NND Sözlük

Ana Sayfa > fıtır sadakası nedir, fıtır sadakası ne demek (fıtır sadakası nnd)

fıtır sadakası nedir, fıtır sadakası ne demek?

fıtır sadakası

 1. Fitre.
 2. Müslümanlar tarafından ramazan ayına özel ve ramazan bayramına kadar verilmesi vacip olan bir tür vazife

sadaka (nedir ne demek)

 1. Dilenciye verilen para.
 2. Yoksullara yardım olarak karşılıksız verilen şey
  Örnek: Sen bana niye söylemedin? Sadaka verirdik, adak adardık. M. Ş. Esendal
 3. Allah rızası için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu her hangi bir şey. (Asr-ı Saadette fukara-i müslimin için toplanan zekata dahi bu nam verilirdi.) (Bak: Bela)(...Ehl-i keşiften rivayeten bu geçen Ramazanda Ehl-i Sünnet ve Cemaat için bir ferec, bir fütuhat olacağını haber verdikleri halde zuhur etmedi. Böyle ehl-i velayet ve keşif, neden hilaf-ı vaki haber veriyorlar? Benden sordular. Ben de birden sünuhat kabilinden olarak verdiğim cevabın muhtasarı şudur:Hadis-i Şerifte varid olmuştur ki: "Bazen bela nazil oluyor; gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir. " Şu hadisin sırrı gösteriyor ki: Mukadderat, bazı şeraitle vukua gelirken geri kalır. Demek ehl-i keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı şeraitle mukayyed bulunduğunu ve o şeraitin vuku bulmamasiyle o hadise de vukua gelmiyor. Fakat o hadise, ecel-i muallak gibi levh-i ezelinin bir nevi defteri hükmünde olan Levh-i Mahv-İsbat'ta mukadder olarak yazılmıştır. Gayet nadir olarak Levh-i Ezeli'ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor. İşte bu sırra binaen, geçen Ramazan-ı Şerifte ve Kurban Bayramında ve daha başka vakitlerde istihraca binaen veya keşfiyat nev'inden verilen haberler, muallak oldukları şeraiti bulamadıkları için, vukua gelmemişler ve haber verenleri tekzib etmiyorlar. Çünkü: Mukadder imiş, fakat şartı gelmeden o da vukua gelmemiş. Evet Ramazan-ı Şerifte bid'aların ref'ine Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle halis duası bir şart ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef camilere Ramazan-ı Şerifte bid'alar girdiğinden, duaların kabulüne sed çekip ferec gelmedi. Nasılki sabık hadisin sırriyle: Sadaka belayı ref' eder. Ekseriyetin halis duası dahi, ferec-i umumiyi cezbeder. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden, fütuhat da verilmedi. L.)
 4. (en) Alms.
 5. (en) Charity.
 6. (en) Handout.
 7. (en) Benefaction.
 8. (en) Benevolence.
 9. (en) Dole.
 10. (en) Eleemosynary gifts.

fitre (nedir ne demek)

 1. Ramazan ayı içinde verilen, miktarı belirli sadaka.
 2. (Bak: Sadaka-i fıtır)
 3. (en) Fitrah is the charity due on the occasion of Eid al-Fitr, on the night after Ramadhan.

müslüman (nedir ne demek)

 1. İslam dininden olan kimse.
 2. Dine bağlı, dindar.
 3. Doğru, haktan ayrılmaz kimse.
 4. Bk. islam
 5. (en) Moslem.
 6. (en) Muhammadan.
 7. (en) Muslim.
 8. (en) Mohammedan.
 9. (en) Mahometan.
 10. (en) Mussulman.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010