NND Sözlük

Ana Sayfa > donma nedir, donma ne demek (donma nnd)

donma nedir, donma ne demek?

donma

 1. Donmak işi.
 2. Bir özdeğin sıcaklık düşmesiyle sıvı durumdan katı duruma dönüşümü.
 3. Bir özdeğin sıcaklık düşmesiyle sıvı durumdan katı duruma dönüşümü.
 4. Bir sıvının ya da çözeltinin, sıcaklığının azaltılması sonucu katılaşması;erimenin tersi.
 5. Bir sıvının ya da çözeltinin, sıcaklığının azaltılması sonucu katılaşması;erimenin tersi.
 6. Dokular üzerine şiddetli ve devamlı so--güg--un etkilemesiyle hücrelerin buz h
 7. --iişi-- kaybederek sıvı halden katı hale geçme.
 8. (en) Gelidity.
 9. (en) Freeze.
 10. (en) Freezing.
 11. (en) Frost.
 12. (al) Gefrieren
 13. (fr) Congélation
 14. (fr) Cong

donmak (nedir ne demek)

 1. Sıvı, soğuğun etkisiyle katı duruma gelmek, buz tutmak.
 2. Yaşamını yitirmek, soğuktan ölmek
  Örnek: Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım. S. F. Abasıyanık
 3. Çok üşümek.
 4. Bitki soğuktan zarar görmek, yararlanılmaz duruma gelmek.
 5. Kimyasal bir etki ile katılaşmak.
 6. Eriyik durumda bulunan bir metal katı duruma geçmek.
 7. Beklenmedik bir durum karşısında birden hareketsiz kalmak
  Örnek: Salonun içinde kimse kımıldayamadı. Hepsi olduğu yerde dondu. Taş kesildi. Ö. Seyfettin
 8. Gelişmemek, yeniliklere açık olmamak
  Örnek: Bütün kafaların donmuş, taşlaşmış olmasını istiyorlar. Ç. Altan
 9. (en) Congeal.
 10. (en) Chill.
 11. (en) Frost.
 12. (en) To freeze to death.
 13. (en) Freeze.
 14. (en) Perish.
 15. (en) Jell.
 16. (en) To freeze.
 17. (en) To set.
 18. (en) To bind.
 19. (en) To curdle.
 20. (en) To feel very cold.
 21. (en) To harden.
 22. (en) To remain motionless.
 23. (en) Bind.

(nedir ne demek)

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
  Örnek: İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir. S. F. Abasıyanık
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.
 11. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek.
 12. Birinden istenen hizmet veya ona verilen görev.
 13. Bir kuvvetin etki noktasını devindirmesi. İş, kuvvetin yol boyunca birleşeni ile alınan yolun çarpımına ya da 'kuvvet yönleci ile yol yönlecinin sayıl çarpımına eşittir.
 14. (en) Working.
 15. (en) Occupational.
 16. (en) Regulation.
 17. (en) Things to do.
 18. (en) Action.
 19. (en) Berth.
 20. (en) Commission.
 21. (en) Deal.
 22. (en) Dealing.
 23. (en) Dealings.
 24. (en) Mission.
 25. (en) The chief problem.
 26. (en) Something worth doing.
 27. (en) Agency.
 28. (en) Term.
 29. (en) Avocation.
 30. (en) Boom.
 31. (en) Breeze.
 32. (en) Profession.
 33. (en) Job.
 34. (en) Business, activity.
 35. (en) Work.
 36. (en) Occupation.
 37. (en) Business.
 38. (en) Trade.
 39. (en) Concern.
 40. (en) Affair.
 41. (en) Function.
 42. (en) Piece of work.
 43. (en) Works.
 44. (en) Activity.
 45. (en) Appointment.
 46. (en) Assignment.
 47. (en) Ball game.
 48. (en) Billet.
 49. (en) Calling.
 50. (en) Cause.
 51. (en) Commerce.
 52. (en) Deed.
 53. (en) Duty.
 54. (en) Employment.
 55. (en) Field.
 56. (en) Handiwork.
 57. (en) Labour.
 58. (en) Matter.
 59. (en) Office.
 60. (en) Operation.
 61. (en) Position.
 62. (en) Post.
 63. (en) Pursuit.
 64. (en) Service.
 65. (en) Show.
 66. (en) Situation.
 67. (en) Task.
 68. (en) Transaction.
 69. (en) Undertaking.
 70. (en) Workpiece.
 71. (en) Commercial operation.
 72. (en) Commis.
 73. (al) Arbeit
 74. (fr) Travail

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010