NND Sözlük

Ana Sayfa > focus on nedir, focus on ne demek (focus on nnd)

focus on nedir, focus on ne demek?

focus on   US UK

 1. Bir noktada toplamak

focus   US UK (nedir ne demek)

 1. Odaklamak, bir noktada toplamak, odağı ayarlamak
 2. Odaklamak, bir noktada toplamak, odağŸı ayarlamak

on   US UK (nedir ne demek)

 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 10, X rakamlarının adı.
 3. Dokuzdan bir artık.
 4. Ketonları gösteren son ek, propanon (dimetil keton): 2-bütanon (etil metil keton) gibi.
 5. (en) The general signification of on is situation, motion, or condition with respect to contact or support beneath At, or in contact with, the surface or upper part of a thing, and supported by it; placed or lying in contact with the surface; as, the book lies on the table, which stands on the floor of a house on an island.
 6. (en) To or against the surface of; used to indicate the motion of a thing as coming or falling to the surface of another; as, rain falls on the earth.
 7. (en) Denoting performance or action by contact with the surface, upper part, or outside of anything; hence, by means of; with; as, to play on a violin or piano.
 8. (en) Hence, figuratively, to work on one's feelings; to make an impression on the mind.
 9. (en) At or near; adjacent to; indicating situation, place, or position; as, on the one hand, on the other hand; the fleet is on the American coast.
 10. (en) In addition to; besides; indicating multiplication or succession in a series; as, heaps on heaps; mischief on mischief; loss on loss; thought on thought.
 11. (en) Indicating dependence or reliance; with confidence in; as, to depend on a person for assistance; to rely on; hence, indicating the ground or support of anything; as, he will promise on certain conditions; to bet on a horse.
 12. (en) At or in the time of; during; as, on Sunday we abstain from labor.
 13. (en) See At.
 14. (en) At the time of, conveying some notion of cause or motive; as, on public occasions, the officers appear in full dress or uniform.
 15. (en) Hence, in consequence of, or following; as, on the ratification of the treaty, the armies were disbanded.
 16. (en) Toward; for; indicating the object of some passion; as, have pity or compassion on him.
 17. (en) At the peril of, or for the safety of.
 18. (en) By virtue of; with the pledge of; denoting a pledge or engagement, and put before the thing pledged; as, he affirmed or promised on his word, or on his honor.
 19. (en) To the account of; denoting imprecation or invocation, or coming to, falling, or resting upon; as, on us be all the blame; a curse on him.
 20. (en) In reference or relation to; as, on our part expect punctuality; a satire on society.
 21. (en) Occupied with; in the performance of; as, only three officers are on duty; on a journey.
 22. (en) Forward, in progression; onward; usually with a verb of motion; as, move on; go on.
 23. (en) Forward, in succession; as, from father to son, from the son to the grandson, and so on.
 24. (en) In continuance; without interruption or ceasing; as, sleep on, take your ease; say on; sing on.
 25. (en) Adhering; not off; as in the phrase, 'He is neither on nor off,' that is, he is not steady, he is irresolute.
 26. (en) Attached to the body, as clothing or ornament, or for use.
 27. (en) Used in the context of general equities Conjunction that denotes trade execution /indication, usually during a pre-opening look 'Looks 6 on 6000 shares at opening ' See: for/at.
 28. (en) State of being That is, being 'on' trail means you have seen hash marks that were made by the hares.
 29. (en) Slang: makeable; Slang: onside; favorably located.
 30. (en) Debt, obligation, or favor A burden.
 31. (en) Use automatic time stepping Default: No automatic time stepping.
 32. (en) Designation that a bet is working on a particular roll.
 33. (en) Being.
 34. (en) -One.
 35. (en) Deca-.
 36. (en) In progress; proceeding; as, a game is on.
 37. (en) İn operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position' planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night' indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?' in a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 38. (en) With a forward motion; 'we drove along admiring the view'; 'the horse trotted along at a steady pace'; 'the circus traveled on to the next city'; 'move along'; 'march on'.
 39. (en) İndicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?'.
 40. (en) İn a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 41. (en) İn operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position'.
 42. (en) Planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night'.
 43. (en) Performing or scheduled for duties; 'I'm on from five to midnight'; 'Naval personnel on duty in Alaska'; 'her on-duty hours were 11p m to 7 a.
 44. (en) City in Egypt, east of the Nile and about twenty miles north of Memphis, also called Heliopolis It was the center of sun worship for priest.
 45. (en) Prep w dat or acc , on, upon, in, within, into, among, during, at, about, for, according to.
 46. (en) Line: Connected to a Node on a server.
 47. (en) Prep: on, in 4,6,6,7,8.
 48. (en) Old Norse.
 49. (en) Makable;.
 50. (en) Prep on.
 51. (al) -One
 52. (fr) -One
 53. Edat üzerinde, üstünde üstüne
 54. Yanında
 55. Kenarında
 56. Tarafında, de
 57. İle
 58. Esnasında, zarfında
 59. Hakkında
 60. Halinde
 61. Üzerinde, üstünde, ileriye, ileride
 62. Bir düziye, aralıksız
 63. Vuku bulmakta
 64. Giyilmiş, çıkmamış
 65. İng., argo olması muhtemel
 66. Makbul
 67. Kriket oyununda vurucunun bulunduğu saha tarafı
 68. Olmakta olan, devam etmekte olan, çalışmakta, yanık, devrede, sahnede, hazır, çakırkeyif

