NND Sözlük

Ana Sayfa > gen aktarımı nedir, gen aktarımı ne demek (gen aktarımı nnd)

gen aktarımı nedir, gen aktarımı ne demek?

gen aktarımı

 1. Özel bir geni ya da genleri bir vektöre eklemek. İnsersiyon.
 2. Özel bir geni veya genleri bir vektöre ekleme, gen insersiyonu.
 3. (en) Gene insertion, gene transfer.
 4. (fr) Transfert de gène
 5. (la) İnsider: aktarılmış

gen   US UK (nedir ne demek)

 1. Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde "kenarlı" anlamıyla kullanılan bir söz.
 2. Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış (tarla)
  Örnek: Yurdumuzun neresinde işlenmemiş bir parça toprak, gen bir tarla görsem seni anarım. N. Cumalı
 3. İçinde bulunduğu hücre veya organizmada özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge
  Örnek: Eşref Şefik, köklü bir İstanbul ailesinin genleri ile bu akıcı konuşma diline egemendi. H. Taner
 4. Geniş.
 5. Kalıtlık
 6. Kalıtsal materyalin tek bir birimini oluşturan kalıtım faktörü.
 7. Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimi. Kalıtsal karakterler ana babadan oğul dölegenlerle taşınır. Tek birgen belirli bir DNA uzunluğunda (bazı virüslerde RNA) olur.genler protein sentezini yönetir, kendilerini eşler ve RNA tiplerinin sentezini yaparlar. Polipeptit zincirinin sentezini yöneten fonksiyonelgen bir sistrondur.
 8. Dna üzerinde belirli bir baz dizisi uzunluğundan meydana gelmiş, bir polipeptit zincirinin veya bir RNA zincirinin üretiminden sorumlu ve bu sentezleri düzenleyen bir regülatör ve bir operatör bölge içeren DNA parçası.
 9. Kromozomlarda bulunan ve kalıtsal karakterlerin bir dölden diğer döle taşınması, karakterlerin gelişmesi ve tayiniyle ilgili olan kalıtım faktörleri.
 10. Dna molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası.
 11. Canlıların her türlü özelliklerini belirleyen ve hücre çekirdeğindeki kromozomlarda bulunan kalıtım maddesinin en küçük birimi.
 12. (en) Suffix used in scientific words in the sense of producing, generating: as, amphigen, amidogen, halogen.
 13. (en) İnformal term for information; 'give me the gen on your new line of computers'.
 14. (en) To , toward , towards , gene.
 15. (en) Gene.
 16. (en) Suffix meaning produced, generated; as, exogen.
 17. (en) Generator.
 18. (en) General.
 19. (en) General terms, which may apply to various areas of energy, particularly renewable energy technologies.
 20. (en) Genitive case.
 21. (en) An expert system expert-system developed by General Electric.
 22. (en) Adv: yet, now, still, again; further, besides, moreover 734.
 23. (fr) Gène, facteur héréditaire
 24. Bilgi, haber, doğru bilgi

aktarım (nedir ne demek)

 1. Aktarma işi, nakil.
 2. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.
 3. Erkeyi ya da devinimi bir yerden başka bir yere geçirme.
 4. Erke ya da özdeğin bir yerden bir yere geçişi.
 5. (en) Transfusion.
 6. (en) Transfer.
 7. (en) Transplantation.
 8. (en) Quotation.
 9. (en) Translation.
 10. (en) Transference.
 11. (al) Verlegung, Übertragung
 12. (fr) Transfert

özel (nedir ne demek)

 1. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
  Örnek: Kendisini özel olarak görmek istediğini söyledi. F. R. Atay
 2. Bir kişiyi ilgilendiren veya kişiye ait olan, hususi, zatî
  Örnek: Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta. N. Cumalı
 3. Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
 4. Dikkatle değer, istisnai.
 5. Her zaman görülenden, olağandan farklı.
 6. Genelden ayrı olan; bir nesneler öbeğine ya da tek bir nesneye özgü olan. 2-(Mantıkta) Cinse karşıt olarak türle ilgili olan.
 7. (en) Single.
 8. (en) Exceptional.
 9. (en) Different.
 10. (en) Special.
 11. (en) Custom.
 12. (en) Personal.
 13. (en) Private.
 14. (en) Distinctive.
 15. (en) Particular.
 16. (en) Specific.
 17. (en) Proper.
 18. (en) Ad hoc.
 19. (en) Closet.
 20. (en) Esoteric.
 21. (en) Especial.
 22. (en) Exclusive.
 23. (en) Express.
 24. (en) Extraordinary.
 25. (en) İndividual.
 26. (en) İntimate.
 27. (en) Peculiar.
 28. (en) Privy.
 29. (en) Proprietary.
 30. (en) Sole.
 31. (en) State.
 32. (en) Very.
 33. (en) Self.
 34. (fr) Spécial

eklemek (nedir ne demek)

 1. Bir şeyi ekle tamamlamak, ulamak, ilave etmek
  Örnek: Bahçeye doğru bir çıkma mutfak yaptırmış, bu koca balkonu eklemiştir. T. Buğra
 2. Bir şeyi ek olarak kullanmak.
 3. (en) Suffix.
 4. (en) Join.
 5. (en) Attach.
 6. (en) Adjoin.
 7. (en) Join together.
 8. (en) Put to.
 9. (en) Compound.
 10. (en) Embody.
 11. (en) İnterject.
 12. (en) İnterpose.
 13. (en) Lend.
 14. (en) To attach to.
 15. (en) To append to.
 16. (en) To add to.
 17. (en) To insert.
 18. (en) Write in.
 19. (en) İnsert.
 20. (en) Affix.
 21. (en) Annex.
 22. (en) Append.
 23. (en) İnterlard.
 24. (en) İnterpolate.
 25. (en) Joint.
 26. (en) Link.
 27. (en) Link up.
 28. (en) Piece.
 29. (en) Put in.
 30. (en) Put on.
 31. (en) Run in.
 32. (en) Slap on.
 33. (en) Splice.
 34. (en) Subjoin.
 35. (en) Superimpose.
 36. (en) Supplement.
 37. (en) Tack.
 38. (en) Throw in.
 39. (en) To add.
 40. (en) To attach.
 41. (en) To join.
 42. (en) To append.
 43. (en) To annex.
 44. (en) To supplement.
 45. (en) To affix.
 46. (en) To repiece.
 47. (en) To hook-up.
 48. (en) To knit.
 49. (en) Accompany.
 50. (en) Accrete.
 51. (en) Enclose.
 52. (en) Extend.
 53. (en) Piece on.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012