NND Sözlük

Ana Sayfa > el nedir, el ne demek (el nnd)

el nedir, el ne demek?

el   US UK

 1. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümüne verilen ad.
  Örnek: El var, titrer durur, el var yumuk yumuk / El var pençe olmuş, el var yumruk. Z. O. Saba
 2. Sahiplik, mülkiyet.
 3. Kez, defa.
 4. İskambil oyunlarında kâğıt atma sırası.
 5. Yönetim, baskı, etki.
 6. Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü.
 7. Aracı, vasıta.
 8. Yabancı, yakınların dışında kalan kimse
  Örnek: Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır! Halk türküsü
 9. Ülke, yurt, il
  Örnek: Çöller, Yemen ellerinden betermiş. A. Gündüz
 10. Halk, ahali.
 11. Oba, aşiret
  Örnek: Kalktı göç eyledi Afşar elleri / Ağır ağır giden eller bizimdir. Dadaloğlu
 12. Batı Samileri'nin en önemli totemi
 13. İnsan ya da maymunlarda tutma organı olarak gelişmiş, avuç içi ve parmaklardan oluşan kolun uç bölgesi.
 14. Enzimle bağlanmış immünosorbent deneyi.
 15. (en) The Semitic word for God, found alone or compounded with other terms as names of God ; often found as the theophoric element in personal and place names.
 16. (en) The European basic multiplex rate that carries 30 voice channels in a 256-bit frame transmitted at 2 048 Mbps.
 17. (en) Energy Limiting; arrester for crossarm or polemounting applications.
 18. (en) Electrical System Inoperable.
 19. (en) Elisp source code file.
 20. (en) G-d, god.
 21. (en) Pud.
 22. (en) ELISA.
 23. (en) Elixir.
 24. (en) Hand.
 25. (en) Hand-operated.
 26. (en) Hand-held.
 27. (en) Fist.
 28. (en) Flapper.
 29. (en) One shot.
 30. (en) Other person.
 31. (en) Hands.
 32. (en) Manual.
 33. (en) Mitt.
 34. (en) Range.
 35. (en) Round.
 36. (en) Stranger.
 37. (en) People.
 38. (en) Country.
 39. (en) Power.
 40. (en) Control.
 41. (en) Assistance.
 42. (en) Deal.
 43. (en) Possession.
 44. (en) Ownership.
 45. (en) Alien.
 46. (en) Grip.
 47. (en) Move.
 48. (en) Stock.
 49. (en) Angular distance above the horizon.
 50. (en) An electric elevated railway.
 51. (en) Elevation.
 52. (en) Energy Limiting; Cooper Power Systems' distribution class, direct-connected arrester for crossarm or polemounting applications.
 53. (en) Elevated railroad NE - born with the name of WO - woe.
 54. (en) Executive Level.
 55. (en) Short for El Producto cigars 'I contact eleven El's and macs in heaven' -- Nas.
 56. (en) East Indian.
 57. (en) The, a definite article, in Spanish.
 58. (en) Equivalent lot.
 59. (en) Powerful Unfolding Spirit expands herself from each point in each moment, like a field of flowers on a summer morning She comes from the inside of each Monad out to its peremeter, through the individual.
 60. (en) A, one, some, any.
 61. (en) The chief god of the Canaanite pantheon; variously known as the father of Baal.
 62. (fr) Main
 63. Elevated railway
 64. [el (elevated railroad) ] yol üzerindeki köprüden geçen demiryolu

parmak (nedir ne demek)

 1. İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri
  Örnek: Uzun, sinirli parmakları locanın kenarında uzanmış, boksörün kulağını koparıyordu. R. N. Güntekin
 2. Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri.
 3. İnç.
 4. El parmağının eni kadar olan.
 5. Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında parmağa bulaşan miktarda olan.
 6. Bir işe karışmış olma ilgisi.
 7. Arşının yirmi dörtte biri.
 8. El tarağı ve ayak tarağı kemiklerine bağlı olan ve genel olarak insanda beşer tane olup başparmak dışında, her biri üç küçük kemikten oluşan uzantılar. Dijit.
 9. El ve ayak tarak kemiklerine bağlı olan ve hayvan türlerine göre değişik sayıda kemikten oluşan uzantılar, digitus, daktilus.
 10. (en) Finger.
 11. (en) Digit.
 12. (en) Hand.
 13. (en) Hook.
 14. (en) İnch.
 15. (en) Spoke.
 16. (en) Finger, digit.
 17. (en) Baluster.
 18. (fr) Doigt
 19. (la) Digitus:parmak
 20. (la) Digitus Dgr.: Yun. dactylus

kadar (nedir ne demek)

 1. Ölçüsünde, derecesinde
  Örnek: Balıkçılıkta para vardır, ama dalgıçlık kadar da genç işidir. S. F. Abasıyanık
 2. Büyüklüğünde, genişliğinde.
 3. Dek, değin
 4. Gibi
 5. Denli
 6. Süre belirten bir söz
 7. Miktarda, derecede
 8. Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten bir söz
 9. (en) As far as.
 10. (en) As much as.
 11. (en) As big as.
 12. (en) As many as.
 13. (en) Prep. by.
 14. (en) Up to.
 15. (en) Until.
 16. (en) Till.
 17. (en) İnasmuch as.
 18. (en) So long as.
 19. (en) Pending.
 20. (en) About.
 21. (en) Or so.
 22. (en) Something like.
 23. (en) Amount.
 24. (en) Degre.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011