NND Sözlük

Ana Sayfa > devir nedir, devir ne demek (devir nnd)

devir nedir, devir ne demek?

devir

 1. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
  Örnek: Bana sorarsanız devrimiz nasihat devri olmaktan çıktı. B. Felek
 2. Dönme, dönüş.
 3. Aktarılma.
 4. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
 5. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi.
 6. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.
 7. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot.
 8. Dolaşma.
 9. Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem.
 10. Bk. dönem
 11. Jeolojik zamanlarda bir çağın alt bölümü. Örnek: Jura devri, Mezozoik çağın bir alt bölümüdür. Periyot.
 12. (Devr) (C: Edvar) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek.
 13. Kendine özgü bir özellik taşıyan bir zaman parçası, periyot, dönem.
 14. (en) Turnover.
 15. (en) Period.
 16. (en) Epoch.
 17. (en) Circulation.
 18. (en) Cycle.
 19. (en) Revolution.
 20. (en) Rotation.
 21. (en) Alienation.
 22. (en) Assignation.
 23. (en) Assignment.
 24. (en) Cession.
 25. (en) Circle.
 26. (en) Circumvolution.
 27. (en) Currency.
 28. (en) Disposal.
 29. (en) Eyre.
 30. (en) Grant.
 31. (en) Gyration.
 32. (en) Release.
 33. (en) Re rounder.
 34. (en) Spin.
 35. (en) Take-over.
 36. (en) Transfer.
 37. (en) Transferen.
 38. (en) Circuit.
 39. (en) Takeover.
 40. (en) Time.
 41. (en) Times.
 42. (en) Turn.
 43. (en) Revolving.
 44. (en) Turning.
 45. (en) Delivery.
 46. (en) Speed.
 47. (en) Circular motion.
 48. (en) Wheel.
 49. (en) Tide.
 50. (en) Endorsement.
 51. (en) Abalienation.
 52. (en) Recording acts.
 53. (fr) Période

dönem (nedir ne demek)

 1. Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
  Örnek: Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi. H. E. Adıvar
 2. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre.
 3. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
 4. Yarıyıl.
 5. Dönme işi.
 6. Birbirini izleyen başlangıcı ve sonu belirlenmiş zaman aralıkları.
 7. Yinelenen bir olayın ya da onu betimleyen bir işlevin, kendini yenileme süresi.
 8. Esnek bir cismin titreşiminde ya da herhangi bir cismin deviniminde, denge durumu çevresindeki tam bir salınımın saniye olarak süresi (örneğin bir sarkacın, başlangıç noktasından kalkıp yine aynı noktaya gelişi).
 9. Devir.
 10. (en) Period.
 11. (en) Season.
 12. (en) Period of time.
 13. (en) Period, run.
 14. (en) Term.
 15. (en) Semester.
 16. (en) Session.
 17. (en) Circle.
 18. (en) Date.
 19. (en) Epoch.
 20. (en) Spell.
 21. (en) School term.
 22. (en) Cycle.
 23. (en) Phase.
 24. (en) Time period.
 25. (al) Periode
 26. (fr) Période

kendine özgü (nedir ne demek)

 1. Bir kimse veya şeye özgü olan, kendine mahsus, kendine has.
 2. (en) Distinctive, specific, typical.

özgü (nedir ne demek)

 1. Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
  Örnek: Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı. H. Taner
 2. Bir özdek ya da işlemin özelliklerine ilişkin.
 3. (en) Peculiar.
 4. (en) Proper.
 5. (en) Unique to.
 6. (en) Peculiar to.
 7. (en) Characteristic.
 8. (en) Particular.
 9. (en) Special to.
 10. (en) Appropriate.
 11. (en) Endemic.
 12. (en) İncidental.
 13. (en) İndigenous.
 14. (en) Special.
 15. (en) Specific.
 16. (fr) Caractéristique

özellik (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
  Örnek: Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor. H. Taner
 2. Bir canlıyı meydana getiren göz rengi, saç rengi vb. gibi karakterlerin her biri.
 3. (en) İndividuality.
 4. (en) Nature.
 5. (en) Qualification.
 6. (en) Trait.
 7. (en) Ring.
 8. (en) Self.
 9. (en) Genius.
 10. (en) İnvention.
 11. (en) Privacy.
 12. (en) Speciality.
 13. (en) Specialty.
 14. (en) Characteristic.
 15. (en) Particularity.
 16. (en) Peculiarity.
 17. (en) Property.
 18. (en) Feature.
 19. (en) Special feature.
 20. (en) Attribute.
 21. (en) Attribution.
 22. (en) Cachet.
 23. (en) Character.
 24. (en) Hall mark.
 25. (en) Hallmark.
 26. (en) İdiosyncrasy.
 27. (en) Particular.
 28. (en) Plate-mark.
 29. (en) Point.
 30. (en) Quality.
 31. (en) Quiddity.
 32. (en) Singularity.
 33. (en) Stamp.
 34. (en) Token.
 35. (fr) Charactéristique

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011