NND Sözlük

Ana Sayfa > gen çifti nedir, gen çifti ne demek (gen çifti nnd)

gen çifti nedir, gen çifti ne demek?

gen çifti

 1. (en) Gene pair

gen   US UK (nedir ne demek)

 1. Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde "kenarlı" anlamıyla kullanılan bir söz.
 2. Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış (tarla)
  Örnek: Yurdumuzun neresinde işlenmemiş bir parça toprak, gen bir tarla görsem seni anarım. N. Cumalı
 3. İçinde bulunduğu hücre veya organizmada özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge
  Örnek: Eşref Şefik, köklü bir İstanbul ailesinin genleri ile bu akıcı konuşma diline egemendi. H. Taner
 4. Geniş.
 5. Kalıtlık
 6. Kalıtsal materyalin tek bir birimini oluşturan kalıtım faktörü.
 7. Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimi. Kalıtsal karakterler ana babadan oğul dölegenlerle taşınır. Tek birgen belirli bir DNA uzunluğunda (bazı virüslerde RNA) olur.genler protein sentezini yönetir, kendilerini eşler ve RNA tiplerinin sentezini yaparlar. Polipeptit zincirinin sentezini yöneten fonksiyonelgen bir sistrondur.
 8. Dna üzerinde belirli bir baz dizisi uzunluğundan meydana gelmiş, bir polipeptit zincirinin veya bir RNA zincirinin üretiminden sorumlu ve bu sentezleri düzenleyen bir regülatör ve bir operatör bölge içeren DNA parçası.
 9. Kromozomlarda bulunan ve kalıtsal karakterlerin bir dölden diğer döle taşınması, karakterlerin gelişmesi ve tayiniyle ilgili olan kalıtım faktörleri.
 10. Dna molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası.
 11. Canlıların her türlü özelliklerini belirleyen ve hücre çekirdeğindeki kromozomlarda bulunan kalıtım maddesinin en küçük birimi.
 12. (en) Suffix used in scientific words in the sense of producing, generating: as, amphigen, amidogen, halogen.
 13. (en) İnformal term for information; 'give me the gen on your new line of computers'.
 14. (en) To , toward , towards , gene.
 15. (en) Gene.
 16. (en) Suffix meaning produced, generated; as, exogen.
 17. (en) Generator.
 18. (en) General.
 19. (en) General terms, which may apply to various areas of energy, particularly renewable energy technologies.
 20. (en) Genitive case.
 21. (en) An expert system expert-system developed by General Electric.
 22. (en) Adv: yet, now, still, again; further, besides, moreover 734.
 23. (fr) Gène, facteur héréditaire
 24. Bilgi, haber, doğru bilgi

çift (nedir ne demek)

 1. Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler).
 2. Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş
  Örnek: Kocası İtalyan, karısı Sırbistanlı olan bu çift ile araları pek iyi idi, ailece de görüşüyorlardı. R. H. Karay
 3. Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
 4. Küçük maşa veya cımbız.
 5. Osmanlılarda en az birçiftlik genişliğindeki toprağı ekip biçen köylüden yılda bir kez alınan bir toprak vergisi.
 6. (en) Even.
 7. (en) Dual.
 8. (en) Double.
 9. (en) Duplicate.
 10. (en) Binary.
 11. (en) Twin.
 12. (en) Duple.
 13. (en) Conjugate.
 14. (en) Dyad.
 15. (en) Geminate.
 16. (en) Couple.
 17. (en) Pair.
 18. (en) Brace.
 19. (en) Yoke.
 20. (en) Duet.
 21. (en) Amphi-.
 22. (en) Ambi-.
 23. (en) Dipl-.
 24. (en) Diplo.
 25. (en) Even number.
 26. (en) Multiple.
 27. (en) Twofold.
 28. (en) Doublet.
 29. (en) Plowland.
 30. (en) Tandem.
 31. (en) Dublex.
 32. (en) Coupled.
 33. (en) Doubly.
 34. (en) Twain.
 35. (en) Twosome.

gene pair   US UK (nedir ne demek)

 1. Gen çifti

gene   US UK (nedir ne demek)

