NND Sözlük

Ana Sayfa > ek eylem nedir, ek eylem ne demek (ek eylem nnd)

ek eylem nedir, ek eylem ne demek?

ek eylem

 1. Ek fiil.

ek (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 2. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 3. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 4. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 5. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 6. Eklenmiş, katılmış
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.
 11. Metin içinde verilmesi yersiz görülen tablo, çizim, sayılama vb. bilgiyi metnin ya da yapıtın arkasında ayrıca gösteren bölüm.
 12. (en) Supplement, appendix.
 13. (en) Additional.
 14. (en) Extra.
 15. (en) Supplemental.
 16. (en) Supplementary.
 17. (en) Further.
 18. (en) Addition.
 19. (en) Supplement.
 20. (en) Extension.
 21. (en) Annex.
 22. (en) Appendix.
 23. (en) Appendage.
 24. (en) Addendum.
 25. (en) Adjunct.
 26. (en) Appurtenance.
 27. (en) Formative.
 28. (en) İnsertion.
 29. (en) İnset.
 30. (en) Postscript.
 31. (en) Schedule.
 32. (en) Supplementation.
 33. (en) Bye-.
 34. (en) Super-.
 35. (en) Accession.
 36. (en) Annexe.
 37. (en) Collateral.
 38. (en) Excess.
 39. (en) İnclusion.
 40. (en) Special.
 41. (en) Subsidiary.
 42. (en) Joint.
 43. (en) Patch.
 44. (en) Affix.
 45. (en) Attachment.
 46. (en) Coupling.
 47. (en) Joining.
 48. (en) Easement.
 49. (en) Tailpiece.
 50. (en) Fastening.
 51. (en) Patching.
 52. (en) Splice.
 53. (en) Bond.
 54. (en) Link.
 55. (en) İnsert.
 56. (en) Enclosure.
 57. (en) Annexed.
 58. (en) Pull-Out.
 59. (fr) Affixe

ek yeri (nedir ne demek)

 1. İki film parçasının birbirine yapıştırıldığı bölüm.
 2. (en) Join, splice, film splice.
 3. (en) Suture.
 4. (al) Klebestelle
 5. (fr) Joint, collure

eylem (nedir ne demek)

 1. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel
  Örnek: Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı. A. İlhan
 2. Fiil
  Örnek: Bize, iki yılda Fransızcanın iki yardımcı eylemini belletememişti. M. Ş. Esendal
 3. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon
 4. Sanığın, ceza verilmesini gerektiren bir suçu işlemesi durumu.
 5. Bir durumu değiştirmek için gösterilen çaba.
 6. (en) Act, action, fact.
 7. (en) Action.
 8. (en) Activity.
 9. (en) Verb.
 10. (en) Deed.
 11. (en) Fact.
 12. (en) Operation.
 13. (en) Practice.
 14. (en) Deed fiil.
 15. (en) Aksiyon.
 16. (en) Verb fiil.
 17. (en) Concerted action.
 18. (en) Aida.
 19. (en) Commission.
 20. (en) Drive.
 21. (en) Effect.
 22. (fr) Fait, action, acte

ek fiil (nedir ne demek)

 1. İsim, sıfat, zamir vb. isim soyundan kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ek eylem.
 2. Eski Türkçede er- yardımcı fiilinin er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan, ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve birleşik fiil çekimlerinde de görev alan fiil. Şahıslara göre çekiminde +Im/+Um, +sIn/+sUn, +sI-nIz/ +sU-nUz, DIrIAr/ +DUrlAr şekillerine girer: çalışkan+ım, çalışkan+sın, çalışkan+dır, çalışkan+ız, çalışkan+sınız, çalışkan+dırlar gibi. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere,ek-fiilin 3. şahıs teklik ve çokluk çekiminde eski bir tur- yardımcı fiilinin ekleşmesinden oluşan +DIr bildirme eki kullanılmaktadır.ek-fiilin olumsuzu değil kelimesi ile kurulur: Eski değildir, rahat değildirler (değillerdir). Ek- fiilin hikâye, rivâyet ve şart biçimleri şahıs ekleri ile genişletilmiş -DI/ -DU, -mIş/-mUş, -sA ekleri ile kurulur: çalışkan-dım (<çalışkan i-dim), çalışkan değildim (<çalışkan değil i-dim); çalışkan-mışım (<çalışkan i-mişim) çalışkan değilsem (<çalışkan değil i-sem) vb. krş. bildirme ekleri.
 3. (en) Substantive verb, predicative verb, verb of predication, copula, copulative verb.
 4. (fr) Verbe substantif, verbe copule, verbe prédicatif

fiil (nedir ne demek)

 1. İş, davranış.
 2. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.
 3. Bk. yüklem
 4. Bk. edim
 5. Bk. eylem
 6. (en) Verbal.
 7. (en) Deed.
 8. (en) Predicate.
 9. (en) Verb.
 10. (en) Action.
 11. (en) Activity.
 12. (en) Effect.
 13. (en) Fact.
 14. (en) Feasance.
 15. (en) Operation.
 16. (en) Performance.
 17. (en) Play.

tamamlamak (nedir ne demek)

 1. Eksiksiz, tamam duruma getirmek, bütünlemek
  Örnek: ... sen hele yarın şu sendekileri ver, üstünü bankadan alır tamamlarız. A. İlhan
 2. Bitirmek
  Örnek: Bu, otuz yaşına gelmeden altmışını tamamlamış sıska bir gençti. Ö. Seyfettin
 3. (en) Crown.
 4. (en) To complete.
 5. (en) To consummate.
 6. (en) To complement.
 7. (en) To finish.
 8. (en) To perfect.
 9. (en) To make sth complete or whole.
 10. (en) Accomplish.
 11. (en) Carry out.
 12. (en) Complete.
 13. (en) Serve out.
 14. (en) Finish.
 15. (en) İntegrate.
 16. (en) Fulfill.
 17. (en) Button up.
 18. (en) Catch up on.
 19. (en) Clear up.
 20. (en) Complement.
 21. (en) Bring to completion.
 22. (en) Consummate.
 23. (en) Eke out.
 24. (en) Finalize.
 25. (en) Fulfil.
 26. (en) Go through with.
 27. (en) İmplement.
 28. (en) Perfect.
 29. (en) Round off.
 30. (en) Round out.
 31. (en) Supplement.
 32. (en) Take up.
 33. (en) Work off.
 34. (en) Dispose.
 35. (en) Make.
 36. (en) To raise to full number.
 37. (en) Pack in.
 38. (en) To bring to perfection.
 39. (en) Satisfy.
 40. (en) Sew up.
 41. (en) To make short.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.015