NND Sözlük

Ana Sayfa > ego nedir, ego ne demek (ego nnd)

ego nedir, ego ne demek?

ego   US UK

 1. Ben, benlik. Ben merkezli düşünce sistemi. Latince'den gelmekte ve "ben" anlamına gelmektedir.
  Örnek: Örnek devlet adamı bence egosunun aleyhine özveride bulunabilen adamdır. H. Taner
 2. Lat. Ben. Ene.
 3. (en) The component of the personality defined in psychoanalytic theory as standing for reason and good sense and as following the reality principle.
 4. (en) The exterior consciousness that deals with emotions The ego is also referred as the monster within.
 5. (en) The experience that one has a separate, individual existence distinct from God ; spiritual ignorance.
 6. (en) Acronym for exhaust gas oxygen sensor.
 7. (en) The conscious and permanent subject of all psychical experiences, whether held to be directly known or the product of reflective thought; opposed to non-ego.
 8. (en) The conscious mind an inflated feeling of pride in your superiority to others.
 9. (en) An inflated feeling of pride in your superiority to others.
 10. (en) Your consciousness of your own identity.
 11. (en) The conscious mind.
 12. (en) The conscious self; the 'I'; the central, experience-filtering complex of consciousness --and the most stable complex because it's grounded in the body sensations A relatively permanent personification The most individual part of the person The ego divides into the ectopsyche and the endopsyche It's an object in consciousness as well as a requirement for it Its two main constituents are bodily sensations and memory.
 13. (en) The belief in the reality of the separated or false self, made as substitute for the Self Which God created; the thought of separation that gives rise to sin, guilt, fear, and a thought system based on specialness to protect itself; the part of the mind that believes it is separate from the Mind of Christ; this split mind has two parts: wrong- and right-mindedness; almost always used to denote ' wrong-mindedness,' but can include the part of the split mind that can learn to choose right-mindedness.
 14. (en) Exhaust Gas Oxygen; the concentration of oxygen in the exhaust of an engine An EGO sensor is used in closed-loop fuel control systems to indicate rich or lean A/F.
 15. (en) Part of the mental apparatus that is present at the interface of the perceptual and internal demand systems It controls voluntary thoughts and actions, and, at an unconscious level, defense mechanisms.
 16. (en) Freudian theory divides the psyche into three parts: id, ego and superego Ego is the self-concept, the mediator between id, the primitive part, and superego, the conscience.
 17. (en) Self; an individual's inner or mental consciousness In psychoanalysis, the term applied to that part of the structure of the human mind from which conscious urges and desires arise.
 18. (en) Reflection of and attachment to the soul, responsible for pleasure and pain, recognized by its use of force; gross body carrying physicality; 'false self'; that which is physical and provides instinct Compare Mind.
 19. (en) Personality structure that is largely conscious and realistic in responding to the events in the world while trying to satisfy the irrational and unconscious urgings of the id and the prohibitions of the superego.
 20. (en) False sense of separateness created by living within delusion.
 21. (en) The conscious part of the personality that is derived from the id through contacts with reality and that mediates the demands of the id, superego, and external reality.
 22. (en) The part of your personality that acts for or against you.
 23. (en) Latin for I In kinship charts, the point from which one views an egocentric genealogy.
 24. Ruh ve bedenden ibaret insan
 25. Hisseden, düşünen ve iradesini kullanan kimse
 26. Ben, ego
 27. Dili kendini beğenmişlik.
 28. Ego, ben, benlik, düşünen ve iradesini kullanan insan, kendine güven

ben   US UK (nedir ne demek)

 1. Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
  Örnek: Dedim tane tane olmuş benlerin / Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır. Âşık Ömer
 2. En çok üzümde görülen olgunlaşma belirtisi.
 3. Saçta, sakalda beliren beyazlık.
 4. Olta veya tuzağa konulan yem.
 5. Kuşun yavrusuna taşıdığı yem.
 6. Teklik birinci kişiyi gösteren söz
  Örnek: Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben. A. K. Tecer
 7. Kişiyi öbür varlıklardan ayıran bilinç.
 8. Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge, ego.
 9. Yüzde ve vücudun diğer bölgelerinde görülen, tümör özelliğinde olmayan yerel leke veya işaret. Doğuştan veya sonradan sinir, bağ doku, eklenti bezleri ve damar gibi doku yapılarını fazlalığı veya eksikliği sonucu yavaş olarak biçimlenir, mole, nevüs.
 10. Harman, eken.
 11. (en) An old form of the pl.
 12. (en) The seed of one or more species of moringa; as, oil of ben.
 13. (en) See Moringa.
 14. (en) Within; in; in or into the interior; toward the inner apartment.
 15. (en) The inner or principal room in a hut or house of two rooms; opposed to but, the outer apartment.
 16. (en) Hoglike mammal of New Guinea.
 17. (en) Self.
 18. (en) EPA's computer model for analyzing a violator's economic gain from not complying with the law.
 19. (en) Mountain or tall hill; 'they were climbing the ben'.
 20. (en) Well Used with other words, e g ben marcato, well accented, emphasized.
 21. (en) Son of.
 22. (en) Bentonite.
 23. (en) Son of; frequently used in personal names, as Ben-Gurion.
 24. (en) Nevus, naevus.
 25. (en) Beauty spot.
 26. (en) Mole.
 27. (en) Myself.
 28. (en) İndic.
 29. (en) Of Be.
 30. (en) Used frequently in 'patronymics' ; Rabbi Akiba ben Joseph means Akiba son of Joseph.
 31. (en) Mountain peak.
 32. (en) Benedictive mood.
 33. Banağacı, sorkun ağacı, bot
 34. İç oda (İsk.)

benlik (nedir ne demek)

 1. Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
  Örnek: Küçük veya büyük çapta, ama mutlaka dürüst, namuslu bir iş adamı olmak hırsı bütün benliğini sardı. T. Buğra
 2. Kendi kişiliğine önem verme, kişiliğini üstün görme, kibir, gurur.
 3. Bireyin ne olduğu, ne olmak istediği ve çevresince nasıl tanındığı konularındaki bilinçliliği.
 4. (en) Self-respect.
 5. (en) Conceit.
 6. (en) İndividualism.
 7. (en) Personality.
 8. (en) İndividuality.
 9. (en) Egotism.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013