NND Sözlük

Ana Sayfa > drift net nedir, drift net ne demek (drift net nnd)

drift net nedir, drift net ne demek?

drift net   US UK

 1. Akıntıya bırakılan balık ağı

drift   US UK (nedir ne demek)

 1. Sürüklenmek, kendini koyvermek, hayatın akışına bırakmak, gayesiz yaşamak, yığılmak, toplanmak, sürüklemek, yığmak
 2. Rüzgâr veya akıntının etkisiyle sürüklenme, çekilme
 3. Rüzgârın yığdığı kar
 4. Amaç, hedef, eğilim, temayül
 5. Sürüklenme, gayesiz olarak dolaşma
 6. Birikinti, moren
 7. Geminin akıntı veya rüzgâr ile sürüklenmesi, sürükleniş uzaklığı
 8. Rotadan ayrılma
 9. Kanal, geçit
 10. Sürüklenmek, akıntıya kapılmak
 11. Yığılmak, toplanmak birikmek
 12. Tıkanmak
 13. Sürüklemek
 14. Yığmak, biriktirmek
 15. Gayesizce dolaşmak, olayların akışında sürüklenmek

net   US UK (nedir ne demek)

 1. Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı, iyi görünen.
 2. İyi duyulan (ses).
 3. Kesintilerden sonra geri kalan miktarda olan, safi
  Örnek: Bin beş yüz net veriyorlardı, vergi, sigorta çıktıktan sonra. H. Taner
 4. Açık seçik olan, anlaşılmaz yanı bulunmayan
  Örnek: Hayatını didik didik etmek, son beş altı yıllık çizgisini net olarak ortaya çıkarmak istiyordu. T. Buğra
 5. Bk. seçik
 6. (en) Fabric of twine, thread, or the like, wrought or woven into meshes, and used for catching fish, birds, butterflies, etc.
 7. (en) Anything designed or fitted to entrap or catch; a snare; any device for catching and holding.
 8. (en) Anything wrought or woven in meshes; as, a net for the hair; a mosquito net; a tennis net.
 9. (en) Figure made up of a large number of straight lines or curves, which are connected at certain points and related to each other by some specified law.
 10. (en) To make into a net; to make in the style of network; as, to net silk.
 11. (en) To take in a net; to capture by stratagem or wile.
 12. (en) To inclose or cover with a net; as, to net a tree.
 13. (en) To form network or netting; to knit.
 14. (en) Without spot; pure; shining.
 15. (en) Free from extraneous substances; pure; unadulterated; neat; as, net wine, etc.
 16. (en) In general 'Net' is a slang abbreviation for 'The Internet ' However, there are some private networks that are not part of the Internet Someone might say that they have information available 'on the Net' even though it is not accessible through the Internet.
 17. (en) Short for Internet.
 18. (en) Net is an abbreviation for the term Internet which stands for Interconnected networks When these letters appear at the end of an address , they may indicate that the host computer is run by a network but is more often used interchangeably with com It also means that the host computer is most likely located in the United States.
 19. (en) The amount remaining after certain adjustments have been made for debts, deductions or expenses The proceeds from the sale of an investment minus the purchase price, including commissions and other expenses Term used on an invoice to indicate that the full amount is payable.
 20. (en) Informal term for the Internet.
 21. (en) This is a Microsoft operating system platform that incorporates applications, a suite of tools and services and a change in the infrastructure of the company's Web strategy The objective of NET is to bring users into the next generation of the Internet by conquering the deficiencies of the first generation and giving users a more enriched experience in using the Web for both personal and business applications.
 22. (en) Short form of Internet.
 23. (en) Short form for the Internet.
 24. (en) This term is sometimes used as a short form for the Internet.
 25. (en) Net is both a business strategy from Microsoft and its collection of programming support for what are known as Web services, the ability to use the Web rather than your own computer for various services.
 26. (en) This is short for Internet.
 27. (en) The abbreviated version of the word 'Internet ' netiquette - Rules for good manners on the Internet Click here for a guide to netiquette Netscape - The company that developed Netscape Navigator Netscape Communicator - Netscape's suite of Web-related programs, including the Navigator browser, Messenger email program and Composer Web-page creation software network - Multiple computers connected together newsgroup - A group that communicates with each other about shared interests via the Internet These groups' messages are referred to as posts and are administered from a news server.
 28. (en) Common abbreviation of the internet.
 29. (en) An often-used abbreviation for the Internet When not capitalized, refers to any network.
 30. (en) Net is an abbreviation for the term Internet which stands for Interconnected networks When these letters appear at the end of an address they may indicate that the host computer is run by a network but is more often used interchangeably with com.
 31. (en) Upper-Case when used as a short form of the Internet.
 32. (en) Net is an abbreviation for the term Internet with stands for Interconnected networks.
 33. (en) The top level domain designated for entities and computers that represent part of the Internet's infrastructure Originally intended for use by Network Information Centers , Network Operations Centers , administrative computers and network node computers One of the worldwide top level domains [see also: Top Level Domain].
 34. (en) Microsoft initiative introduced in 2000, with parts of it expected to launch over the next few years Their ultimate goal is to change the Internet by creating an online application-hosting architecture and integrating desktop and handheld devices that use voice and handwriting recognition.
 35. (en) Clean.
 36. (en) Clear.
 37. (en) Compendious.
 38. (en) Decided.
 39. (en) Explicit.
 40. (en) Fair.
 41. (en) İntelligible.
 42. (en) Lucid.
 43. (en) Plain.
 44. (en) Sharp.
 45. (en) Transparent.
 46. (en) Unequivocal.
 47. (en) An abbreviation for 'network ' In Internet addresses, net indicates a computer network service.
 48. (en) Often internet; sometimes any network in general.
 49. (en) An open fabric, which is created by connecting the intersections in a woven, knitted, or crocheted construction to form a mesh-like appearance that won't ravel End-uses include veils, curtains, and fish nets.
 50. (en) Abr ie Internet - A worldwide system of communication networks.
 51. (en) Internet, for short.
 52. (en) Net is a global TLD that was originally intended for entities that concentrated on network and Internet administration Currently, any individual or organization can register a domain name in the net Top Level Domain.
 53. (-ted,- ting) ağ, şebeke
 54. Tuzak, tel kafes
 55. Hile
 56. Ağ veya tuzağa düşürmek, ağ ile tutmak
 57. Ağ ile örtmek
 58. Ağ örmek
 59. Ağ ile avlamak
 60. (-ted,- ting) safi, halis
 61. Net, kesintisiz
 62. Kazanmak, kar etmek.
 63. Ağ yapmak, ağ ile yakalamak, tuzağa düşürmek, kazanmak, kar etmek