 1. Yine.
 2. (en) Nevertheless.
 3. (en) Even so.
 4. (en) Again.
 5. (en) Still.
 6. (en) Segment of DNA that is involved in producing a polypeptide chain; it can include regions preceding and following the coding DNA as well as introns between the exons; it is considered a unit of heredity; 'genes were formerly called factors'.
 7. (en) The fundamental physical and functional unit of heredity A gene is an ordered sequence of nucleotides located in a particular position on a particular chromosome that encodes a specific functional product.
 8. (en) The unit of heredity A gene contains hereditary information encoded in the form of DNA and is located at a specific position on a chromosome in a cell's nucleus Genes determine many aspects of anatomy and physiology by controlling the production of proteins Each individual has a unique sequence of genes, or genetic code.
 9. (en) The fundamental physical and functional unit of heredity A gene is an ordered sequence of nucleotides located in a particular position on a particular chromosome that encodes a specific functional product See also: gene expression.
 10. (en) The functional and physical unit of heredity A gene is a sequence of nucleotide bases located in a particular position on a particular chromosome that encodes for a specific RNA molecule or protein.
 11. (en) The segment of DNA on a chromosome that contains the information necessary to make a protein A gene is the unit of biological inheritance.
 12. (en) The functional and physical unit of heredity passed from parent to offspring Genes are pieces of DNA, and most genes contain the information for making a specific protein.
 13. (en) Unit of hereditary information A gene is a section of a DNA molecule that specifies the production of a particular protein More on genes.
 14. (en) The gene is the functional unit of heredity which occupies a specific place on a chromosome.
 15. (en) Two different subtleties to the definitions, depending on whether you are refering to prokaryotic or eukaryotic genes! In both cases it is a unit of heredity, however in eukaryotes this unit may include both the protein coding region, and RNA coding region of a DNA sequence In prokaryotes, a gene is refers only to the protein coding region, because multiple genes may be expressed from a single RNA molecule.
 16. (en) Unit of genetic material ; a segment of DNA that contains the information for a specific function.
 17. (en) The functional unit of heredity Each gene sits on a chromosome within the cell nucleus.
 18. (en) Segment of DNA specifying a unit of genetic information; an ordered sequence of nucleotide base pairs that produce a certain product that has a specific function.
 19. (en) An organized sequence of molecules that 'spells out' the information necessary to construct a specific messenger called 'messenger RNA' which, in turn, makes a specific protein Every cell requires a host of genes that act as blueprints to produce highly specialized proteins that are essential to the cell's function For example, the genes ROM-1 and peripherin are important in forming the outer segment membranes of photoreceptor cells Other proteins, like rhodopsin, are involved in a rod cell's response to light.
 20. (en) Basic unit of hereditary information A gene consists of a DNA segment, which includes information for the synthesis of RNA In some cases this RNA itself is the final product However, it is mostly used for the transport of genetic information to the ribosomes, where proteins are then assembled.
 21. (en) Dna segment which, due to its individual composition of pairs of bases, is responsible for the production of specific proteins Genes are the basic units of heredity The order in which the 4 bases of DNA are linked in a gene is called the sequence of a gene.
 22. (en) Made-Up of DNA and contained in every cell, they are sets of instructions that control biological development and function You inherit genes as distinct units from your parents.
 23. (en) Specific sequence of DNA that encodes for a specific trait, characteristic, or protein in an organism.
 24. (en) The fundamental physical and functional unit of heredity A gene is an ordered sequence of nucleotides located in a particular position on a particular chromosome that encodes a specific functional product See gene expression.
 25. (en) Unit of heredity that occupies a particular position on the DNA molecule in a chromosome; a segment of DNA containing all of the information necessary to make proteins.
 26. (en) Natural unit of the hereditary material, which is the physical basis for the transmission of the characteristics of living organisms from one generation to another.
 27. (en) The functional unit of of DNA Genes are segments of chromosomes found in the nucleus of cells This hereditary information usually directs the formation of a protein.
 28. (en) The fundamental physical and functional unit of heredity, responsible for specific traits such as eye color A gene is an ordered sequence of nucleotides located in a particular position on a particular chromosome that encodes a specific functional product A gene is written in a code of four letters: A, C, T and G, representing four chemicals, and depending on the gene, these letters are repeated a certain number of times The smallest human gene contains 252 repetitions of these letters, while the longest one repeat them more than a million times There are approximately 30,000 genes in the human genome Source : Human Genome Project Information; PhRMA Genomics.
 29. (en) Genes.
 30. (en) Unit of inheritance; a working subunit of DNA Each of the body's 50,000 to 100,000 genes contains the code for a specific product, typically, a protein such as an enzyme.
 31. Biyol
 32. Gen

pair   US UK (nedir ne demek)

 1. Çift çift koymak veya düzenlemek
 2. Çiftleştirmek
 3. Çift olmak, eş olmak
 4. Çiftleşmek
 5. Çift olmak, çiftleştirmek, eşlemek, evlendirmek, çiftleşmek, eşleşmek

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011