NND Sözlük

Ana Sayfa > dinamik karşılaştırmalı üstünlük teorisi nedir, dinamik karşılaştırmalı üstünlük teorisi ne demek (dinamik karşılaştırmalı üstünlük teorisi nnd)

dinamik karşılaştırmalı üstünlük teorisi nedir, dinamik karşılaştırmalı üstünlük teorisi ne demek?

dinamik karşılaştırmalı üstünlük teorisi

 1. Bk. dinamik karşılaştırmalı üstünlük kuramı

dinamik karşılaştırmalı üstünlük kuramı (nedir ne demek)

 1. Bir ülkenin, başlangıçtaki faktör donanımı ve teknolojik düzeyine bağlı olarak sahip olduğu üretim ve dış ticaretteki karşılaştırmalı üstünlüklerin zaman içinde faktör donanımı ve teknolojik gelişmeyle değişeceğini ileri süren yaklaşım.
 2. (en) Dynamic theory of comparative costs.

dinamik (nedir ne demek)

 1. Hareketli, her an değişebilen, duruk karşıtı.
 2. Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi.
 3. Devimsel.
 4. Canlı, etkin, hareketli
  Örnek: Önce bir şey kotarmak, sonra bunun üzerine konuşulanlara kulak vermek, düzeltmek, daha olumlu, daha dinamik, daha sağlıklı bir yoldur kanısındayım. H. Taner
 5. Bk. dirik bilgisi
 6. Bk. devimbilim
 7. Bk. devimsel
 8. Devingen
 9. Bk. devingen
 10. (en) Dynamic.
 11. (en) High-Pressure.
 12. (en) Dynamics.

karşılaştırmalı (nedir ne demek)

 1. Karşılaştırma yolu ile yapılmış olan, mukayeseli.
 2. (en) Comparative.

üstünlük (nedir ne demek)

 1. Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan
  Örnek: Bunlar kendilerini kıskançlık gibi, üstünlük gibi, gençlik hislerine kaptıran hanımlardı. A. Ş. Hisar
 2. Benzerlerine göre daha yüksek bir konumda olma.
 3. Kendisine yapılan kural dışı davranışlara karşın, topu rahatlıkla kullanabilen ve süren oyuncunun durumu.
 4. (en) Advantage.
 5. (en) Altitude.
 6. (en) Ascendancy.
 7. (en) Ascendency.
 8. (en) Beat.
 9. (en) Championship.
 10. (en) Class.
 11. (en) Distinction.
 12. (en) Dominance.
 13. (en) Edge.
 14. (en) Eligibility.
 15. (en) Excellence.
 16. (en) Head start.
 17. (en) Hegemony.
 18. (en) Lordship.
 19. (en) Mastery.
 20. (en) Overweight.
 21. (en) Pre-Eminence.
 22. (en) Precedence.
 23. (en) Predominance.
 24. (en) Preponderance.
 25. (en) Primacy.
 26. (en) Spirit.
 27. (en) Ascendance.
 28. (en) Preference.
 29. (en) Priority.
 30. (en) Superiority.
 31. (en) Supremacy.
 32. (en) Virtue.
 33. (en) Ascendency ascendancy.
 34. (en) Odds.
 35. (en) Paramountcy.
 36. (en) Quality.

teorisi (nedir ne demek)

 1. (en) Theory, speculation.

teori (nedir ne demek)

 1. Kuram, nazariye
  Örnek: Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikir akımları, modern teoriler konuşulurdu o dünyada. Ç. Altan
 2. Bir olay, bir yapı yada düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, görüş; kuram.
 3. Bk. kuram. (II)
 4. (en) Theory.
 5. (en) Speculation.
 6. (en) Theory kuram.
 7. (en) Nazariye.

kuram (nedir ne demek)

 1. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 2. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
  Örnek: İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler. H. Taner
 3. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 4. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 5. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 6. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 7. (en) Hypothesis.
 8. (en) Theory.
 9. (en) Theorem.
 10. (en) Speculation.
 11. (en) Theory teori.
 12. (en) Nazariye.

hareketli (nedir ne demek)

 1. Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik.
 2. Canlı, kıpırdak
  Örnek: Bu perdenin hareketli sahneleri hep akşamları oynandığı için... H. E. Adıvar
 3. Bk. devingen
 4. (en) Agile.
 5. (en) Alive.
 6. (en) Busy.
 7. (en) Colourful.
 8. (en) Dashing.
 9. (en) Animated.
 10. (en) Breezy.
 11. (en) Dapper.
 12. (en) Dramatic.
 13. (en) Moving.
 14. (en) Mobile.
 15. (en) Active.
 16. (en) Live.
 17. (en) Animate.
 18. (en) Full of action.
 19. (en) Alive and kicking.
 20. (en) Bouncing.
 21. (en) Brisk.
 22. (en) Bustling.
 23. (en) Like a jack-in-the-box.
 24. (en) Rattling.
 25. (en) Restless.
 26. (en) Shifting.
 27. (en) Sliding.
 28. (en) Swinging.
 29. (en) Zippy.
 30. (en) Go-Go.
 31. (en) Dynamic.
 32. (en) Floating.
 33. (en) Hectic.
 34. (en) Lively.
 35. (en) Sappy.
 36. (en) Skittish.
 37. (en) Vibrant.
 38. (en) Energetic.
 39. (en) Vivacious.
 40. (en) Eventful adj.
 41. (en) Fervent.
 42. (en) Go go.
 43. (en) Snappy.
 44. (en) Spry.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014