NND Sözlük

Ana Sayfa > gemi çalışma koşulları nedir, gemi çalışma koşulları ne demek (gemi çalışma koşulları nnd)

gemi çalışma koşulları nedir, gemi çalışma koşulları ne demek?

gemi çalışma koşulları

 1. (en) Shipping articles.

gemi (nedir ne demek)

 1. Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.
 2. Tonajı ve adı ne olursa olsun denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, naklinde, işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya motorlu bilumum yüzer araçlar.
 3. (en) Vessel.
 4. (en) Ship.
 5. (en) Boat.
 6. (en) Craft.
 7. (en) Bark.
 8. (en) Keel.
 9. (en) Hijacker.
 10. (en) Sail.
 11. (en) To advance money on bottomry.
 12. (en) To borrow / to raise / to take money on bottomry.
 13. (en) Merchant vessel.
 14. (en) Net personality.

gem   US UK (nedir ne demek)

 1. Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç
  Örnek: Kadın dizginleri çekmek istedi, fakat hırçın hayvan sert bir boyun hareketi ile gemini kurtardı. H. Taner
 2. (en) Anything of small size, or expressed within brief limits, which is regarded as a gem on account of its beauty or value, as a small picture, a verse of poetry, a witty or wise saying.
 3. (en) To put forth in the form of buds.
 4. (en) To adorn with gems or precious stones.
 5. (en) Mortgage in which annual increases in monthly payments are used to reduce outstanding principal and to shorten the term of the loan.
 6. (en) Gateway to Educational Materials A consortium of stakeholders interested in providing a set of standards and technical mechanisms for efficient, simple access to education materials on the Internet Also used to denote the GEM Standard and its accompanying controlled vocabularies.
 7. (en) Commonly a mineral or organic substance that is cut and polished and used as an ornament Jade comes within the broad scope of the tern gem The qualities sought in gems are beauty, rarity, and durability The unit of weight used for gems is the metric carat Gems are usually cut to bring out their colour and brilliance and to remove flaws Jade, which is the main subject of this web site is not a precious stone but a semiprecious stone.
 8. (en) Globus Executable Management.
 9. (en) Crystal that is precious usually due to a combination of its colour, transparency, lustre, hardness and rarity Gems are usually cut in such a way as to maximise the reflection of light within them, and so make them 'sparkle'.
 10. (en) Gateway to Educational Materialshttp://www thegateway org/.
 11. (en) Applied to an Uncirculated or Proof coin, denotes 'flawless' and suggest 'high aesthetic quality.
 12. (en) Digital Research's Graphics Environment Manager.
 13. (en) Muffin; hence, Gem pan: muffin pan.
 14. (en) Cut and polished stone of beauty, durability and rarity.
 15. (en) Cut and polished precious stone or pearl fine enough for use in jewelry.
 16. (en) Growing Equity Mortgage.
 17. (en) Muffin.
 18. (en) Keshav's daughter.
 19. (en) Item collected to score points within the simulation.
 20. (en) To embellish or adorn, as with gems; as, a foliage gemmed with dewdrops.
 21. (en) Art highly prized for its beauty or perfection a crystalline rock that can be cut and polished for jewelry; 'he had the gem set in a ring for his wife'; 'she had jewels made of all the rarest stones'.
 22. (en) Bit of a bridle.
 23. (en) Crystalline rock that can be cut and polished for jewelry; 'he had the gem set in a ring for his wife'; 'she had jewels made of all the rarest stones'.
 24. (en) Art highly prized for its beauty or perfection.
 25. (en) Person who is a brilliant and precious as a piece of jewelry.
 26. (en) Sweet quick bread baked in a cup-shaped pan.
 27. (en) Precious or semiprecious stone incorporated into a piece of jewelry.
 28. (en) Goddard Earth Model.
 29. (en) An exceptionally beautiful and well struck coin.
 30. (en) Non-Standard grading term used to describe a flawless coin struck from dies used for normal circulation coinage.
 31. (en) Generic term used for an excellent coin.
 32. (en) Gender Equality Mainstreaming.
 33. (en) Attractive minerals used as jewellery A diamond free of flaws, as far as can be determined by a trained observer with the aid of a 10-power magnifying glass, and having a colour and other characteristics that do not deleteriously affect its value for use as a faceted ornamental diamond;.
 34. (med, ming) kıymetli taş, cevher
 35. Cevher gibi kıymetli ve güzel şey
 36. Hafif bir çeşit pasta
 37. Kıymetli taşlarla süslemek, tezyin etmek.
 38. Taşlarla süslemek

