçekleşen durumlar sayısının gerçekleşebilecek tüm durumlar sayısına oranı;olasılık 1’den küçük bir sayıdır, en çok 1 olabilir.
 4. Herhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. Örneğin: Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçme şansının veya tesadüfünün matematiksel hesaplanması. İhtimaliyet.
 5. Bir olayın aynı koşullar altında değişik biçimlerde ortaya çıkması esnasında kaydedilecek uygun öge ve öğeler sayısının tüm öğeler sayısına oranı.
 6. (en) Eventuality ihtimal.
 7. (en) Liability.
 8. (en) Lookout.
 9. (en) Potentiality.
 10. (en) Possibility.
 11. (en) Probability.
 12. (en) Contingency.
 13. (en) Chance.
 14. (en) Odds.
 15. (en) Eventuality.
 16. (en) Expectation.
 17. (en) Likelihood.
 18. (en) Plausibility.
 19. (en) Presumption.
 20. (en) Prospect.
 21. (en) Verisimilitude.
 22. (al) Wahrscheinlichkeit
 23. (fr) Probabilité

birlikte (nedir ne demek)

 1. Bir arada, beraberce, hep beraber
  Örnek: Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare. T. Fikret
 2. Yanında, beraberinde.
 3. (en) Joint.
 4. (en) İn collaboration with.
 5. (en) İn concur with.
 6. (en) Unisonous.
 7. (en) Along.
 8. (en) İn company.
 9. (en) İn unison.
 10. (en) All in one.
 11. (en) Together.
 12. (en) As one man.
 13. (en) Jointly.
 14. (en) İn common.
 15. (en) As well as.
 16. (en) With.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013