nokta (nedir ne demek)

 1. Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
 2. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
 3. Yer
  Örnek: Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık. A. Haşim
 4. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm
  Örnek: Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi. Y. K. Karaosmanoğlu
 5. Nöbetçi bulunan yer.
 6. Nöbetçi, gözcü, bekçi
  Örnek: O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz. Ö. Seyfettin
 7. Sınır, derece, radde.
 8. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
 9. Uzambilgisinde tanımsız öğelerden biri.
 10. Belirli bir uzayın koyutlarını gerçekleyen öğelerden her biri.
 11. Papil hatları arasında diğer papillerden bağımsız olarak bulunan nokta şeklindeki parmak izi karakteristiği.
 12. Yeri olan fakat büyüklüğü olamayan bir şey.
 13. Bk. dönem
 14. (en) Respect.
 15. (en) Vertex.
 16. (en) Place.
 17. (en) İtem.
 18. (en) Pause.
 19. (en) Pitch.
 20. (en) Pinpoint.
 21. (en) Point.
 22. (en) Spot.
 23. (en) Speck.
 24. (en) Full stop.
 25. (en) Stop.
 26. (en) Full point.
 27. (en) Post.
 28. (en) Fleck.
 29. (en) Macula.
 30. (en) Particular.
 31. (en) Period.
 32. (en) Speckle.
 33. (en) Tittle.
 34. (en) Subject.
 35. (en) Military post.
 36. (en) Police post.
 37. (en) İsolated sentry.
 38. (en) Taint.
 39. (fr) Point
 40. (la) Punctum

toplamak (nedir ne demek)

 1. Bir araya getirmek
  Örnek: Şairin bütün eserlerini, bütün hatıralarını toplayacak. O. S. Orhon
 2. Devşirmek.
 3. Devşirip kaldırmak.
 4. Dağınıklıktan kurtarmak.
 5. Bir araya getirmek, düzene sokmak, düzeltmek
  Örnek: Uzun yağlı saçlarını parmaklarıyla taradı, kalpağının altında topladı. M. Ş. Esendal
 6. Artırıp biriktirmek.
 7. Hizmete çağırmak.
 8. Vergi veya bağışı verecek olanlardan almak.
 9. (en) Bring together.
 10. (en) Assemble.
 11. (en) Collect.
 12. (en) Cluster.
 13. (en) Convoke.
 14. (en) Muster.
 15. (en) Pick.
 16. (en) Pull.
 17. (en) Raise.
 18. (en) Reap.
 19. (en) To add up.
 20. (en) To harvest.
 21. (en) To straighten up.
 22. (en) To pick up.
 23. (en) To gain weight.
 24. (en) To store.
 25. (en) To raise.
 26. (en) Fold down back.
 27. (en) Sum up.
 28. (en) Add together.
 29. (en) Add up.
 30. (en) Combine.
 31. (en) Pick up.
 32. (en) Gather.
 33. (en) Gather up.
 34. (en) Clear away.
 35. (en) Accumulate.
 36. (en) Agglomerate.
 37. (en) Aggregate.
 38. (en) Amass.
 39. (en) Build.
 40. (en) Call in.
 41. (en) Cast up.
 42. (en) Club.
 43. (en) Compile.
 44. (en) Concentrate.
 45. (en) Congest.
 46. (en) Congregate.
 47. (en) Consolidate.
 48. (en) Total.
 49. (en) To collect.
 50. (en) To gather.
 51. (en) To assemble.
 52. (en) To gather sb/sth round.
 53. (en) To add.
 54. (en) To total.
 55. (en) To amass.
 56. (en) To accumulate.
 57. (en) To pick.
 58. (en) To gather sth.
 59. (en) To reap.
 60. (en) To put on weight.
 61. (en) To tidy up.
 62. (en) To convene.
 63. (en) To convoke.
 64. (en) To call together.
 65. (en) To sum up.
 66. (en) To rally.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012