NND Sözlük

Ana Sayfa > emir nedir, emir ne demek (emir nnd)

emir nedir, emir ne demek?

emir   US UK

 1. Buyruk, komut, talimat, ferman.
 2. İstek
  Örnek: İkide birde dönüp benden bir emrim olup olmadığını soruyordu. Y. K. Karaosmanoğlu
 3. Bir makamdan öbürüne geçerken görevliye verilen belge.
 4. Araplarda ve daha başka Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı.
 5. Bk.emir kipi.
 6. Borsada menkul değer alıp satmak amacıyla aracılara yazılı ya da sözlü biçimde yapılan bildirim.
 7. Bk. buyruk
 8. Buyruk, komut.
 9. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı.
 10. Prens, şehzade.
 11. 1. bir kavmin, bir şehrin başı. 2. büyük bir hanedana mensup kimse. 3. peygamberimizin soyundan gelen. 4. kumandan. 5. abbasi devletinde başkomutan. 6. osmanlı devletinde beylerbeyi ve tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
 12. (Bak: Emr)
 13. (en) Arabic word meaning 'commander' and used to refer to the virtually independent rulers of the conquered territories.
 14. (en) İmperatival.
 15. (en) İmperative.
 16. (en) Jussive.
 17. (en) Order.
 18. (en) Command.
 19. (en) Word of command.
 20. (en) Word.
 21. (en) Direction.
 22. (en) Amir.
 23. (en) Ameer.
 24. (en) Behest.
 25. (en) Bidding.
 26. (en) Charge.
 27. (en) Commandment.
 28. (en) Decree.
 29. (en) Dictate.
 30. (en) Dictation.
 31. (en) Disposal.
 32. (en) Disposition.
 33. (en) Emir.
 34. (en) Fiat.
 35. (en) Mandate.
 36. (en) Precept.
 37. (en) Prescription.
 38. (en) Ukase.
 39. (en) Captive.
 40. (en) Edict.
 41. (en) İnjunction.
 42. (en) Ordinance.
 43. (en) An Arabian military commander, independent chieftain, or ruler of a province; also, an honorary title given to the descendants of Mohammed, in the line of his daughter Fatima; among the Turks, likewise, a title of dignity, given to certain high officials.
 44. (en) An independent ruler or chieftain.
 45. (en) İnstruction.
 46. (en) Warrant.
 47. (en) Commission.
 48. (en) Decision.
 49. (en) Directive.
 50. (en) Mandat.
 51. (en) Pleasure.
 52. (en) Prescript.
 53. (en) Statute.
 54. (en) Prince or governor of an Islamic territory.
 55. (en) Prince or commander.
 56. (en) Arabic title for a military commander, governor or ruler.
 57. Reis, emir emirate (emir'it) bir emrin hüküm sürdüğü memleket, emirlik.
 58. Emir

emir kipi (nedir ne demek)

 1. Fiilin yapılmasını dileyen veya emreden isteme kipi.
 2. (Derleme., buyurum kipi) Eylemin yapılmasını dileyen veya emreden isteme kipi, Türkçede bu kip 1. tekil ve çoğul kişiler için kullanılmaz. 2. tekil kişi için de ek kullanılmaz. 2. çoğul kişi için -in, -iniz, 3. tekil ve çoğul kişiler için -sin, -sinler ekleri kullanılır;1. K.T. 2. K.T. gel 3. K.T. gelsin (gel-sin) - K.Ç. 2. K.Ç. gelin (gel-in) , geliniz (gel-in-iz) 3. K.Ç. gelsinler (gel-sin-ler) vb.
 3. Tasarlanan, yapılması istenen işi emir veya dilek biçiminde ifade eden, zaman ve şahıs kavramının aynı ekle verildiği tasarlama kipi. Bugün, TT.’nde bu kip daha çok 2. ve 3. şahıslarda kullanılır. 1. şahıslarda emir ve istek kipleri iç içe girmiştir; eki -(y)AyIm -(y)AlIm’dır. Teklik 2. şahısta emir doğrudan fiil kök veya gövdesinin söylenmesiyle oluşturulur. Çokluk 2. şahıs için -In/-Un, -InIz/-UnUz, teklik 3. şahıs için -sIn/-sUn, çokluk 3. şahıs için -sInlAr/-sUnlAr ekleri kullanılır: gel-eyim, otur-alım; gel, gelin (geliniz); gelsin, gelsinler gibi. Kendi kendime gidip şu işi yapayım dedim. Kalk gidelim artık. Gel bakayım, ne oldu parmağına? (M.Ş. Esendal, Ev ona Yakıştı, s. 122). Asla örtülü şeylere meyletme (Y.K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 99). Ey Güneş! Siyah peçeli hatunun Ay, sarı saçlı çocukların yıldızlarla başımızın üstünde dolaş ve bize doğru yolu göster! (A.H. Müftüoğlu. Çoğlayanlar, s. 16). Pencereleri açın! kapıları açın! Hava girsin! (A.H. Müftüoğlu, göst. e. s. 129). Delikanlı, nâfile yere gözlerin arkada kalmasın! (Y.K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 98). Şimdiye kadar yapılanları unutsunlar (göst. e.) Aldanma ki sen bir susamış ruh, o bir aç; || Sen bir susamış rûh, o bütün ten ve biraz saç; || Ummâna çıkar burda bugün beklediğin yol, || At kalbini girdâba, açıl engine, rûh ol (Y.K. Beyatlı, Deniz, Kendi Gök Kubbemiz, s. 128). || «Ver Allahım ver! Ver ki Şenelsin dünya. Çayır çimen, kurt kuş da Allah diye çağırıyor. Ver! Sellice ver!» (Y. Kemal, Ortadirek, s. 386). vb.
 4. (en) İmperative.
 5. (fr) İmpératif

buyruk (nedir ne demek)

 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman.
 2. Egemenlik.
 3. (Kant'ta) -> (Kişisel) ilkelerin (maxim) karşısına konulan nesnel geçerli ve bir gerekliliği (eylemin zorunluluğunu) dile getiren ahlâk önermesi. //buyruklar ikiye ayrılır: Koşullubuyruk, koşulsuzbuyruk, bkz. koşullubuyruk, koşulsuzbuyruk
 4. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir.
 5. 1. belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı güç. 2. egemen. 3. emir. 4. kendi başına hareket eden.
 6. (en) Charge.
 7. (en) Command.
 8. (en) Edict.
 9. (en) Mandate.
 10. (en) Order.
 11. (en) Ordinance.
 12. (en) Prescription.
 13. (en) Writ.
 14. (en) Decree.
 15. (en) Bidding.
 16. (en) Behest.
 17. (en) Mandat.
 18. (en) İmperative.
 19. (fr) İmpératif
 20. (la) İmperativum

komut (nedir ne demek)

 1. Askerlere, izcilere, öğrencilere beden eğitimi çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir duruma geçmeleri için verilen buyruk, emir.
 2. Binicinin komutlarını ata ses, eller ve ayak gibi doğal sinyaller veya kamçı ve mahmuz gibi yapay sinyaller vererek bildirmesi.
 3. (en) Command.
 4. (en) Word of command.
 5. (en) Bidding.
 6. (en) Aids.
 7. (en) Order.
 8. (en) İnstruction.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011