çalışma (nedir ne demek)

 1. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması.
 2. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi.
 3. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.
 4. Çalışmak işi, emek, say
 5. Emekçinin düşünsel veya bedensel gücünü bir mal veya hizmet üretim sürecinde kullanması. krş. emek
 6. Belirli bir düzenin belirli bir güçle işletilmesine dayanan araçlarda, bu düzenin devinime geçmesi.
 7. Bünyesindeki suyun azalması ya da çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi.
 8. Bk. çalışma
 9. Çalışmanın yapısı, yapılan ölçümlerin seçimi ve onların sıklıkları d
 10. Oyuncuların ayaktopu oyununda gerekli olan kıvamı elde etmek ve korumak için gövdeleriyle ya da topla yaptıkları devinimler.
 11. (en) Drive, motion, movement.
 12. (en) Working, productive work.
 13. (en) Working.
 14. (en) Work.
 15. (en) Study.
 16. (en) Job of work.
 17. (en) Labor.
 18. (en) Labour.
 19. (en) Action.
 20. (en) Practice.
 21. (en) Workout.
 22. (en) Exercise.
 23. (en) Training.
 24. (en) Gear.
 25. (en) Praxis.
 26. (en) Priming.
 27. (en) Running.
 28. (en) Starting.
 29. (en) Employment.
 30. (en) Field.
 31. (en) Motion.
 32. (en) Operation.
 33. (en) Endeavour.
 34. (en) Labouring.
 35. (en) Performance.
 36. (en) Tempo.
 37. (en) Toil.
 38. (al) Antrieb
 39. (al) Arbeiten des Holzes
 40. (fr) Marche

koşul (nedir ne demek)

 1. Şart.
 2. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.
 3. Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için, bulunması gereken durum, gerekli olan özellik
  Örnek: Türk Eli'nin uluları bu koşullar altında yeni toprakların, yeni vatanların gereğini duyar olmuştu. N. Araz
 4. 1-Bir başka şeyin kendisine bağlı olduğu, bir başka şeyi olanaklı kılan şey. 2- Belli bir nedensel bağlantıda etkinin ortaya çıkmasını sağlayan etken. (Aynı nedenler ayrıkoşullar altında aynı etkileri yaparlar.) // Nedenden ayrımı şudur: Neden etkiyi yaratan şeydir,koşulsa etkinin ortaya çıkışının nedeni değildir, etkiyi yaratmaz, ama nedenin etkiyi yaratmasını sağlar.
 5. (en) Condition.
 6. (en) State.
 7. (en) Term.
 8. (en) Circumstance.
 9. (en) Requirement.
 10. (en) String.
 11. (en) Provision.
 12. (en) Proviso.
 13. (en) Stipulation.
 14. (en) Reservation.
 15. (en) Clause.
 16. (fr) Condition
 17. (la) Conditio

shipping articles   US UK (nedir ne demek)

 1. Gemi personelinin kaptanla yaptığı anlaşma, gemi çalışma koşulları

shipping   US UK (nedir ne demek)

 1. Taşıma, nakliye, gönderme, gemi trafiği, filo, ticaret filosu, tonaj
 2. Gemiler
 3. Bir memlekete veya limana ait bütün gemiler
 4. Tonaj
 5. Gemi ile taşıma, nakletme

articles   US UK (nedir ne demek)

 1. ŞŸIrket sözleşŸmesi, sözleşŸme

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013