NND Sözlük

Ana Sayfa > eylemsizlik momenti nedir, eylemsizlik momenti ne demek (eylemsizlik momenti nnd)

eylemsizlik momenti nedir, eylemsizlik momenti ne demek?

eylemsizlik momenti

 1. Kütlesi m olan bir cismin r uzaklığındaki bir eksen çevresinde dönmesi halinde I = m r² niceliği.
 2. Bk. eylemsizlik döngüsü
 3. (en) Moment of inertia.
 4. (fr) Moment d'inertie

eylemsizlik döngüsü (nedir ne demek)

 1. Bir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylemsizliğin ölçüsü; devinen cismin her parçasının kütlesinin, parçaların dönme eksenine olan uzaklıklarının üstikilleriyle çarpımı toplamına eşittir.
 2. Bir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylemsizliğin ölçüsü; devinen cismin her parçasının kütlesinin, parçaların dönme eksenine olan uzaklıklarının üstikilleriyle çarpımı toplamına eşittir.
 3. (en) Moment of inertia.
 4. (al) Trägheitsmoment
 5. (fr) Moment d'inertie

eylemsizlik (nedir ne demek)

 1. Eylemsiz olma durumu.
 2. Bir nesnenin konumunu, biçimini ya da devinim dorumunu koruma özelliği.
 3. Etkinliği ve özdevinimi olmama özelliği.
 4. (en) İnaction.
 5. (en) İnertia.
 6. (al) Trägeheit
 7. (fr) İnertie

moment   US UK (nedir ne demek)

 1. Kuvvetin, bir cismi bir nokta veya bir eksen yörüngesinde döndürme etkisini belirleyen vektör niceliği.
 2. K. kuvvet vektörü ile r yol vektörünün vektörel çarpımı. Burada r, verilen bir nokta ile K'nın başlangıcı arasındaki vektördür.
 3. Bk. kolcuk
 4. Bk. hızıl
 5. Bk. eşlenik
 6. Bk. beklem
 7. (en) Momentum.
 8. (en) Minute portion of time; a point of time; an instant; as, at that very moment.
 9. (en) Impulsive power; force; momentum.
 10. (en) Importance, as in influence or effect; consequence; weight or value; consideration.
 11. (en) An essential element; a deciding point, fact, or consideration; an essential or influential circumstance.
 12. (en) An infinitesimal change in a varying quantity; an increment or decrement.
 13. (en) The tendency of a force to cause a rotation about a point or axis which in turn produces bending stresses.
 14. (en) The tendency of force to affect motion Tendency, or measure of tendency, to produce motion, especially about a point or axis The product of a quantity and its perpendicular distance from a reference point.
 15. (en) The effect of the distribution of the mass of an object on its resistance to change in motion A moment is calculated by multiplying the magnitude of a force by the length of its lever arm, the perpendicular distance between the line of action of the force and the point where it is applied.
 16. (en) The tendency of a force to cause rotation about a point or axis.
 17. (en) Twisting action; a torque; a force acting at a distance from a point in a structure so as to cause a tendency of the structure to rotate about that point See also bending moment, moment connection.
 18. (en) Moment is the rotation produced in a body when a force is applied.
 19. (en) Force attempting to produce motion around an axis.
 20. (en) The product of effects of loads causing a force and the distance to a particular axis or point.
 21. (en) Distance measurement on a model forward or aft of its balance point as in nose moment or tail moment.
 22. (en) The kth moment of a list is the average value of the elements raised to the kth power; that is, if the list consists of the N elements x1, x2, , xN, the kth moment of the list is.
 23. (en) İnstant , moment , momentum.
 24. (en) Tendency, or measure of tendency, to produce motion, esp.
 25. (en) Motion about a fixed point or axis.
 26. (en) The n-th moment of a distribution is the expected value of the n-th power of the deviations from a fixed value the moment of a couple is the product of its force and the distance between its opposing forces a particular point in time; 'the moment he arrived the party began' an indefinitely short time; 'wait just a moment'; 'it only takes a minute'; 'in just a bit'.
 27. (en) Moment.
 28. (en) Loading list.
 29. (en) Particular point in time; 'the moment he arrived the party began'.
 30. (en) An indefinitely short time; 'wait just a moment'; 'it only takes a minute'; 'in just a bit'.
 31. (en) At this time; 'the disappointments of the here and now'; 'she is studying at the moment'.
 32. (en) Having important effects or influence; 'decisions of great consequence are made by the president himself'; 'virtue is of more moment that security'.
 33. (en) The moment of a couple is the product of its force and the distance between its opposing forces.
 34. (en) The n-th moment of a distribution is the expected value of the n-th power of the deviations from a fixed value.
 35. (en) Twisting Motion about an Axis.
 36. (en) The couple effect of forces about a given point; see BENDING MOMENT.
 37. (en) Weight of object x its arm.
 38. (en) An indefinite interval of time 2 A specific point in time.
 39. An, lahza
 40. Ehemmiyet, nüfuz, kuvvet
 41. Fiz
 42. An, önem, nüfuz, moment

kütle (nedir ne demek)

 1. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
 2. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
 3. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı.
 4. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kat sayı veya nesne niceliği.
 5. Üzerindeki dağ sıraları, yayla ve yüksek ova düzlükleri, bu sıraları birbirinden ayıran ya da yayla düzlüklerini derin biçimde parçalayan koyak oluklarıyla az çok geniş bir bölgeye yayılan engebeli yörelere verilen ad.
 6. Bir cismi ivdirmek için uygulanan kuvvetle, bu kuvvetin oluşturduğu ivme arasındaki değişmez oran; cismin özdek olarak tutarı.
 7. Bk. yığın
 8. Özdeğin kuvvet olarak aldığı etkiyle, bu etkiye ivme olarak verdiği tepki arasındaki orantıyı belirleyen ve Einstein kuramına göre yoğunlaşmış erke sayılabilen nitelik.
 9. (en) Block.
 10. (en) Bulk.
 11. (en) Social body.
 12. (en) Crowd of people.
 13. (en) Large block or chunk.
 14. (en) Massive.
 15. (en) Mass.
 16. (en) Aggregate.
 17. (en) Body.
 18. (en) Group.
 19. (en) Force.
 20. (en) Pack.
 21. (al) Masse
 22. (al) Mass
 23. (fr) Massif
 24. (fr) Masse
 25. (fr) Mass

olan (nedir ne demek)

 1. Olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
 2. (en) Pron. one.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011