NND Sözlük

Ana Sayfa > drama nedir, drama ne demek (drama nnd)

drama nedir, drama ne demek?

drama   US UK

 1. Dram.
 2. (en) Composition, in prose or poetry, accommodated to action, and intended to exhibit a picture of human life, or to depict a series of grave or humorous actions of more than ordinary interest, tending toward some striking result.
 3. (en) It is commonly designed to be spoken and represented by actors on the stage.
 4. (en) Series of real events invested with a dramatic unity and interest.
 5. (en) The art of the theatre; plays, playmaking, and the whole body of literature of and for the stage.
 6. (en) Informal dramatic activities.
 7. (en) Dramatic composition and the literature pertaining to or illustrating it; dramatic literature.
 8. (en) The quality of being arresting or highly emotional the literary genre of works intended for the theater an episode that is turbulent or highly emotional.
 9. (en) Dramatic work intended for performance by actors on a stage; 'he wrote several plays but only one was produced on Broadway'.
 10. (en) An episode that is turbulent or highly emotional.
 11. (en) The literary genre of works intended for the theater.
 12. (en) The quality of being arresting or highly emotional.
 13. (en) Story written to be performed by actors.
 14. (en) The art of composing, writing, acting, or producing plays; a literary composition intended to portray life character or tell a story usually involving conflicts and emotions exhibited through action and dialogue, designed for theatrical performance.
 15. (en) The literary genre which describes texts written for performance on stage, or on radio or television.
 16. (en) An advertising technique of indirect address in which the characters speak to each other rather than to the audience.
 17. (en) Exploration Drama Action Drama Bias Drama Growth Drama.
 18. Tiyatro eseri, oyun, piyes
 19. Tiyatro edebiyatı, tiyatro sanatı
 20. Canlı, duygusal, çarpıcı veya birbiriyle çatışan olaylar dizisi.
 21. Drama, dram, sahne için yazılmış oyun, tiyatro sanatı, tiyatro eseri, heyecanlı olaylar dizisi, heyecan

dram   US UK (nedir ne demek)

 1. Sahnede oynanmak için yazılmış oyun.
 2. Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi.
 3. Tiyatro edebiyatı.
 4. Acıklı olay
  Örnek: İhtiyarın ve umumiyetle insanın dramı nedir, bilir misiniz? B. Felek
 5. Tiyatrodaki geleneksel ağlatının, zamanın gelişmesine ve sinema ile televizyonun özelliklerine uygun olarak gösterdiği evrimle oluşan tür. Kahramanlar, ağlatının kapalı, dar, dış dünyayla ilişkisiz çevresinde yaşamaktan çıkıp, belli bir çevrenin, belli bir çağın somut koşulları içinde yer alırlar; günlük yaşamın içindedirler; durumları, davranışları bu yaşamın koşullarıyla belirlenir.dram kahramanlarının belirli bir toplumsal durumu, bu durumdan ileri gelen davranışları vardır.dramatik yapı, duygulardan, tutkulardan çok, kahramanın içinde yaşadığı toplumsal koşulların etkisiyle kurulur.dramda da kahraman, olağandışı bir durumla karşı karşıyadır. Toplumsal yapısının, bilincinin, kendini çevreleyen koşulların elverdiği ölçüde bu olağandışı durumun üstesinden gelmeye çalışır. Kahraman ile onu çevreleyen koşullar arasında bir güç denemesi, çetin bir sınav ortaya çıkar.dram kahramanı bu sınavla kendi kendini daha iyi tanır, güçlü ya da zayıf yönlerini öğrenir, elindeyse zayıf yönlerini güçlendirmeye çalışır.dramın amacı, ortaya böyle olağandışı bir durum koyup, kahramanı bu durumla karşı karşıya getirmek, bu sınavı anlatmak, bunun sonunda kahramanın hangi noktaya, nasıl ve neden geldiğini açıklamaktır.
 6. (en) Dram.
 7. (en) Drama.
 8. (en) To drink drams; to ply with drams.
 9. (en) The basic unit of money in Armenia 1/16 ounce or771 grams a unit of apothecary weight equal to an eighth of an ounce or to 60 grains.
 10. (en) Minute quantity; a mite.
 11. (en) As much spirituous liquor as is usually drunk at once; as, a dram of brandy; hence, a potation or potion; as, a dram of poison.
 12. (en) Persian daric.
 13. (en) Tragic event.
 14. (en) 1/16 ounce or 1 771 grams.
 15. (en) Unit of apothecary weight equal to an eighth of an ounce or to 60 grains.
 16. (en) Type of semiconductor random access memory that stores information in integrated circuits that contain capacitors Because capacitors lose their charge over time, the dynamic RAM must be periodically 'refreshed' or recharged Contrast with SRAM See also VRAM.
 17. (en) Dynamic Random Access Memory.
 18. (en) Dynamic Random Access Memory Most common RAM for PC.
 19. (en) Dynamic random access memory A type of memory component used to store information in a computer system 'Dynamic' means the DRAMs need a constant 'refresh' to keep the stored information.
 20. (en) Dynamic Random Access Memory: a type of memory used in most personal computers.
 21. (en) Dynamic Randon Access Memory The most common type of RAM chips used on DIMMs and SIMMs.
 22. (en) Type of memory that is lost when the power is turned off.
 23. (en) Dram is the most common type of memory and is 'dynamic' because in order for the memory chip to retain data, it must be refreshed constantly If the cell is not refreshed, the data is lost DRAM temporarily stores data in a cell composed of a capacitor and a transistor Each cell contains a specified number of bits These cells are accessed by row addresses and column addresses.
 24. (en) Dynamic RAM RAM is random access memory.
 25. (en) Dynamic Random Access Memory Function is controlled by signal timing relationships Commonly designed in as a fast-page mode option.
 26. (en) Dynamic Random Access Memory: a cheap and compact form of RAM which needs to be periodically refreshed in order to retain its contents.
 27. (en) Dynamic random-access memory RAM that stores information in capacitors that must be periodically refreshed Delays can occur because DRAMs are inaccessible to the processor when refreshing their contents However, DRAMs are less complex and have greater capacity than SRAMs See also SRAM.
 28. (en) This is the type of memory that is most widely used in PCs DRAM must be continually refreshed or it will lose its state , making it slower than SRAM.
 29. (en) Dynamic RAM.
 30. (en) Dynamic Random Access Memory Dynamic RAM is the most common type of electronic memory used in computers today Memory amount and type have a significant effect on applications performance.
 31. (en) Dynamic memory, or dynamic RAM , is a type of RAM.
 32. (en) The most common form of RAM DRAM can hold data for only a short time To retain data, DRAM must be refreshed periodically If the cell is not refreshed, the data disappear.
 33. (en) The basic unit of money in Armenia.
 34. (al) Drama
 35. (fr) Drame
 36. Dirhem, dört gram; yudum, bir yudumluk içki

composition   US UK (nedir ne demek)

 1. Tümleme, derleme, bir araya getirme
 2. Tertip, terkip
 3. Nitelik, mahiyet
 4. Alaşım, halita
 5. Bileşim: kompozisyon, yazı ödevi, tahrir
 6. Beste, bestecilik
 7. Uzlaşma, anlama
 8. Dizgi, tertip.
 9. Kompozisyon, derleme, tertip, bileştirme, bileşim, beste, yapıt, nitelik, yapı, eserdeki düzeltme, dizgi; anlaşma

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010