NND Sözlük

Ana Sayfa > etektif faz açısı nedir, etektif faz açısı ne demek (etektif faz açısı nnd)

etektif faz açısı nedir, etektif faz açısı ne demek?

etektif faz açısı

 1. (en) Effective phase angle

faz (nedir ne demek)

 1. Elektrik geriliminde evre.
 2. Evre
 3. Bk. evre
 4. Her tarafı aynı homojenlikle olan, sınırları tanımlanabilen, diğer fazlardan fiziki olarak ayrılabilen sıvı, gaz veya katı sistemin bir parçası.
 5. Bir alternatif akımda elektrik pulslarının ardarda gelmesi.
 6. Mikroorganizmaların büyümesinde bir safha.
 7. Bir şeyin gözle görünen kısmı.
 8. Evre.
 9. Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
 10. Elektrodiyagnostik kayıtta bir daganın en alt çizgiye ardışık olarak iki ke erişmesi arasındaki dönem.
 11. Fr. Ardı ardına gelen değişikliklerin her biri. Safha.
 12. Şiddet. (Osmanlıca'da yazılışı: faz' (fezâa))
 13. Bir dizgenin, biryapımlı bir parçası yada bölümü.
 14. (en) Phase.
 15. (en) Phase evre.
 16. (en) Safha.
 17. (fr) Phase

evre (nedir ne demek)

 1. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz.
 2. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 3. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 4. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynıevrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarınınevresinden de söz edilebilir).
 5. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri, faz
 7. Elbisenin dış yüzü.
 8. (en) Phase safha.
 9. (en) Stage.
 10. (en) Cycle stroke.
 11. (en) Phase.
 12. (en) Degree.
 13. (en) State.
 14. (en) Merhale.
 15. (al) Phase
 16. (al) Takt
 17. (fr) Phase
 18. (fr) Temps

açısı (nedir ne demek)

 1. (en) Pain; ache, hurt, sting, gnawing, suffering, worry, heartbreak, sorrow, grief, misery, affliction, anguish, distress, pang.

açı (nedir ne demek)

 1. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarı doğru arasındaki açıklık.
 2. Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi
  Örnek: Bu röportajların özellikleri açı tazeliği, sunuş özelliği ve kıvrak mizahı idi. H. Taner
 3. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye.
 4. Ortak bir noktadan (köşe) çıkan iki yarıdoğrunun (kıyı) oluşturduğu uzambiçim.
 5. Ortak bir noktadan çıkan iki yarıdoğrudan birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
 6. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemin oluşturduğu uzambiçim.
 7. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemden birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
 8. (Bak: Zaviye)
 9. (en) Angle.
 10. (fr) Angle
 11. (la) Angülus

effective   US UK (nedir ne demek)

 1. İşe yarar
 2. İtibar olunur, sayılır
 3. Yürürlükte
 4. Etkili, tesirli
 5. Hakiki, fiili
 6. Faal hizmete hazır asker veya ordu
 7. Efektif, nakit, para .effective range tesirli top menzili
 8. Etkili, etkileyici, tesirli, etkin, yürürlükte olan, etken, geçerli, efektif, verimli

phase   US UK (nedir ne demek)

 1. Ses sinyalini, frekansında ard arda gelen yükseltme ve alçaltmalar oluşturarak süzmek.
 2. Safha, görünüş
 3. Astr
 4. Aşamalı olarak yapmak, değişik fazlar uygulamak, safhalarla gerçekleşmek

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011