NND Sözlük

Ana Sayfa > dominant folikül nedir, dominant folikül ne demek (dominant folikül nnd)

dominant folikül nedir, dominant folikül ne demek?

dominant folikül

 1. Baskın folikül
 2. Baskın folikül.
 3. (en) Dominant follicle.

dominant   US UK (nedir ne demek)

 1. Başat.
 2. Baskın gen.
 3. Baskın
 4. Bk. baskın
 5. Baskın.
 6. Baskın.
 7. (en) Ruling; governing; prevailing; controlling; predominant; as, the dominant party, church, spirit, power.
 8. (en) One of a series of terms applied to the phenotypic effect of a particular allele in reference to another allele with respect to a given trait An allele 'A' is said to be dominant with respect to the allele 'a' if the A/A homozygote and the A/a heterozygote are phenotypically identical and different from the a/a homozygote See also Codominant, Recessive, Semidominant.
 9. (en) Chord based on the fifth degree of the diatonic scale being used A dominant usually resolves to the tonic.
 10. (en) The fifth degree of the major or minor scale Also, the term for the triad built on the fifth degree, labelled V in harmonic analysis.
 11. (en) The fifth note of the diatonic scale This applies tomajor and minonr keys The dominant note in the key of C is G, for example.
 12. (en) An allele is said to be dominant if it expresses its phenotype even in the presence of a recessive allele See Allele, Phenotype, Recessive.
 13. (en) An allele that is almost always expressed, even if only one copy is present See also: gene, genome.
 14. (en) The extent to which a gene is expressed; dominant indicates that it is expressed a lot.
 15. (en) Heritable character possessed by one parent of a hybrid which, when pure, will express itself in the hybrid to the apparent exclusion of the opposite or recessive character in the other parent Also a species that comprises the majority of biota in an ecosystem.
 16. (en) Trees with crowns extending above the general level of the canopy and receiving full light from above and partly from the side; taller than the average trees in the stand with crowns well developed.
 17. (en) Those conditions that are expressed in heterozygotes, ie, individuals with 1 copy of the mutant gene and 1 copy of the normal allele; refers to phenotype.
 18. (en) Alleles that determine the phenotype displayed in a heterozygote with another allele.
 19. (en) The fifth degree of the scale.
 20. (en) The fifth degree of the major or minor scale Also, the term for the triad built on the fifth degree, labelled V in harmonic analysis A dominant usually resolves to the tonic.
 21. (en) Trees with well developed crowns which are above the canopy and receive direct sunlight from above and partially from the side.
 22. (en) An allele that is almost always expressed, even if only one copy is present Source : Human Genome Project Information.
 23. (en) The fifth note of a diatonic scale.
 24. (en) Dominantly.
 25. (en) Dominant.
 26. (en) The fifth tone of the scale; thus G is the dominant of C, A of D, and so on.
 27. (en) The fifth note of the diatonic scale exercising influence or control; 'television plays a dominant role in molding public opinion'; 'the dominant partner in the marriage' of genes; producing the same phenotype whether its allele is identical or dissimilar.
 28. (en) The fifth note of the diatonic scale.
 29. (en) Exercising influence or control; 'television plays a dominant role in molding public opinion'; 'the dominant partner in the marriage'.
 30. (en) Of genes; producing the same phenotype whether its allele is identical or dissimilar.
 31. (en) Relative term describing the relationship of one allele to a second at the same locus when an animal heterozygous for these alleles expresses the same phenotype as an animal homozygous for the first allele The second allele of the pair is considered recessive See Dominant in the MGI Glossary.
 32. (en) The fifth degree of the diatonic scale, measured upward from the tonic.
 33. (en) Gene that almost always results in a specific physical characteristic even though the patient's genome possesses only one copy With a dominant gene, the chance of passing on the gene, which may cause a condition or disease, to children is 50-50 in each pregnancy.
 34. (en) An allele or phenotype that is expressed in either the homozygous or the heterozygous state.
 35. (en) Trait governed by an allele that can be expressed in the presence of another, different allele Dominant alleles prevent the expression of recessive alleles in heterozygotes.
 36. Biyol başat özellik
 37. Sol notası.
 38. Hakim, mütehakkim, idare eden, yöneten, galip, tesirli, nüfuzlu
 39. Bir gamda sol notasına ait, dominant
 40. Başat.
 41. Başat karakter, baskın karakter, dominant özellik

baskın (nedir ne demek)

