NND Sözlük

Ana Sayfa > fason üretim nedir, fason üretim ne demek (fason üretim nnd)

fason üretim nedir, fason üretim ne demek?

fason üretim

 1. Malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak başka bir firmaya yaptırılan üretim, fason imalat.
 2. Ruhsatlı yem fabrikalarında, ticari olarak gerçek ve tüzel kişilerce norm veya standartlara uygun yem ürettirme biçimi.
 3. (en) Custom manufacturing.
 4. (en) Contract manufacturing.

fason (nedir ne demek)

 1. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim vermesi işi, kesim.
 2. Malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak başka bir firmaya yaptırılan mal, fason mal.
 3. Bk. nesnel işçilik
 4. (en) Style kesim.
 5. (en) Fashion.
 6. (en) Make.

nesnel işçilik (nedir ne demek)

 1. Bir özel modele göre yapılan halı, elbise, mobilya ve benzeri nesnelere ilişkin işçilik.
 2. (en) Making.
 3. (fr) Façon

üretim (nedir ne demek)

 1. İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal, tüketim karşıtı.
 2. Bu etkinlikler sonucu elde edilen nesneler.
 3. İnsanın topraktan, doğanın her türlü kaynak ve güçlerinden kendine yararlı ürünler elde etmesi, bunları işleyerek gereksinim duyduğu özdek ve nesneler durumuna koyması, çoğaltması işi.
 4. Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve mekân boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her türlü etkinlik.
 5. Çıkarma, elde etme, ürünün tüketiciye aktarılan kısmı, istihsal.
 6. (en) Production.
 7. (en) Manufacture.
 8. (en) Output.
 9. (en) Generation.
 10. (en) Outturn.
 11. (en) Procurement.
 12. (en) Turnout.
 13. (en) Making.
 14. (en) Business corporation.
 15. (en) Manufacturing.
 16. (en) Marginal analysis.
 17. (fr) Production

malzeme (nedir ne demek)

 1. Gereç, materyal.
 2. Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.
 3. Bk. donatım
 4. (en) Necessaries.
 5. (en) Airdrop.
 6. (en) Stuff.
 7. (en) Equipment.
 8. (en) İngredients.
 9. (en) Supplies.
 10. (en) Material.
 11. (en) Materiel.
 12. (en) Provisions.
 13. (en) Stock.
 14. (en) Requisite.
 15. (en) Outfit.
 16. (en) İngredient.
 17. (en) Apparatus.
 18. (en) Furnishing.
 19. (en) Furniture.
 20. (en) Makings.
 21. (en) Turnout.
 22. (en) Utensil.
 23. (en) Findings.
 24. (en) İnstruments.
 25. (en) Timber.

marka (nedir ne demek)

 1. Resim veya harfle yapılan işaret.
 2. Bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça.
 3. Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel isim veya işaret.
 4. Bir mal, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil edilmiş özel ad, kısaltma veya işaret.
 5. Bk. bellik
 6. (en) İmprint.
 7. (en) Jetton.
 8. (en) Stamp.
 9. (en) Title.
 10. (en) Token.
 11. (en) Chapter.
 12. (en) Marking die.
 13. (en) Earmark.
 14. (en) Marking.
 15. (en) Type.
 16. (en) Tally.
 17. (en) Signet.
 18. (en) İdentification.
 19. (en) Signature.
 20. (en) Monogram.
 21. (en) Badge.
 22. (en) Note.
 23. (en) Marker.
 24. (en) Score.
 25. (en) Trademark.
 26. (en) Mark.
 27. (en) İnitials.
 28. (en) İdentification mark.
 29. (en) Check.
 30. (en) Chip.
 31. (en) Chop.
 32. (en) Counter.
 33. (en) Make.
 34. (en) Stencil.
 35. (en) Brand mark.
 36. (en) Label.
 37. (en) Sign.
 38. (en) Name tag sewn into a garment.
 39. (en) Brand.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014