NND Sözlük

Ana Sayfa > ek ödenek nedir, ek ödenek ne demek (ek ödenek nnd)

ek ödenek nedir, ek ödenek ne demek?

ek ödenek

 1. Aylık ücretlere ek olarak verilen prim veya ikramiye.
 2. Bütçede herhangi bir yatırım için ayrılan paraya yapılan ek, ek tahsisat.
 3. Bütçe başlangıç ödeneğinin yetersiz kaldığı durumlarda bütçe içinden ya da ek bütçe yasasıyla sağlanan ödenek.
 4. (en) Additional appropriation, supplementary appropriation.
 5. (en) Extra allowance.
 6. (en) Weighting.

ek (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 2. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 3. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 4. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 5. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 6. Eklenmiş, katılmış
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.
 11. Metin içinde verilmesi yersiz görülen tablo, çizim, sayılama vb. bilgiyi metnin ya da yapıtın arkasında ayrıca gösteren bölüm.
 12. (en) Supplement, appendix.
 13. (en) Additional.
 14. (en) Extra.
 15. (en) Supplemental.
 16. (en) Supplementary.
 17. (en) Further.
 18. (en) Addition.
 19. (en) Supplement.
 20. (en) Extension.
 21. (en) Annex.
 22. (en) Appendix.
 23. (en) Appendage.
 24. (en) Addendum.
 25. (en) Adjunct.
 26. (en) Appurtenance.
 27. (en) Formative.
 28. (en) İnsertion.
 29. (en) İnset.
 30. (en) Postscript.
 31. (en) Schedule.
 32. (en) Supplementation.
 33. (en) Bye-.
 34. (en) Super-.
 35. (en) Accession.
 36. (en) Annexe.
 37. (en) Collateral.
 38. (en) Excess.
 39. (en) İnclusion.
 40. (en) Special.
 41. (en) Subsidiary.
 42. (en) Joint.
 43. (en) Patch.
 44. (en) Affix.
 45. (en) Attachment.
 46. (en) Coupling.
 47. (en) Joining.
 48. (en) Easement.
 49. (en) Tailpiece.
 50. (en) Fastening.
 51. (en) Patching.
 52. (en) Splice.
 53. (en) Bond.
 54. (en) Link.
 55. (en) İnsert.
 56. (en) Enclosure.
 57. (en) Annexed.
 58. (en) Pull-Out.
 59. (fr) Affixe

ek yeri (nedir ne demek)

 1. İki film parçasının birbirine yapıştırıldığı bölüm.
 2. (en) Join, splice, film splice.
 3. (en) Suture.
 4. (al) Klebestelle
 5. (fr) Joint, collure

ödenek (nedir ne demek)

 1. Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat.
 2. Parlamento üyelerine, görevleri sebebiyle verilen, yolluk dışında kalan para.
 3. Devlet harcamalarının yapılabilmesi için, her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama izni.
 4. Bir işin yapılması için ayrılan para.
 5. (en) Allocation, allowance.
 6. (en) Pork.
 7. (en) Appropriation.
 8. (en) Fund.
 9. (en) Grant.
 10. (en) Allocation.
 11. (en) Allowance.
 12. (en) Grant-In-Aid.
 13. (en) Award.
 14. (en) Supply.
 15. (en) Allotment.
 16. (en) Bounty.
 17. (en) Subsidy.
 18. (en) Personal allowance.
 19. (en) Annuity.
 20. (en) Consideration money.

aylık (nedir ne demek)

 1. Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
  Örnek: Ordu ve hükûmet aylıklarımızın bir kısmıyla altın alırdık. F. R. Atay
 2. Bir ay içinde olan.
 3. Bir ay süren.
 4. Ayda bir kez yapılan veya çıkan.
 5. Belirli aydan beri var olan.
 6. Ay olarak, bir ay için
  Örnek: Ben uzunca kalacağım için aylık olarak tutmuştum odamı. E. Bener
 7. Ayda bir yayımlanan (süreli yayın).
 8. Ayda bir yayımlanan süreli yayına verilen ad.
 9. (en) Months old.
 10. (en) Monthly pay.
 11. (en) Lasting months.
 12. (en) Mensal.
 13. (en) Monthly.
 14. (en) Salary.
 15. (en) Stipend.
 16. (en) Lasting a month.
 17. (en) Monthly pay maaş.

olarak (nedir ne demek)

 1. (en) As, qua.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011