NND Sözlük

Ana Sayfa > etkin ücret kuramı nedir, etkin ücret kuramı ne demek (etkin ücret kuramı nnd)

etkin ücret kuramı nedir, etkin ücret kuramı ne demek?

etkin ücret kuramı

 1. Marjinal ürün gelirinden daha yüksek ücret ödenmesi durumunda işçilerin daha verimli çalışacakları, bu nedenle işverenlerin de daha kârlı çıkacaklarını ileri süren ve H. Leibstein tarafından geliştirilen kuram.
 2. (en) Efficiency wage theory.

etkin (nedir ne demek)

 1. Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif.
 2. Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
 3. Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).
 4. Tepkileşimlerdeetkinliği önde gelen.
 5. Eylemde bulunan.
 6. Etki yapan. Karşıtı bk. edilgin
 7. (en) Active.
 8. (en) Effective.
 9. (en) Forceful.
 10. (en) Operative.
 11. (en) Prepotent.
 12. (en) Ascendant.
 13. (en) Ascendent.
 14. (en) Effectual.
 15. (en) Hard-Core.
 16. (en) Real.
 17. (en) Effective aktif.
 18. (al) Aktiv, wirksam
 19. (fr) Actif

ücret (nedir ne demek)

 1. İş gücünün karşılığı olan para ve mal
  Örnek: Ücret emeğin karşılığıdır. Anayasa
 2. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para
  Örnek: Fiyatından daha yüksek bir ücretle satın aldı. P. Safa
 3. Üretim faktörlerinden biri olan emeğin üretimden aldığı pay, diğer bir deyişle emek faktörünün fiyatı.
 4. İşçilere üretim sürecine katılmaları karşılığında belli sürelerde yapılan ödeme. krş. maaş
 5. Emek karşılığında alınan para.
 6. Bk. ödemelik
 7. (en) Dues.
 8. (en) Charge.
 9. (en) Terms.
 10. (en) Payment.
 11. (en) Wages.
 12. (en) Wage.
 13. (en) Salary.
 14. (en) Earnings.
 15. (en) Rate.
 16. (en) Emolument.
 17. (en) Hire.
 18. (en) Honorarium.
 19. (en) Remuneration.
 20. (en) Stipend.
 21. (en) Wage rate.
 22. (en) Screw.
 23. (en) Cost.
 24. (en) Price.
 25. (en) Compensation.
 26. (en) Disposable income.
 27. (en) Kickback.
 28. (en) Quittance.
 29. (en) Rate regulation.
 30. (en) Reward.
 31. (fr) Cachet

ödemelik (nedir ne demek)

 1. Yapılan iş karşılığı çalışanlara ödenen para.
 2. (en) Fee, salary.
 3. (al) Gage, Honorar, Lohn, Gehalt
 4. (fr) Cachet, traitement, honoraires

kuram (nedir ne demek)

 1. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 2. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
  Örnek: İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler. H. Taner
 3. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 4. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 5. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 6. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 7. (en) Theory.
 8. (en) Theorem.
 9. (en) Hypothesis.
 10. (en) Speculation.
 11. (en) Theory teori.
 12. (en) Nazariye.

marjinal ürün (nedir ne demek)

 1. Bir üretim faktörünün son biriminin kullanımından sağlanan üretim, diğer bir deyişle bir üretim faktörünün kullanımında ortaya çıkan bir birimlik değişmenin, diğer üretim faktörleri sabitken toplam üründe yarattığı değişme.
 2. (en) Marginal product, marginal physical product.

marjinal (nedir ne demek)

 1. Birimleri matematik anlamda değişken olabilen.
 2. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan, çizgi dışı, aykırı (kimse).
 3. Sınırda
 4. Pek az önemli olan.
 5. Kenarda olan.
 6. Pek az.
 7. Kenara ait, kenarda oluşan.
 8. (en) Marginal.
 9. (la) Marjinal

ürün (nedir ne demek)

 1. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
 2. Eser.
 3. Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
 4. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.
 5. Bir kimyasal tepkime sonucu oluşan türler.
 6. Genellikle satılan, süt, yumurta, yün gibi üretilen bazı şeyler.
 7. Bir veya daha fazla sayıdaki diğer maddelerden biyolojik, kimyasal veya fiziksel değişimlerin sonucu meydana gelen bir madde.
 8. Tepkime sonucu doğan özdek.
 9. Bir oluşum, işlem ya da yapım sonucu elde edilen nesne.
 10. (en) Commodity.
 11. (en) Output.
 12. (en) Production.
 13. (en) Attitude study.
 14. (en) Editorial write-up.
 15. (en) Child.
 16. (en) Crop.
 17. (en) End product.
 18. (en) Fruit.
 19. (en) Graduate.
 20. (en) Growth.
 21. (en) Harvest.
 22. (en) Offspring.
 23. (en) Produce.
 24. (en) Product.
 25. (en) Progeny.
 26. (en) Result.
 27. (en) Turnoff.
 28. (en) Yield.
 29. (en) Turnout.
 30. (en) Emblements.
 31. (en) Established brand , image , market , product.
 32. (en) Finished goods.
 33. (en) Fructus.
 34. (en) İncrease.
 35. (en) Make.
 36. (en) Manufacture.
 37. (en) Off- going crop alivre.
 38. (en) Progency.
 39. (en) Resul.
 40. (fr) Produit

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012