NND Sözlük

Ana Sayfa > esbabı mucibe nedir, esbabı mucibe ne demek (esbabı mucibe nnd)

esbabı mucibe nedir, esbabı mucibe ne demek?

esbabı mucibe

 1. Gerekçe.
 2. Gerektiren sebebler. İcab eden sebepler. (Osmanlıca'da yazılışı: esbab-ı mûcibe)
 3. (en) Necessary reasons, leading motives.

esbab (nedir ne demek)

 1. (Sebeb. C.) Sebebler. Bir şeye vasıta olanlar. Sebeb olanlar. (Evet, izzet ve azamet ister ki; esbab, perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve Celal ister ki; esbab, ellerini çeksinler te'sir-i hakikiden. M. N.)(Cenab-ı Hak, müsebbebatı esbaba bağlamakla, intizamı, temin eden bir nizamı kainatta vaz'etmiş. Ve her şeyi, o nizama müraat etmeğe ve o nizamla kalmaya tevcih etmiştir. Ve bilhasa insanı da, o daire-i esbaba müraat ve merbutiyet etmeğe mükellef kılmıştır. Her ne kadar dünyada, daire-i esbab, daire-i itikada galip ise de; Ahirette hakaik-i itikadiye tamamen tecelli etmekle, daire-i esbaba galebe edecektir. Buna binaen, bu dairelerin herbirisi için ayrı ayrı makamlar, ayrı ayrı hükümler vardır. Ve her makamın iktiza ettiği hükme göre hareket lazımdır. Aksi takdirde daire-i esbabda iken; tabiatiyle, vehmiyle, hayaliyle daire-i itikada bakan; Mu'tezile olur ki, te'siri esbaba verir. Ve keza, daire-i itikadda iken, ruhuyle, imaniyle daire-i esbaba bakan da, esbaba kıymet vermeyerek Cebriye mezhebi gibi tenbelcesine bir tevekkül ile nizam-ı aleme muhalefet eder. İ.İ.)

mucibe (nedir ne demek)

 1. Bk. evetleyici

evetleyici (nedir ne demek)

 1. (Mantıkta) Olurlayan, evetleyen (yargı).
 2. (en) Affirmative.
 3. (fr) Affirmatif

gerekçe (nedir ne demek)

 1. Gerektirici sebep, esbabımucibe
  Örnek: Her hâlde kendince bir gerekçesi olmalı. H. Taner
 2. Bir yasanın önerilmesi ve hazırlanmasında, yasa tasarısının hazırlanış ve maddelerin düzenleniş sebepleri.
 3. Mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuksal sebeplerin gösterilmesi.
 4. Bir önermenin kendiliğinden var kıldığı gereklik, lazıme.
 5. Bir yasa öneri ya da tasarısını, dayandığı ilke, temel kurallar ve gerekliliği ile açıklayan nedenler.
 6. (en) Reason.
 7. (en) Justification.
 8. (en) Excuse.
 9. (en) Leading motives.
 10. (en) Legal ground.
 11. (en) Corollary.
 12. (en) Leading motives, main reasons.
 13. (en) Alibi.
 14. (en) Rationale.
 15. (en) Motive.
 16. (en) Ground.
 17. (fr) Exposé des motifs, motifs, considérants

sebeb (nedir ne demek)

 1. Neden.
 2. Vasıta. Alet.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.019