NND Sözlük

Ana Sayfa > gözleri parlamak nedir, gözleri parlamak ne demek (gözleri parlamak nnd)

gözleri parlamak nedir, gözleri parlamak ne demek?

gözleri parlamak

 1. Gözlerinde sevinç ve istek belirmek.
 2. (en) Beam, eyes be bright with desire, beam on smb., beam upon smb.

göz (nedir ne demek)

 1. Görme organı.
 2. Bazı deyimlerde, görme ve bakma.
 3. İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış.
 4. Bakış, görüş.
 5. Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak
  Örnek: Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu? T. Buğra
 6. Delik, boşluk
  Örnek: Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır. S. F. Abasıyanık
 7. Çekmece.
 8. Terazi kefesi.
 9. Bk. ada.
 10. Kartlar üzerinde açılan ve içerisine mikrofilm parçası geçirilen delik.
 11. Görme organının, içinde dış dünyanın görüntüsünün oluştuğu ve bu görüntünün sinirsel uyarmalara dönüştüğü, başlangıç parçası.
 12. Bk. çekmece
 13. Bk. göz
 14. Çok küçük budak.
 15. Çekmece boşluğu.
 16. (en) Aperture.
 17. (en) Eye.
 18. (en) Optic.
 19. (en) Optical.
 20. (en) Ocular.
 21. (en) Orbital.
 22. (en) Ophthalmic.
 23. (en) Orbit.
 24. (en) Blinker.
 25. (en) Sight.
 26. (en) Cell.
 27. (en) Compartment.
 28. (en) Drawer.
 29. (en) Cubbyhole.
 30. (en) Cubby.
 31. (en) Cubicle.
 32. (en) Cuddy.
 33. (en) Eyehole.
 34. (en) Glim.
 35. (en) Opto-.
 36. (en) Seeing.
 37. (en) Attitude.
 38. (en) Way of behaving.
 39. (en) Spring.
 40. (en) Division.
 41. (en) Part.
 42. (en) The evil eye.
 43. (en) Bad luck caused by another's envy.
 44. (en) Love.
 45. (en) Friendship.
 46. (en) Esteem.
 47. (en) Square.
 48. (en) Case.
 49. (en) Source.
 50. (en) Orifice.
 51. (en) Bord.
 52. (en) Rack.
 53. (en) Pane.
 54. (en) Partition.
 55. (en) Pore.
 56. (al) Auge
 57. (fr) Oeil

ada (nedir ne demek)

 1. Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire
  Örnek: İnziva yerim bazen limanda bir şileptir, bazen bir ada. R. H. Karay
 2. Trafiğe açık bir yol üzerinde sola dönüşleri sağlayan, sağ tarafta veya yol ortasında yer alan çizgilerle veya kaldırım taşıyla ayrılmış alan.
 3. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu.
 4. Deniz ve göllerde, her yanından sularla çevrili kara parçası.
 5. Hat boyunca devam eden papilin iki papil h
 6. (en) İsland.
 7. (fr) Île

parlamak (nedir ne demek)

 1. Güçlü bir ışık çıkarmak, ışık saçmak
  Örnek: O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. M. A. Ersoy
 2. Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak.
 3. Tutuşup alev çıkarmak
  Örnek: Pof diye gaz parladı ve zaten seyrek olan kirpiklerimi ütüledi. B. Felek
 4. Mevkisi yükselmek
  Örnek: Nüfuzlu akrabalarının yardımı sayesinde bir iki senede parlamış, büyük bir hariciye memuru olmuş. R. N. Güntekin
 5. Ün, san kazanmak, herkesçe tanınmak.
 6. Birdenbire öfkelenmek
  Örnek: En büyük zaafı da, kendisine çıkar sağlayacak insanlara karşı bile, yoktan yere parlayıverişleri idi. T. Buğra
 7. Ortaya çıkmak
 8. (en) Beam.
 9. (en) Blaze.
 10. (en) Brighten.
 11. (en) Flame.
 12. (en) Flash.
 13. (en) Gleam.
 14. (en) Glint.
 15. (en) Glisten.
 16. (en) Glitter.
 17. (en) Shine.
 18. (en) Sparkle.
 19. (en) To shine.
 20. (en) To gleam.
 21. (en) To glitter.
 22. (en) To brighten.
 23. (en) To blaze.
 24. (en) To glint.
 25. (en) To glisten.
 26. (en) To sparkle.
 27. (en) To flare up.
 28. (en) To flame up.
 29. (en) To acquire influence.
 30. (en) To flare.
 31. (en) To flare up in anger.
 32. (en) To become eminent.
 33. (en) To beam.
 34. (en) To glare.
 35. (en) To light.
 36. (en) To deflagrate.
 37. (en) To glow glance.
 38. (en) To ray.
 39. (en) To kindle.
 40. (en) To ignite.
 41. (en) To inflame.
 42. (en) Gild.
 43. (en) Gloss.

sevinç (nedir ne demek)

 1. İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
  Örnek: Yaşama sevinci her şeyin yerini tutar. R. H. Karay
 2. Hoşnut edici yaşantıların ortaya çıkardığı ve türlü dış belirtileri olan doyurucu bir coşku.
 3. İstenilen şeye ulaşmaktan doğan büyük coşku, hoşnutluk duygusu.
 4. (en) Rejoicing.
 5. (en) Delight.
 6. (en) Pleasure.
 7. (en) Radiance.
 8. (en) Bang.
 9. (en) To take one'breath away.
 10. (en) Elation.
 11. (en) Exultation.
 12. (en) Gaiety.
 13. (en) Gladness.
 14. (en) Glee.
 15. (en) Mirth.
 16. (en) Cheer.
 17. (en) Ha hah.
 18. (en) Lift.
 19. (en) Merriment.
 20. (en) Sunshine.

istek (nedir ne demek)

 1. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk
  Örnek: Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu. Ç. Altan
 2. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep.
 3. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi.
 4. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.
 5. İrâde. ~ açığa vurması: irâde izhârı. ~ açıklaması: irâde beyânı, ~ koşulu: irâdî şart.
 6. (en) Desire.
 7. (en) Will.
 8. (en) Ambition.
 9. (en) Ardour.
 10. (en) Calling.
 11. (en) Fancy.
 12. (en) Market.
 13. (en) Aida.
 14. (en) Anxiety.
 15. (en) Bidding.
 16. (en) Want.
 17. (en) Wish.
 18. (en) Request.
 19. (en) Claim.
 20. (en) Mind.
 21. (en) Adjuration.
 22. (en) Alacrity.
 23. (en) Appetite.
 24. (en) Aspiration.
 25. (en) Avidity.
 26. (en) Bent.
 27. (en) Demand.
 28. (en) Device.
 29. (en) Devoutness.
 30. (en) Disposition.
 31. (en) Earnestness.
 32. (en) Enthusiasm.
 33. (en) Grace.
 34. (en) Hunger.
 35. (en) İnstance.
 36. (en) İntentness.
 37. (en) Pleasure.
 38. (en) Propensity.
 39. (en) Readiness.
 40. (en) Relish.
 41. (en) Rush.
 42. (en) Sale.
 43. (en) Stomach.
 44. (en) Zeal.
 45. (en) Eagerness.
 46. (en) Exigency exigence.
 47. (en) İnclination.
 48. (en) İtch.
 49. (en) Lyrical.
 50. (en) Pretension.
 51. (en) Requisition.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.015