NND Sözlük

Ana Sayfa > elektrik direnç birimi nedir, elektrik direnç birimi ne demek (elektrik direnç birimi nnd)

elektrik direnç birimi nedir, elektrik direnç birimi ne demek?

elektrik direnç birimi

 1. (en) Ohm.

elektrik (nedir ne demek)

 1. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
 2. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
 3. Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
 4. Fiziğin, elektrik olaylarını inceleyen kolu.
 5. Çarpıcılık, cazibe, canlılık
  Örnek: Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde. H. Taner
 6. Elektrikle çalışan.
 7. Duruk ya da devinenelektrik yüklerinin yol açtığı tüm görüntüleri inceleyen doğabilim dalı.
 8. Yükünün yol açtığı bütün olaylar için kullanılan genel terim.
 9. İki nesnenin birbirine sürtünmesiyle, sıkıştırma gibi herhangi bir mekanik etki sırasında, ısının kimi örütler, ışığın kimi özdekler üzerindeki etkisiyle ya da ayrı potansiyelli iki özdek arasında oluşan ve etkisini çekme, itme, mekanik, kimyasal, ısıl vb. olaylar biçimin de gösteren erke türü.
 10. İki nesnenin birbirine sürtünmesiyle, sıkıştırma gibi herhangi bir mekanik etki sırasında, ısının kimi örütler, ışığın kimi özdekler üzerindeki etkisiyle ya da ayrı potansiyelli iki özdek arasında oluşan ve etkisini çekme, itme, mekanik, kimyasal, ısıl vb. olaylar biçimin de gösteren erke türü.
 11. (en) Electric.
 12. (en) Electrical.
 13. (en) Electricity.
 14. (en) Juice.
 15. (en) Cable.
 16. (en) Power.
 17. (en) Appraisal for fixing of utility rates.
 18. (en) Long-Term bonds.
 19. (en) Public-Utility company.
 20. (en) Customer's costs.
 21. (en) Public utilities.
 22. (en) Utility stock.
 23. (al) Elektrizität
 24. (fr) Électrique, électricité
 25. (fr) Électricité
 26. (fr) Électrique

direnç (nedir ne demek)

 1. Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet.
 2. Bir nesnenin elektrik akımına karşı dayanma özelliği, mukavemet, rezistans.
 3. Bir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen, mukavemet, rezistans.
 4. Birimi Ohm olan, bir nesnenin elektrik akımına karşı koyma gücü.
 5. Bir nesnenin, elektrik akımına karşı durma özelliği; bu özelik, çevrimindeki akım yeğinliğinin azalması ile kendini belli eder.
 6. Bir nesnenin, elektrik akımına karşı durma özelliği; bu özelik, çevrimindeki akım yeğinliğinin azalması ile kendini belli eder.
 7. İçinden elektrik akımı geçen bir iletkenin, bu akıma karşı koyması durumu.
 8. Tür, ırk, familya ve bireylerde hastalık etkenlerine ve enfeksiyöz olmayan hastalık sebeplerine karşı vücudun mukavemeti.
 9. Dayanma, karşı koyma gücü.
 10. (en) Resistance, electrical resistance.
 11. (en) Resistance.
 12. (en) Capacitance.
 13. (en) Drag.
 14. (en) Reluctance.
 15. (en) Strength.
 16. (en) Resistor.
 17. (en) Stamina.
 18. (en) Load.
 19. (al) Widerstand, elektrischer Widerstand
 20. (al) Widerstand
 21. (fr) Résistance (électrique)
 22. (fr) Résistance

birim (nedir ne demek)

 1. Bir kümenin her elemanı.
 2. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.
 3. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.
 4. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.
 5. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.
 6. Bir doğabilimsel niceliğin ölçümü için o nicelik cinsinden seçilen ve 1 değerinde sayılan büyüklük.
 7. Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy.
 8. Bir tanem, sevdiğim, biriciğim.
 9. (en) Unit, measuring unit.
 10. (en) Unit.
 11. (en) Monad.
 12. (en) Denomination.
 13. (en) Volume.
 14. (en) Module.
 15. (en) Point.
 16. (al) Einheit, Niasseinheit
 17. (al) Einheit
 18. (fr) Unité (de mesure)
 19. (fr) Unité

ohm   US UK (nedir ne demek)

