NND Sözlük

Ana Sayfa > font nedir, font ne demek (font nnd)

font nedir, font ne demek?

font   US UK

 1. Dökme demir, pik (I).
 2. Yazı karakteri.
 3. (en) Complete assortment of printing type of one size, including a due proportion of all the letters in the alphabet, large and small, points, accents, and whatever else is necessary for printing with that variety of types; a fount.
 4. (en) Fountain; a spring; a source.
 5. (en) Design for a set of characters A font is the combination of typeface and other qualities, such as size, pitch, and spacing For example, Arial is a typeface that we are using in this page, but within Arial, there are many fonts to choose from--different sizes, italic, bold, and so on The height of characters in a font is measured in points, each point being approximately 1/72 inch Back to Top.
 6. (en) Collection of glyphs used for the visual depiction of character data A font is often associated with a set of parameters , which, when set to particular values, generate a collection of imagable glyphs.
 7. (en) Complete collection of letters, punctuation marks, numbers, and special characters with a consistent and identical typeface, weight , posture and font size Technically, font still refers to one complete set of characters in a given typeface, weight, and size, such as Helvetica italic 12 - but the terms has come to be used interchangably for refering to typefaces or font families.
 8. (en) In a simplistic sense, a font can be thought of as the physical description of a character set While the character set will define what sets of bits map to what letters, numbers, and other symbols, the font will define what each letter, number, and other symbol looks like Fonts can be either fixed width or variable width and independently, either bitmapped or vectored The size of the large characters in a font is typically measured in points.
 9. (en) Complete assortment of letters, numbers, and symbols of a specific size and design There are hundreds of different fonts ranging from businesslike type styles to fonts composed only of special characters such as math symbols or miniature graphics.
 10. (en) One weight, width, and style of a typeface Before scalable type, there was little distinction between the terms font, face, and family Font and face still tend to be used interchangeably, although the term face is usually more correct.
 11. (en) Particular collection of characters of a typeface with unique parameters in the 'Variation vector', a particular instance of values for orientation, size, posture, weight, etc , values The word font or fount is derived from the word foundry, where, originally, type was cast It has come to mean the vehicle which holds the typeface character collection A font can be metal, photographic film, or electronic media.
 12. (en) Font is a complete set of characters in a particular size and style of type This includes the letter set, the number set, and all of the special character and diacritical marks you get by pressing the shift, option, or command/control keys For example, Times NewRoman Bold Italic is one font, and Times NewRoman Bold is another font Times NewRoman is a single typeface.
 13. (en) Typeface style, such as Helvetica, Times Roman, etc , in a single size A single font includes all 26 letters, along with punctuation, numbers, and other characters.
 14. (en) Text formatting term: A complete assortment of printer characters in a particular type style, typeface, size and orientation Most fonts include letters, numbers, punctuation and some special symbols Note that the Roman , Italic, Bold and BoldItalic typeface forms of any type style and size are each separate fonts.
 15. (en) Font is a style and size of type, such as Times New Roman, 12 point, bold A font is a set of all the characters available in one typeface and size, including uppercase and lowercase letters, punctuation, and numerals.
 16. (en) Logical set of related patterns representing text characters or point symbols Courier, Helvetica and Times are three types of font.
 17. (en) Font is a complete set of characters in a particular size and style of type This includes the letter set, the number set, and all of the special character and diacritical marks you get by pressing the shift, option, or command/control keys.
 18. (en) The source or mother of the letter shapes that appear on a page A collection of glyphs used for the visual depiction of character data A font is often associated with a set of parameters, e g , size, posture, slant, weight, serifness, etc , which, when set to particular values, generate a collection of imagable glyphs The term is often confused with related terms such as type face and type style Times is a type face The font is more specific and includes size, posture, weight, etc.
 19. (en) Character set or typeface family denoting a particular size and style, either for on-screen display or printing, usually on a laser or inkjet printer.
 20. (en) Most versatile Physical Style element of all the character formatting elements and is also the only one of this type to accept its own attributes This element greatly increases the display variations produced at the character level.
 21. (en) Font is the design for a set of characters, including qualities like size and spacing A variable font is one where different characters have different widths A fixed width font is one where every character has the same width.
 22. (en) The size, appearance and weight of a type face 18 point Times-Roman Bold is 18/72 in high in the Times-Roman style, and bold weight.
 23. (en) Complete set of characters in one typeface design See also Styles Source: NUIG.
 24. (en) Basin or stone vessel in which water is contained for baptizing.
 25. (en) Specific size and style of type within a type family.
 26. (en) Bowl for baptismal water.
 27. Vaftiz kurnası
 28. Bilhassa Katolik kilisesinde içinde mukaddes su bulunan kurna
 29. Menşe, kaynak
 30. Lambanın gaz haznesi.
 31. Vaftiz su kabı, lambanın gaz haznesi, memba, kaynak, pınar

dökme demir (nedir ne demek)

 1. İçinde % 2'den % 6'ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l).
 2. Yüksek fırında kömür ve kireçtaşıyla indirgenmiş demir cevherinden ayrılan, % 2,5-4,5 karbon ve daha az kükürt, fosfor ve silisyumlu, kırılgan demir-karbon alaşımı.
 3. (en) Cast-Iron.
 4. (en) Cast iron.
 5. (al) Gusseisen
 6. (fr) Fonte

dökme (nedir ne demek)

 1. Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan.
 2. Kapların içinde olmayan, yığın biçiminde ortaya dökülmüş olan.
 3. Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış.
 4. Dökmek işi.
 5. (en) Molten.
 6. (en) Poured.
 7. (en) Cast.
 8. (en) Bulk.
 9. (en) Pouring.
 10. (en) İn bulk.
 11. (en) Spilth.
 12. (en) Casting.
 13. (en) Font.
 14. (en) Spill.
 15. (en) Spilling.
 16. (en) Cast piece.
 17. (en) Cast iron.
 18. (en) Dumped.
 19. (en) Founding.
 20. (en) Found.
 21. (en) İnfusion.
 22. (en) Dumping.

demir (nedir ne demek)

 1. İnsan veya hayvan memesi.
 2. Bu elementten yapılmış
  Örnek: Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular. P. Safa
 3. Bazı nesnelerin demirden yapılmış parçası.
 4. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
 5. Güçlü, kuvvetli, sert
  Örnek: O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu. S. F. Abasıyanık
 6. Çapa (II).
 7. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
 8. Simgesi Fe , atom numarası 26, atom kütlesi 55,85 g, e.n. 1535
 9. Bazı minerallerde, hemen hemen her çeşit toprakta ve mineralli sularda bulunan atom numarası 26, atom ağırlığı 55, 847, sembolü Fe olan bir metal element. Hemoglobin, miyoglobin, sitokrom, peroksidaz, katalaz gibi bazı hemoproteinlerin temel kısmını oluşturur. Esas işlevi oksijenin hemoglobin içinde dokulara ve hücresel oksidasyon mekanizmalarına taşınmasıdır.
 10. Sağlamlık, dayanıklılık gibi özelliklerinden dolayı çoğu halk inanmalarında ve büyüsel işlemlerde kullanılan maden.
 11. Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden.
 12. (en) Made of iron.
 13. (en) Base metal goods.
 14. (en) İron.
 15. (en) İrony.
 16. (en) Ferrous.
 17. (en) Ferruginous.
 18. (en) Anchor.
 19. (en) Cleat.
 20. (en) Ferr-.
 21. (fr) Fer

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.018