NND Sözlük

Ana Sayfa > göz alabildiğine nedir, göz alabildiğine ne demek (göz alabildiğine nnd)

göz alabildiğine nedir, göz alabildiğine ne demek?

göz alabildiğine

 1. Gözün görebileceği en uzak yerlere değin.
 2. (en) As far as the eye can reach.

göz (nedir ne demek)

 1. Görme organı.
 2. Bazı deyimlerde, görme ve bakma.
 3. İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış.
 4. Bakış, görüş.
 5. Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak
  Örnek: Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu? T. Buğra
 6. Delik, boşluk
  Örnek: Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır. S. F. Abasıyanık
 7. Çekmece.
 8. Terazi kefesi.
 9. Bk. ada.
 10. Kartlar üzerinde açılan ve içerisine mikrofilm parçası geçirilen delik.
 11. Görme organının, içinde dış dünyanın görüntüsünün oluştuğu ve bu görüntünün sinirsel uyarmalara dönüştüğü, başlangıç parçası.
 12. Bk. çekmece
 13. Bk. göz
 14. Çok küçük budak.
 15. Çekmece boşluğu.
 16. (en) Aperture.
 17. (en) Eye.
 18. (en) Optic.
 19. (en) Optical.
 20. (en) Ocular.
 21. (en) Orbital.
 22. (en) Ophthalmic.
 23. (en) Orbit.
 24. (en) Blinker.
 25. (en) Sight.
 26. (en) Cell.
 27. (en) Compartment.
 28. (en) Drawer.
 29. (en) Cubbyhole.
 30. (en) Cubby.
 31. (en) Cubicle.
 32. (en) Cuddy.
 33. (en) Eyehole.
 34. (en) Glim.
 35. (en) Opto-.
 36. (en) Seeing.
 37. (en) Attitude.
 38. (en) Way of behaving.
 39. (en) Spring.
 40. (en) Division.
 41. (en) Part.
 42. (en) The evil eye.
 43. (en) Bad luck caused by another's envy.
 44. (en) Love.
 45. (en) Friendship.
 46. (en) Esteem.
 47. (en) Square.
 48. (en) Case.
 49. (en) Source.
 50. (en) Orifice.
 51. (en) Bord.
 52. (en) Rack.
 53. (en) Pane.
 54. (en) Partition.
 55. (en) Pore.
 56. (al) Auge
 57. (fr) Oeil

ada (nedir ne demek)

 1. Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire
  Örnek: İnziva yerim bazen limanda bir şileptir, bazen bir ada. R. H. Karay
 2. Trafiğe açık bir yol üzerinde sola dönüşleri sağlayan, sağ tarafta veya yol ortasında yer alan çizgilerle veya kaldırım taşıyla ayrılmış alan.
 3. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu.
 4. Deniz ve göllerde, her yanından sularla çevrili kara parçası.
 5. Hat boyunca devam eden papilin iki papil h
 6. (en) İsland.
 7. (fr) Île

alabildiğine (nedir ne demek)

 1. Sınırsız, uçsuz bucaksız bir biçimde
  Örnek: Bir tarafı alabildiğine deniz, bir tarafı alabildiğine boş çöl. F. R. Atay
 2. Olanca hızı ile.
 3. Aşırı derecede, gereğinden çok.
 4. (en) To the brim.
 5. (en) Hammer and tongs.
 6. (en) Supremely.
 7. (en) Wildly.

uzak (nedir ne demek)

 1. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
  Örnek: Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu. P. Safa
 2. Arada çok zaman bulunan.
 3. Eli, gücü veya hükmü yetişmez.
 4. İhtimali az olan.
 5. Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan
  Örnek: Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz. P. Safa
 6. Yer.
 7. Uzak yer.
 8. (en) Cool.
 9. (en) Farther.
 10. (en) Off the beaten track.
 11. (en) İmprobable.
 12. (en) Out- of-reach.
 13. (en) Wide.
 14. (en) Distant.
 15. (en) Remote.
 16. (en) Out-Of-The-Way.
 17. (en) Faraway.
 18. (en) Back.
 19. (en) Far-Off.
 20. (en) Outlandish.
 21. (en) Outlying.
 22. (en) Recluse.
 23. (en) Standoffish.
 24. (en) Away.
 25. (en) Far away.
 26. (en) Afar.
 27. (en) Aloof.
 28. (en) Far off.
 29. (en) İnsofar.
 30. (en) Long way off.
 31. (en) Unlikely.
 32. (en) Outside.
 33. (en) Distance place.
 34. (en) Distant place.
 35. (en) The distance.

far   US UK (nedir ne demek)

