NND Sözlük

Ana Sayfa > doğal ortam nedir, doğal ortam ne demek (doğal ortam nnd)

doğal ortam nedir, doğal ortam ne demek?

doğal ortam

 1. (en) Habitat.

doğal (nedir ne demek)

 1. Doğada olan, doğada bulunan.
 2. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel.
 3. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı.
 4. Yapmacık olmayan.
 5. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi.
 6. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan.
 7. Katıksız, saf.
 8. Doğanın kendi düzeni içinde oluşan; yapay olarak hezırlanmamış olan.
 9. Tabi
 10. Bir maddenin normal yapısını muhafaza etmesi.
 11. Bir proteinin ya da nükleik asidin normal yapısında olması.
 12. Kendi doğal alanında bulunma.
 13. Katısız, saf ve kendine özgü özelliklerini kaybetmemiş olan.
 14. (en) Native, indigenous.
 15. (en) Natural.
 16. (en) İnherent.
 17. (en) İnnate.
 18. (en) Artless.
 19. (en) Connatural.
 20. (en) Easy.
 21. (en) Free.
 22. (en) İnartificial.
 23. (en) İnborn.
 24. (en) İnbred.
 25. (en) İndigenous.
 26. (en) İngenuous.
 27. (en) Native.
 28. (en) Spontaneous.
 29. (en) Unaffected.
 30. (en) Unschooled.
 31. (en) Unsophisticated.
 32. (en) Unstudied.
 33. (en) Rude.
 34. (al) Einheimisch
 35. (al) Natürlich
 36. (fr) İndigène
 37. (fr) Naturel

ortam (nedir ne demek)

 1. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü
  Örnek: Bu ağustos ayı, bir cinayet için hiç de uygun ortam değildi. H. Taner
 2. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü.
 3. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.
 4. Bir kuvvetin etkimesini ya da bir etikinin iletilmesini sağlayan özdeksel çevre.
 5. Kültürortamı. Az çok katı besin maddesi, jelatin vb. ile karışık herhangi bir sıvı olup doku ve hücreler için yetiştirme kültürü. Besi yeri.
 6. Bir fiilin yapıldığı ya da bir etkinin taşındığı bir araç, çevre, hava.
 7. Herhangi bir kuvveti ya da özdeği içinde bulunduran ve devinime olanak veren bir özdek ya da karışım.
 8. Vasat.
 9. (en) Ambient.
 10. (en) Atmospheric.
 11. (en) Environment.
 12. (en) Atmosphere.
 13. (en) Ambiance.
 14. (en) Ambience.
 15. (en) Medium.
 16. (en) Ambit.
 17. (en) Aroma.
 18. (en) Occasion.
 19. (en) Stage.
 20. (en) Climate.
 21. (en) Setting.
 22. (en) Media.
 23. (en) Milie environment.
 24. (en) Surroundings.
 25. (en) Weather.
 26. (al) Medium
 27. (fr) Milieu

habitat   US UK (nedir ne demek)

 1. Yerleşme, oturma.
 2. Bitkinin doğal olarak yetiştiği yer, yurt.
 3. Bir canlı türünü ya da canlı birliklerini barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamı.
 4. Bir canlı türünü veya canlı topluluklarını barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamı.
 5. (en) Place where anything is commonly found.
 6. (en) The natural abode, locality or region of an animal or plant.
 7. (en) The place or environment where a plant or animal naturally or normally lives and grows.
 8. (en) The natural home of an animal or plant; the sum of the environmental conditions that determine the existence of a community in a specific place.
 9. (en) The place where a plant or animal species naturally lives and grows; or characteristics of the soil, water, and biologic community that make this possible.
 10. (en) The environment in which an organism or biological population lives or grows.
 11. (en) The place and conditions in which an organism lives.
 12. (en) The environment in which a population or individual lives; includes not only the place where a species is found, but also the particular characteristics of the place that make it especially well suited to meet the life cycle needs of that species Habitat.
 13. (en) The natural environment/area/location in which where an organism normally grows.
 14. (en) The area in which an animal, plant, or microorganism lives and finds the nutrients, water, sunlight, shelter, living space, and other essentials it needs to survive Habitat loss, which includes the destruction, degradation, and fragmentation of habitats, is the primary cause of biodiversity loss.
 15. (en) The place where a population lives and its surroundings, both living and non-living.
 16. (en) Specific area or environment in which a particular type of plant or animal lives Components of a habitat include food, water, and shelter.
 17. (en) The place where an organism lives and/or the conditions of that environment including the soil, vegetation, water, and food.
 18. (en) The place or community where a plant or animal lives and grows.
 19. (en) The place where an organism naturally lives, grows, and interacts.
 20. (en) The place where an animal or plant lives.
 21. (en) The specific area or environment in which a particular plant or animal lives An organism's habitat provides all of the basic requirements for the maintenance of life For example, typical coastal habitats include beaches, marshes, rocky shores, bottom sediments, mudflats, and the water itself.
 22. (en) The place where a population or community lives and its surroundings, both living and non-living.
 23. (en) The native environment or specific surroundings where a plant or animal naturally grows or lives The surroundings include physical factors such as temperature, moisture, and light together with biological factors such as the presence of food or predator organisms The term can be employed to define surroundings on almost any scale from marine habitat, which encompasses the oceans, to microhabitat in a hair follicle of the skin.
 24. (en) The place where an animal or plant naturally lives and grows.
 25. (en) The natural home or environment of an animal or plant.
 26. (en) The place where a species normally lives.
 27. (en) The place or type of site where an animal or plant naturally or normally lives and grows; the arrangement of food, water, shelter, and space suitable to an animal's needs.
 28. (en) The location and environmental conditions in which a particular organism normally lives.
 29. (en) The specific environment in which an organism lives and on which it depends for food and shelter.
 30. (en) Habitat.
 31. (en) The type of environment in which an organism or group normally lives or occurs; 'a marine habitat'; 'he felt safe on his home grounds'.
 32. (en) Means the structural environments where an organism lives for all or part of its life, including environments once occupied by an organism or group of organisms, and into which organisms of that kind have the potential to be reinstated.
 33. (en) The place where a plant or animal naturally grows or lives.
 34. Bir hayvan veya bitkinin yetiştiği yer
 35. Herhangi bir şeyin doğal yeri .
 36. Doğal ortam, yetişme ortamı, vatan

doğa (nedir ne demek)

 1. İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, tabiat
  Örnek: Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu. H. Taner
 2. Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.
 3. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal güzelliklerini koruyan çevre.
 4. Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç.
 5. İnsan etkinliklerinin dışında kendi kendini sürekli yeniden üreten ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan,doğal kaynakları sağlayan ortam.
 6. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği her türlü ortam.
 7. İçinde canlıların yaşadığı yerküre, çevre. Tabiat.
 8. İnsan etkisi ve katkısının dışında varolan öğeler, nesneler, olaylar ve etkileşimlerin tümü.
 9. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü.
 10. Deniz, dağ, ova, orman vb.nin oluşturduğu fiziksel dünya.
 11. Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü.
 12. Canlı ve cansız maddelerden oluşan varlıkların hepsi, yer küre, tabiat.
 13. (en) Character.
 14. (en) Earth.
 15. (en) Temperament.
 16. (en) Disposition.
 17. (en) Complexion.
 18. (en) İnternal.
 19. (en) Nature.
 20. (fr) Nature
 21. (la) Natura:Doğa
 22. (la) Natura

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011