seçik (nedir ne demek)

 1. Bir konunun duyarkat ya da almaç görüntülüğü üzerindeki görüntüsünün bulanıklıktan uzak, her noktasının görüntüde bir nokta oluşturacak arılıkta olması.
 2. Seçilmiş, seçkin.
 3. (en) Sharp.
 4. (en) Clear.
 5. (en) Distinct.
 6. (al) Scharf
 7. (fr) Nette, aigu

balık (nedir ne demek)

 1. Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.
 2. Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan burcun adı.
 3. Omurgalı hayvanlardan, sularda yaşayan, yüzgeçleriyle hareket eden, kemikli veya kıkırdaklı olan, soğukkanlı, suda erimiş oksijeni solungaçlarıyla soluyan, genellikle yüzme keseleri bulunan, ayrı eşeyli, yumurtayla çoğalan, çoğunlukla pullu, mekik biçiminde yüzmeye elverişli vücutları olan canlılar.
 4. (en) Finny.
 5. (en) Curry.
 6. (en) Hack.
 7. (en) Fish.
 8. (en) Piscine.
 9. (en) İchthyo-.
 10. (en) Pate.

ağı (nedir ne demek)

 1. Zehir.
 2. Bir organizmayı tedirgin eden ya da öldüren özdek.
 3. Bir metal ya da alaşımın niteliğini bozan özdek.
 4. Bir tezgenin etkinliğini azaltan ya da yok eden özdek.
 5. (en) Venom zehir.
 6. (en) Network of.
 7. (en) Venom.
 8. (en) Poison.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013