NND Sözlük

Ana Sayfa > devir ve temlik sözleşmeleri nedir, devir ve temlik sözleşmeleri ne demek (devir ve temlik sözleşmeleri nnd)

devir ve temlik sözleşmeleri nedir, devir ve temlik sözleşmeleri ne demek?

devir ve temlik sözleşmeleri

 1. Her türlü hakkın ve alacağın üçüncü bir kişiye devredilemesine ilişkin yapılan sözleşmeler.

devir (nedir ne demek)

 1. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
  Örnek: Bana sorarsanız devrimiz nasihat devri olmaktan çıktı. B. Felek
 2. Dönme, dönüş.
 3. Aktarılma.
 4. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
 5. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi.
 6. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.
 7. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot.
 8. Dolaşma.
 9. Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem.
 10. Bk. dönem
 11. Jeolojik zamanlarda bir çağın alt bölümü. Örnek: Jura devri, Mezozoik çağın bir alt bölümüdür. Periyot.
 12. Kendine özgü bir özellik taşıyan bir zaman parçası, periyot, dönem.
 13. (en) Turnover.
 14. (en) Period.
 15. (en) Epoch.
 16. (en) Circulation.
 17. (en) Cycle.
 18. (en) Revolution.
 19. (en) Rotation.
 20. (en) Alienation.
 21. (en) Assignation.
 22. (en) Assignment.
 23. (en) Cession.
 24. (en) Circle.
 25. (en) Circumvolution.
 26. (en) Currency.
 27. (en) Disposal.
 28. (en) Eyre.
 29. (en) Grant.
 30. (en) Gyration.
 31. (en) Release.
 32. (en) Re rounder.
 33. (en) Spin.
 34. (en) Take-Over.
 35. (en) Transfer.
 36. (en) Transferen.
 37. (en) Circuit.
 38. (en) Takeover.
 39. (en) Time.
 40. (en) Times.
 41. (en) Turn.
 42. (en) Revolving.
 43. (en) Turning.
 44. (en) Delivery.
 45. (en) Speed.
 46. (en) Circular motion.
 47. (en) Wheel.
 48. (en) Tide.
 49. (en) Endorsement.
 50. (en) Abalienation.
 51. (en) Recording acts.
 52. (fr) Période

dönem (nedir ne demek)

 1. Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
  Örnek: Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi. H. E. Adıvar
 2. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre.
 3. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
 4. Yarıyıl.
 5. Dönme işi.
 6. Birbirini izleyen başlangıcı ve sonu belirlenmiş zaman aralıkları.
 7. Yinelenen bir olayın ya da onu betimleyen bir işlevin, kendini yenileme süresi.
 8. Esnek bir cismin titreşiminde ya da herhangi bir cismin deviniminde, denge durumu çevresindeki tam bir salınımın saniye olarak süresi (örneğin bir sarkacın, başlangıç noktasından kalkıp yine aynı noktaya gelişi).
 9. Devir.
 10. (en) Period.
 11. (en) Season.
 12. (en) Period of time.
 13. (en) Period, run.
 14. (en) Term.
 15. (en) Semester.
 16. (en) Session.
 17. (en) Circle.
 18. (en) Date.
 19. (en) Epoch.
 20. (en) Spell.
 21. (en) School term.
 22. (en) Cycle.
 23. (en) Phase.
 24. (en) Time period.
 25. (al) Periode
 26. (fr) Période

ve (nedir ne demek)

 1. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.
 2. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir söz
  Örnek: Galiba bir vehme kapılıyorum ve galiba bir hastalık beynimi kemiriyor. A. Gündüz
 3. (en) Brother of Odin and Vili He was one of the three deities who took part in the creation of the world.
 4. (en) The two-character ISO 3166 country code for VENEZUELA.
 5. (en) Ventilation Exchange is the exchange of gases, primarily oxygen and carbon dioxide, during the passage of air into and out of the respiratory passages.
 6. (en) Visual Emissions.
 7. (en) Value engineering.
 8. (en) Vented Electric; the implanted pump contains an electric motor but is vented to outside air through the driveline.
 9. (en) Visual Emissions Source: US EPA.
 10. (en) Vector Equilibrium.
 11. (en) Also known as Lothur, one of Odin's brothers.
 12. (en) Bosch Distributor type injection pump used on 89-93 Ram diesel engines.
 13. (en) Vietnam Era.
 14. (en) Plus.
 15. (en) Victory in Europe.
 16. (en) Verb.
 17. (en) Very early in the season.
 18. (en) Vaginal examination.

temlik (nedir ne demek)

 1. Mülk olarak verme.
 2. Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi.
 3. (en) Conveyancing.
 4. (en) Alienation.
 5. (en) Assignment.
 6. (en) Transferral (of a property or right.
 7. (en) Conveyance (of a property.
 8. (en) To assign.
 9. (en) Abalienation.
 10. (en) Alienor.
 11. (en) Assignation.
 12. (en) Cession.
 13. (en) Conveyance.
 14. (en) Making over.

sözleşme (nedir ne demek)

 1. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat
  Örnek: Anayasa, her şeyden önce bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu bir toplum sözleşmesidir. N. Cumalı
 2. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename.
 3. Sözleşmek işi.
 4. Sözlü veya yazılı olarak yapılan icap ve kabul irade bildirimlerinin birbirlerine uygun bir biçimde birleştirilmesiyle hazırlanan ve taraflarca imzalanan belge.
 5. İki ya da daha çok kişinin bir şeyi yapmak ya da yapmamak üzere aralarında anlaşmalarını dile getiren bağlayıcı uzlaşma . Toplumsözleşmesi (Contrat Social): J. J. Rousseau'nun temel kavramı. İnsanların bir toplum kurmak, özgürlüğü ve eşitliği herkese sağlamak için, özgürlüğü genel istence aktarmak üzere kendi istekleriyle uzlaşmaları.
 6. (en) Contractual.
 7. (en) Agreement.
 8. (en) Articles.
 9. (en) Contract.
 10. (en) Engagement.
 11. (en) Oral contract.
 12. (en) Charter.
 13. (en) Compact.
 14. (en) Covenant.
 15. (en) İndenture.
 16. (en) Pact.
 17. (en) Aggreement.
 18. (en) Contrant.
 19. (en) Appointment.
 20. (en) Bond.
 21. (en) Arrangement.
 22. (en) Accord.
 23. (en) Treaty.
 24. (en) Convention.
 25. (en) Boilerplate.
 26. (en) Deal.
 27. (en) Joint compact.
 28. (fr) Contrat

her türlü (nedir ne demek)

 1. (çeşit) var olanların tümü.
 2. (en) All manner of.

türlü (nedir ne demek)

 1. Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
 2. Çeşit veya çeşitleri toplayan daha geniş bir bölüm.
 3. Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.
 4. Herhangi bir yolda, herhangi bir biçimde
  Örnek: Klasik şiirin yıkıldığından beri, şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor. Y. K. Beyatlı
 5. (en) Various.
 6. (en) Multifarious.
 7. (en) Stew.
 8. (en) Sort.
 9. (en) Olla.
 10. (en) Varied.
 11. (en) Variegated.
 12. (en) Sundry.
 13. (en) Hotchpotch.
 14. (en) Hodgpodge.
 15. (en) Olio.
 16. (en) Mixed vegetables.
 17. (en) Kind.
 18. (en) Variety.
 19. (en) Divers.
 20. (en) Species.

üçüncü (nedir ne demek)

 1. Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen
  Örnek: Gelir vergisinin üçüncü taksitini verdik. B. Felek
 2. (en) Third.
 3. (en) Tertiary.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014