NND Sözlük

Ana Sayfa > g string nedir, g string ne demek (g string nnd)

g string nedir, g string ne demek?

g string   US UK

 1. Sol notası teli, tanga, striptizci erkeklerin giydiği bant

g   US UK (nedir ne demek)

 1. Müzik edebiyatında ve dizgelerde SOL notasını ifade eden harf.
 2. Guanin.
 3. Guanozin. S.Glisin.
 4. Glikoz.
 5. Serbest enerji.
 6. Gauss.
 7. Serbest enerji.
 8. Bk. giriş/çıkış
 9. (en) Free energy.
 10. (en) Gram.
 11. (en) Traditional Chinese Medicine.
 12. İngiliz alfabesinin yedinci harfi; miiz sol notasl; argo bin dolar; yerçekimi birimi G clef sol anahtam G flat sol bemol G minor sol minor G sharp müz sol diyez Gstring i kemanda sol teli, kemamn en pes teli; kdili dansözlerin kullandlgı ve belin etrafına dolanmış bir kemerle tutu lan küçük örtü, key of G sol perdesi G kls George, German gravity, g kls genitive gram gulf Ga kls Georgia GA, G /A, ga kls general average
 13. Sol [müz.], bin (roma)

string   US UK (nedir ne demek)

 1. Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı direnç gösteren, çalgılarda ses vermesi için kullanılan nesne.
 2. İp sicim, kaytan, kordon, şerit
 3. Şart
 4. Tahdit
 5. Boncuk dizisi
 6. Dizi, seri
 7. D.,Dili
 8. Tel takmak
 9. Akort etmek
 10. Germek
 11. İpliğe dizmek, ipe geçirmek
 12. Kılçıklarını çıkarmak (taze fasulye)
 13. İple bağlamak veya asmak
 14. Tel tel olmak
 15. Sıra veya dizi halinde gitmek
 16. Takmak (tel, ip), dizmek, germek, bağlamak, ipe dizmek, düzenlemek, sıralamak, kılçıklarını ayıklamak, sıra halinde gitmek, yutturmak, kandırmak, aldatmak

sol   US UK (nedir ne demek)

 1. Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı.
 2. Bu taraftaki yön.
 3. Sosyalizme yakın görüşte olan grup.
 4. Boksta sol yumrukla vuruş.
 5. Gam dizisinde fa ile la arasındaki ses.
 6. Bu sesi gösteren nota işareti.
 7. Sıvı hâlde bir kolloit ya da süspansiyon.
 8. Bir sıvı ortamda bir katının kolloidal boyutta dağılmasıyla oluşan çözelti.
 9. Güneş.Dgr.: anat. sol
 10. Sıvı h
 11. (en) Left-Hand.
 12. (en) Sinistro-.
 13. (en) Fluid mixture of a colloid and a liquid; a liquid colloidal solution or suspension.
 14. (en) Left.
 15. (en) The sun.
 16. (en) Gold; so called from its brilliancy, color, and value.
 17. (en) Syllable applied in solmization to the note G, or to the fifth tone of any diatonic scale.
 18. (en) The tone itself.
 19. (en) Silver and gold coin of Peru.
 20. (en) The silver sol is the unit of value, and is worth about 68 cents.
 21. (en) Colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid.
 22. (en) Ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios.
 23. (en) The syllable naming the fifth note of any musical scale in solmization.
 24. (en) In solmization, the fifth degree of the major scale.
 25. (en) Solenoid.
 26. (en) The monetary unit in Ironrealm, now used heavily via electronic methods, such as credit, but originally copper coins about the size of quarters with the image of a rising engraved into the surface.
 27. (en) Sol Rising, and sponsors public readings and other events Head librarian is Lorna Toolis.
 28. (en) Unix Host.
 29. (en) The name of Earth's sun.
 30. (en) Standards Of Learning.
 31. (en) Sticker On Label.
 32. (en) The Sun, central power source of our solar system The Sun stands for the individuality in the nativity It rules Leo and is exalted in Aries.
 33. (en) Colloid with solid particles suspended in a liquid Examples are protoplasm, starch in water, and gels.
 34. (en) Computer language that was a prototype for IDL.
 35. (en) Solution.
 36. (en) Sol.
 37. (en) The syllable naming the fifth note of any musical scale in solmization ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid.
 38. (al) Sol
 39. (fr) Sol
 40. Koloidal eriyik, koloit.
 41. Sol noktası, gamda beşinci nota.
 42. Güneş
 43. Eski Romalıların güneş tanrısı.

nota (nedir ne demek)

 1. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
  Örnek: Saz sesleri bazen aynı notaları, ruhumuza mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi. A. Ş. Hisar
 2. Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, muhtıra
  Örnek: Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta, Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim. Atatürk
 3. Bir sesin konumu ve perdesi ile biçimi ve süresini gösteren işaret.
 4. Bir devletin başka bir devlete ya da onun elçisine yazılı ya da sözlü olarak yaptığı bildiri.
 5. (en) Musical note.
 6. (en) Diplomatic note.
 7. (en) Score.
 8. (en) Music book.
 9. (en) Written music.
 10. (en) Music.
 11. (en) Syllable.
 12. (en) Memorandum.
 13. (en) Piece of written music.
 14. (en) Note.
 15. (en) Verbal note.
 16. (fr) Note

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011