 1. Elektrik direnci birimi.
 2. Elektrik direnci birimi.
 3. Si direnç birimi. (Bir iletkenin iki ucu arasında değişmeyen 1 voltluk potansiyel farkı uygulanarak iletkende 1 amperlik akım oluştuğunda, iletkenin iki ucu arasındaki dirence denir).
 4. Si birim sisteminde kullanılan iki noktası arasında potansiyel farkı 1V ve geçen akımın 1A olduğu iletkenin gösterdiği elektrik direnci birimi.
 5. (en) Ohm.
 6. (en) As defined by the International Electrical Congress in 1893, and by United States Statute, it is a resistance substantially equal to 109 units of resistance of the.
 7. (en) The unit of electrical resistance; the resistance between two points of a conductor when a constant difference of potential of 1 volt, applied between these two points, produces in the conductor a current of 1 ampere.
 8. (en) Unit of electrical resistance used for measuring or testing the capacity of resistance; the unit of resistance equivalent to the resistance of a conductor in which one volt produces a current of one ampere.
 9. (en) As thus defined it is called the international ohm.
 10. (en) German physicist who formulated Ohm's Law a unit of electrical resistance equal to the resistance between two points on a conductor when a potential difference of one volt between them produces a current of one ampere.
 11. (en) The unit of measurement of electrical resistance The resistance of a circuit in which a potential difference of one VOLT produces a current of one ampere.
 12. (en) The electrical unit of resistance The value of resistance through which a potential of one volt will maintain a current of one ampere.
 13. (en) The Ohm is the unit of electrical resistance.
 14. (en) The unit of measurement of electrical resistance The resistance of a circuit in which a potential difference of 1 volt produces a current of 1 ampere.
 15. (en) Measure of resistance A resistance of one Ohm allows one ampere to flow when a potential difference of one volt is applied to the resistance.
 16. (en) The derived unit for electrical resistance or impedance; one ohm equals one volt per ampere.
 17. (en) The unit of resistance and impedance One ohm is the resistance of a conductor such that a constant current of one ampere produces a voltage of one volt between the ends of the conductor.
 18. (en) The basic unit of electrical resistance.
 19. (en) The unit of electrical resistance One ohm corresponds to the resistance at which one volt can maintain one ampere of current.
 20. (en) Unit of electrical resistance equal to that of a conductor in which a current of one ampere is produced by a potential of one volt across its terminals.
 21. (en) Unit of electrical resistance or impedance.
 22. (en) The unit of measurement of resistance symbolized by the Greek letter, omega It is named after George Ohm, a 19th century German physicist One ohm is the value of resistance through which an electromotive force of one volt will maintain a current of one ampere See RESISTANCE.
 23. (en) The unit of electrical resistance.
 24. (en) The unit of electric resistance; one volt per ampere.
 25. (en) The standard unit of resistance, reactance and impedance A resistance of 1 ohm will conduct 1 ampere of current when a voltage of 1 volt is place across it.
 26. (en) Unit of electrical resistance equal to the resistance between two points on a conductor when a potential difference of one volt between them produces a current of one ampere.
 27. (en) Unit of measurement of electrical resistance.
 28. (en) Electrical resistance equal to the resistance of a circuit in which an electromotive force of one volt maintains a current of one ampere.
 29. (en) Unit of electrical resistance; e g most loudspeakers are typically 8 ohms.
 30. (en) The unit by which electrical resistance is measured One ohm is equal to the current of one ampere which will flow when a voltage of one volt is applied.
 31. (en) Unit of resistance Symbolized by the Greek capital letter omega It is defined as the resistance, at 0o C, of a uniform column of mercury weighing 14 451 grams One ohm is the value of resistance through which a potential difference of one volt will maintain a current of one ampere.
 32. (en) The electrical unit of resistance The value of resistance through which a potential difference of one volt will maintain a current of one ampere.
 33. (en) The unit of measurement for electrical resistance.
 34. (en) German physicist who formulated Ohm's Law.
 35. (en) System of electro-magnetic units, and is represented by the resistance offered to an unvarying electric current by a column of mercury at the temperature of melting ice 14.4521 grams in mass, of a constant cross-sectional area, and of the length of 106.3 centimeters.
 36. (al) Ohm
 37. (fr) Ohm
 38. Elek
 39. Om, elektrik direnç birimi

madde (nedir ne demek)

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
  Örnek: Bütün uyuşturucu maddeler gibi, vazgeçemeyeceği kadar bağlanarak yalana alışır. N. Cumalı
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
  Örnek: Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar. H. R. Gürpınar
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
  Örnek: Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur. S. Birsel
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.
 11. Bir testte yer alan soru ya da alıştırmalardan her birine verilen ad.
 12. (en) Material.
 13. (en) Stuff.
 14. (en) Body.
 15. (en) Lubricant.
 16. (en) Question.
 17. (en) Theme.
 18. (en) Component.
 19. (en) Proviso.
 20. (en) Matter.
 21. (en) İtem.
 22. (en) Substance.
 23. (en) Article.
 24. (en) Clause.
 25. (en) Entry.
 26. (en) Object.
 27. (en) Provision.
 28. (en) Paragraph.
 29. (en) Subject.
 30. (en) İngredient.
 31. (en) Section.
 32. (en) Topic.
 33. (en) Stipulation.
 34. (en) Commodities.
 35. (en) Element.
 36. (en) Head.
 37. (en) Thing.
 38. (en) Timber.
 39. (fr) Matiere

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012