 1. Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme.
 2. Kısa süreli, beklenmedik saldırı
  Örnek: Bu dört kişi güç bela baskından kurtulup bana sığınmış. R. H. Karay
 3. Su basması, sel.
 4. Ansızın çıkagelme.
 5. Sertlik, zorluk bakımından üstün
  Örnek: Belli bir şey ki, bu genç ikisinden de baskın, çekemiyorlar. H. Taner
 6. Herhangi bir yönden üstün.
 7. Ana ya da babadan birisinin sahip olduğu bir karakterin, diğerinin ana ya da babadan sahip olduğu karşıt ve çekinik karakterin ifadesini engelleyerek melezde gözükmesi. Dominant.
 8. Bir allelin etkisinin diğer allel tarafından örtülmesi, baskılanması durumu.
 9. Genetik bir özelliğin fenotipe yansıyabilmesi için tek bir allelin yeterli olmasıyla özelliğini gösteren karakter, dominant, başat.
 10. Kısa süreli beklenmedik saldırı.
 11. Üstün.
 12. Büyüklük, yoğunluk ve belli özellikler bakımından üstün olan, dominant.
 13. (en) Prepotent.
 14. (en) Predominant.
 15. (en) Bust.
 16. (en) İnroads.
 17. (en) Unexpected visit.
 18. (en) Dominant.
 19. (en) Preponderant.
 20. (en) Overpowering.
 21. (en) Heavy.
 22. (en) Raid.
 23. (en) Sudden attack.
 24. (en) Descent.
 25. (en) Forage.
 26. (en) Foray.
 27. (en) İncursion.
 28. (en) İnroad.
 29. (en) İrruption.
 30. (en) Surprise.
 31. (en) Swoop.
 32. (fr) Dominant
 33. (la) Dominans: idare eden

folikül (nedir ne demek)

 1. Kesecik
 2. Küçük kese şeklindeki yapı.
 3. Ovaryumda oositi saran bir grup hücre.
 4. Graaf, Grafffolikülü.
 5. Saçın dibinde bulunan hücrelerin meydana getirdiği yapı.
 6. Yumurtalıkda, içerisinde yumurtanın geliştiği, gelişme aşamalarına göre büyüklüğü değişen, içi sıvı dolu, boşluğu bulunan küresel yapı.
 7. Küçük kese biçimindeki yapı.
 8. Memelilerde yumurtalıkta bulunan ve olgunlaşmış yumurtayı saran kesecik.
 9. (en) Follicle.
 10. (en) Folicule.
 11. (al) Follikel
 12. (fr) Follicule
 13. (la) Folliculus: küçük kese

baskın folikül (nedir ne demek)

 1. Yumurtalıkta birincil folikülden gelişen ve ovule olacak olan folikül, dominant folikül.
 2. (en) Dominant follicle.

bask   US UK (nedir ne demek)

 1. (en) To warm by continued exposure to heat; to warm with genial heat.
 2. (en) To lie in warmth; to be exposed to genial heat.
 3. (en) Derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in; 'She relished her fame and basked in her glory'.
 4. (en) Be exposed; 'The seals were basking in the sun'.
 5. Güneşlenmek, tatlı bir slcaklığın karşısında uzanmak
 6. Zevk verici bir durumun tadınl çıkarmak
 7. Bir şeyi güneşe veya ateşe tutmak.
 8. Güneşlenmek; tadını çıkarmak

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012