 1. Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği
  Örnek: Taksi yaklaşırken farların ışıkları gittikçe güçlenerek yukarılara doğru tırmandı. N. Cumalı
 2. Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte boya, düzgün
  Örnek: Uzun ve kıvırcık kirpiklerini göz kapaklarına kadar sürdüğü farla boyadı. C. Uçuk
 3. Bk. önışıtaç
 4. (en) In a great proportion; by many degrees; very much; deeply; greatly.
 5. (en) Headlight.
 6. (en) Young pig, or a litter of pigs.
 7. (en) Distant in any direction; not near; remote; mutually separated by a wide space or extent.
 8. (en) Remote from purpose; contrary to design or wishes; as, far be it from me to justify cruelty.
 9. (en) Remote in affection or obedience; at a distance, morally or spiritually; t enmity with; alienated.
 10. (en) Widely different in nature or quality; opposite in character.
 11. (en) The more distant of two; as, the far side of a horse, that is, the right side, or the one opposite to the rider when he mounts.
 12. (en) To a great extent or distance of space; widely; as, we are separated far from each other.
 13. (en) To a great distance in time from any point; remotely; as, he pushed his researches far into antiquity.
 14. (en) In great part; as, the day is far spent.
 15. (en) Eye shadow.
 16. (en) Beacon.
 17. (en) Head lamp.
 18. (en) Head light.
 19. (en) To a considerable degree; very much; 'a far far better thing that I do'; 'felt far worse than yesterday'; 'eyes far too close together'.
 20. (en) At or to or from a great distance in space; 'he traveled far'; 'strayed far from home'; 'sat far away from each other'.
 21. (en) At or to a certain point or degree; 'I can only go so far before I have to give up'; 'how far can we get with this kind of argument?'.
 22. (en) Remote in time; 'if we could see far into the future'; 'all that happened far in the past'.
 23. (en) To an advanced stage or point; 'a young man who will go very far'.
 24. (en) At a great distance in time or space or degree; 'we come from a far country'; 'far corners of the earth'; 'the far future'; 'a far journey'; 'the far side of the road'; 'far from the truth'; 'far in the future'.
 25. (en) Terrorist organization that seeks to overthrow the government dominated by Tutsi and to reinstitute Hutu control; 'in 1999 ALIR guerrillas kidnapped and killed eight foreign tourists'.
 26. (en) Farandole Composer module Can be 16 channels with a maximum of 64 8Bit/16Bit Samples.
 27. (en) The gross floor area of the building relative to the area of the lot on which it's built Each zoning district classification contains an FAR limit A building can contain floor area equal to the lot area multiplied by the floor area ratio of the district in which the lot is located In a zone where the permitted FAR is a maximum of 1 0, a 40,000 sq foot lot could have a 40,000 sq ft building Staying within the FAR limit, a developer might build a 4-story building at 10,000 sq ft per floor, or a 2-story building at 20,000 sq ft per floor Height rules permitting, it could also be a 10-story building at 4,000 sq feet per floor If the FAR is 4 0 , the same lot could hold a 160,000 sq ft building Parking areas, cellar space, floor space in open balconies, elevator or stair-bulkheads, and other non-habitable space within the building do not count as part of the FAR.
 28. (en) Federal Acquisition Regulations.
 29. (en) Federal Aviation Regulations.
 30. (en) Federal Aviation Regulation, aviation rules and regulations enforced by the FAA.
 31. (en) Federal Acquisition Regulation.
 32. (en) Federal Acquisition Regulations These are the primary regulations for use by all Federal Executive agencies in their acquisition of supplies and services with appropriated funds Clauses from the FAR are usually passed on to IU through contracts with the Federal government.
 33. (en) Federal Aviation Regulation.
 34. (en) Field Action Request.
 35. (en) The rules and regulations covering every aspect of aviation.
 36. (en) Federal Aviation Regulations, Title 14 of the U S Code of Federal Regulations.
 37. (en) This is a spell Range Spells cast at Far range are cast upon something that is within a hundred paces of the magus.
 38. (en) Niii: goal; end.
 39. (en) Field Alert Report.
 40. (en) Floor-Area ratio, in land-use planning.
 41. (en) Father.
 42. (en) Facility Request in SS7 Also Federal Acquisition Regulations.
 43. (en) Federal Acquisition Regulations The regulations applied to the federal government's acquisition of services, including health care services.
 44. (en) Music.
 45. (en) Eyeshadow.
 46. (en) At a great distance in time or space or degree; 'we come from a far country'; 'far corners of the earth'; 'the far future'; 'a far journey'; 'the far side of the road'; 'far from the truth'; 'far in the future' being of a considerable distance or length; 'a far trek' beyond a norm in opinion or actions; 'the far right' being the animal or vehicle on the right or being on the right side of an animal or vehicle; 'the horse on the right is the far horse'; 'the right side is the far side of the horse' at or to or from a great distance in space; 'he traveled far'; 'strayed far from home'; 'sat far away from each other' remote in time; 'if we could see far into the future'; 'all that happened far in the past' to a considerable degree; very much; 'a far far better thing that I do'; 'felt far worse than yesterday'; 'eyes far too close together' at or to a certain point or degree; 'I can only go so far before I have to give up'; 'how far can we get with this kind of argument?' to an advanced stage or point; 'a young man who will go very far'.
 47. (en) Being of a considerable distance or length; 'a far trek'.
 48. (en) Being the animal or vehicle on the right or being on the right side of an animal or vehicle; 'the horse on the right is the far horse'; 'the right side is the far side of the horse'.
 49. (en) Beyond a norm in opinion or actions; 'the far right'.
 50. Uzak
 51. Uzak, uzun,,, daha uzun olan
 52. İlerlemiş
 53. Uzak, ırak, öbür, öteki, mesafe katetmiş

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.017