NND Sözlük

Ana Sayfa > difüzyon nedir, difüzyon ne demek (difüzyon nnd)

difüzyon nedir, difüzyon ne demek?

difüzyon

 1. Moleküllerin kinetik enerjileri sebebiyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri.
 2. Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi.
 3. Geçiş
 4. Bk. yayınım
 5. Moleküllerin ya da iyonların yüksek konsantrasyonlu bir alandan düşük konsantrasyonlu alana geçişleri.
 6. Bk. yayılma (II)
 7. Molekül, iyon gibi taneciklerin yüksek yoğunluklu bir alandan düşük yoğunluktaki bir alana doğru net akışı. Derişim farkı artışı, moleküllerin küçük oluşu, difüzyon bölgesinin yüzey alanının büyük olması, ısı artışı gibi faktörler difüzyon hızını artırır.
 8. Bk. yayılma
 9. Moleküllerin veya iyonların hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi.
 10. (en) Diffusion.
 11. (fr) Diffusion

yayınım (nedir ne demek)

 1. Yayınma.
 2. Bir uçunun, bir sıvının ya da bir çözeltinin özdeciklerinin devinimleri yüzünden tektürelleşmesi.
 3. Bir uçunun, bir sıvının ya da bir çözeltinin özdeciklerinin devinimleri yüzünden tektürelleşmesi.
 4. Bir ışık demetinin hava moleküllerine, toz parçacıklarına, pürüzlü yüzeylere çarparak gelişigüzel dağılması olayı.
 5. Özdeciklerin, derişikliğin daha az olduğu yerlere zamanla yayılmaları olayı.
 6. (en) Diffusion, scattering (of light), light scattering).
 7. (en) Diffusion.
 8. (al) Diffusion, Streuung, Zerstreuung, Weichzeichnung
 9. (al) Zerstreuung
 10. (fr) Diffusion (de la lumière)
 11. (fr) Diffusion

kinetik (nedir ne demek)

 1. Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan.
 2. Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı.
 3. Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı.
 4. Bk. hızbilim
 5. Bk. devimsel
 6. Devinimli
 7. Hareket ile ilgili.
 8. Cisimlerin hareketini etkileyen kuvvetler ile ilgili.
 9. (en) Kinetic.
 10. (en) Kinetics.
 11. (fr) Cin

enerji (nedir ne demek)

 1. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke.
 2. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.
 3. Manevi güç
  Örnek: Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim. P. Safa
 4. Bk. erk
 5. Bk. erke
 6. Bk. erke, e
 7. Canlı organizmalarda katabolizma sırasında meydana gelen iş görme kapasitesi.
 8. Bir cismin, konumu, hareketi, taşıdığı elektrik yükü, içinde bulunduğu ortamdan daha yüksek sıcaklığa sahip olması sebebiyle iş yapabilme yeteneği. Durum enerjisi (potansiyel enerji), hareket enerjisi (kinetik enerji), elektrik enerjisi, ışık, ısı, kimyasal eneji ve nükleer enerji, başlıca türleridir. SI sisteminde enerji birimi Joule (J)' dür.
 9. Genellikle kalori veya jul olarak ifade edilen, sistemin faaliyet veya iş yapma yeteneği.
 10. Maddede var olan ve ısı ışık biçiminde ortaya çıkan güç.
 11. (en) Power.
 12. (en) İmpetus.
 13. (en) Push.
 14. (en) Energy.
 15. (en) Kick.
 16. (en) Drive.
 17. (en) Pith.
 18. (en) Snap.
 19. (en) Steam.
 20. (en) Verve.
 21. (en) Vigor.
 22. (en) Vigour.
 23. (en) Vinegar.
 24. (en) Guts.
 25. (fr) Énergie
 26. (la) Energia: güç,enerji

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010