NND Sözlük

Ana Sayfa > fisher denklemi nedir, fisher denklemi ne demek (fisher denklemi nnd)

fisher denklemi nedir, fisher denklemi ne demek?

fisher denklemi

 1. Nominal faiz oranının reel faiz oranıyla beklenen enflasyon oranının toplamına eşit olduğunu gösteren ve Irving Fisher tarafından türetilen denklem.
 2. (en) Fisher's equation, Fisher equation, equation of Fisher.

fisher   US UK (nedir ne demek)

 1. Balık tutan kimse, balıkçı
 2. Balık avlayan hayvan veya kuş

denklem (nedir ne demek)

 1. İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele
  Örnek: Bir denklemde küçük bir eksi artı yanlışı altüst eder eşitliği. N. Cumalı
 2. Bir yanında olaya giren çeşitli maddelerin formülleri, öteki yanında da tepkime sonucu oluşan yeni maddelerin formülleri bulunan eşitlik.
 3. Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basamaklarda yer alan özdeklerin değişimlerini nicel olarak gösteren anlatım türü.
 4. (en) Equation.
 5. (en) Equation muadele.

nominal faiz (nedir ne demek)

 1. Bk. cari faiz oranı

nominal   US UK (nedir ne demek)

 1. Ad belirtilerek yapılan.
 2. İtibari
 3. Bk. başabaştan aşağı
 4. (en) Of or pertaining to a name or names; having to do with the literal meaning of a word; verbal; as, a nominal definition.
 5. (en) Existing in name only; not real; as, a nominal difference.
 6. (en) Nominalist.
 7. (en) Verb formed from a noun.
 8. (en) Relating to or constituting or bearing or giving a name; 'the Russian system of nominal brevity'; 'a nominal lists of priests'; 'taxable males as revealed by the nominal rolls'.
 9. (en) İnsignificantly small; a matter of form only ; 'the fee was nominal'; 'a token gesture of resistance'; 'a tokenish gesture'.
 10. (en) Pertaining to a noun or to a word group that functions as a noun; 'nominal phrase'; 'noun phrase'.
 11. (en) Being value in terms of specification on currency or stock certificates rather than purchasing power; 'nominal or face value'.
 12. (en) Measure based on current-dollar value For income or spending, the nominal level is measured in current dollars See current dollar; compare with real [Back to top].
 13. (en) Measurement that is a designation or theoretical size that may vary from the actual.
 14. (en) In name only Differences in compounding cause the nominal rate to differ from the effective interest rate Inflation causes the purchasing power of money to differ from one time to another.
 15. (en) The exact intended value for a specified parameter Tolerances are specified as positive and negative deviations from this value.
 16. (en) Economic values expressed in current prices A general increase in prices will cause nominal prices to rise even if there is no real change in the value.
 17. (en) Classification of data groups which do not have a specific order.
 18. (en) Denoting the standard or ideal values of the parameters specified for the elements that make up bar code symbol characters.
 19. (en) The highest in frequency of the five low partials Given this name because the strike note of a bell is usually about an octave below the nominal; hence this partial provides the note-name of the bell.
 20. (en) Nominal measurement is an approximate measurement; the actual measurement may vary slightly.
 21. (en) Of, being or relating to a designated size that may vary from the actual.
 22. (en) The value at which a system is designed to assure optimal operation Tolerance considers the 'normal' deviation of variable factors.
 23. (en) Referring to the state of having desirable or acceptable ecological condition The quantified standard established for a condition indicator to represent the desirable or acceptable condition is called a nominal assessment endpoint.
 24. (en) The targeted value for a dimension that defines the size of an ideal part.
 25. (en) When used in reference to micron rating of cartridge filters, refers to an approximate size particle that will not pass through a filter Thus, a nominal one-micron filter is one that gets most of the particles larger than one micron See also Absolute.
 26. (en) The ideal value for a specified parameter.
 27. (en) Numeral used only to assign identification or label an object or set of objects For example: the number on a sports jersey Implies no order.
 28. (en) 1) the face value of a security 2) the probable level of a market, but that level is not based on actual transactions.
 29. (en) The exact or ideal intended value for a specified parameter Tolerances are specified as positive or negative values from this specified value.
 30. (en) As expected or planned; normal.
 31. (en) Desired operating value.
 32. (en) Often defined as the actual size of lumber before dressing or finishing.
 33. (en) Nominal dimension is the industry term used to approximate a door size.
 34. (en) Partial of tuned bell an octave above prime.
 35. (en) An approximate amount.
 36. (en) Name; an appellation.
 37. (en) Being such in name only; 'the nominal head of his party' insignificantly small; a matter of form only ; 'the fee was nominal'; 'a token gesture of resistance'; 'a tokenish gesture' being value in terms of specification on currency or stock certificates rather than purchasing power; 'nominal or face value' pertaining to a noun or to a word group that functions as a noun; 'nominal phrase'; 'noun phrase' relating to or constituting or bearing or giving a name; 'the Russian system of nominal brevity'; 'a nominal lists of priests'; 'taxable males as revealed by the nominal rolls'.
 38. (en) Named; bearing the name of a specific person; 'nominative shares of stock'.
 39. (en) Being such in name only; 'the nominal head of his party'.
 40. İsmen mevcut olan, sözde
 41. Birinin ismini taşıyan
 42. Önemsiz
 43. İsim türünden veya isme ait olan, isimle ilgili
 44. Nominal, düşük, sözde, itibari, sembolik, göstermelik, ismen var olan

faiz (nedir ne demek)

 1. İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema.
 2. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli.
 3. Üretim faktörlerinden sermayenin getirisi.
 4. Fon istem ve sunumunun karşılaşması sonucu oluşmuş fon fiyatı.
 5. Başarı kazanan.
 6. Taşan, coşan.
 7. (en) Obligation.
 8. (en) İncome return.
 9. (en) İnterest.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.019