NND Sözlük

Ana Sayfa > ders programı nedir, ders programı ne demek (ders programı nnd)

ders programı nedir, ders programı ne demek?

ders programı

 1. Öğretim programı.
 2. (en) Timetable.

ders (nedir ne demek)

 1. Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi
  Örnek: Mektepten kaçmıyor, bazı derslerden zevk alıp saatlerce çalıştığım oluyordu. S. F. Abasıyanık
 2. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre.
 3. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi
  Örnek: Bir yakınlık kurmak için derslerini soracak oluyordu. N. Cumalı
 4. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret
  Örnek: En iyisi, kıyının verdiği şu ekoloji dersini uygulamak mı dersiniz? H. Taner
 5. Öğrencilere bir konuyu anlatmak, bir sorunu açıklamak ya da birtakım becerileri kazandırmak için yapılan kısa süreli öğretim.
 6. Öğretim süresince ve kimi durumlarda öğretmenin yaptığı açıklamalar, küme tartışmaları ve alıştırmalar yoluyle öğrenilen şey.
 7. Belirli bir süre üzerinde çalışılan konu.
 8. Öğrencilerin, öğrenmek durumunda bulundukları bilgi, beceri ve anlayışlar.
 9. (en) Lesson, subject.
 10. (en) One in the eye.
 11. (en) Lesson.
 12. (en) Lecture.
 13. (en) Class.
 14. (en) Morals.
 15. (en) Subject.
 16. (en) Object lesson.
 17. (en) Example.
 18. (en) Teaching.
 19. (en) Training.
 20. (en) Period.
 21. (en) Course.
 22. (en) Warning.

der (nedir ne demek)

 1. Bk. granülsüz endoplâzmik retikulum
 2. Granülsüz endoplazmik retikulum.
 3. (en) Smooth endoplasmic reticulum.

granülsüz endoplazmik retikulum (nedir ne demek)

 1. Ökaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunan, üzerlerinde ribozom bulunmayan, genellikle küçük kesecikler biçiminde dağınık veya belli bölgelerde toplanmış görülen steroit, lipit ve karbonhidrat sentezleyen hücrelerde bol bulunan bir organel, düz endoplazmik retikulum.
 2. (en) Agranular endoplasmic reticulum.

program   US UK (nedir ne demek)

 1. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü, izlence
  Örnek: Ne yapacaksa, yapmada kurar, hatta programını yanındakilere de söylerdi. Ö. Seyfettin
 2. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı.
 3. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge.
 4. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt.
 5. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.
 6. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri.
 7. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.
 8. Bk. çizeylem
 9. İzlence
 10. Bk. oyun izlencesi
 11. Bk. izlence dergisi
 12. Belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren plan.
 13. (en) Set of instructions that tells a computer how to perform a specific task.
 14. (en) Program is a series of instructions for a computer, telling it what to do or how to behave The terms 'application' and 'app' mean pretty much the same thing It is however different from an applet Program is also the verb that means to create a program, and a programmer is one who programs.
 15. (en) Sequence of instructions that a computer can execute Synonymous with software.
 16. (en) Coherent assembly of plans, project activities, and supporting resources contained within an administrative framework, whose purpose is to implement an organization's mission or some specific program-related aspect of that mission For purposes of this policy statement, a PHS financial assistance program refers to a program that carries out its mission by supporting activities in other organizations through the grant or cooperative agreement mechanism.
 17. (en) List of instructions for the computer to follow to process data See also Software.
 18. (en) Sequence of instructions for the computer that implements an algorithm, especially when stored in a file in the form of either directly-executable object code, or source code for an interpreter or compiler When loaded into memory and executed, the object-code program typically becomes a process.
 19. (en) Collection of instructions that tell the computer what to do.
 20. (en) Magic spell cast over a computer allowing it to turn one's input into error messages More seriously: A program is a combination of computer instructions and data definitions that enable computer hardware to perform computational and control functions A program is designed to systematically solve a certain kind of problem.
 21. (en) Set of instructions in code that, when executed, causes a computer to perform a task.
 22. (en) Set of instructions for a computer that lets the computer perform a specific task Programs that perform tasks directly relating to what a person would want to do are called application software, to distinguish them from system software.
 23. (en) Complete sequence of computer software instructions necessary to provide an application, solve a specific problem, perform an action, or respond to external stimuli in a prescribed manner As a verb, it means to develop a program.
 24. (en) Set of instructions to a computer to turn user input into error messages Any complete set of related instructions to a computer at any level of abstraction.
 25. (en) Thing that tells the calculator to do stuff More specifically, a program is a list of instructions for the processor to execute.
 26. (en) Set of instructions for the computer; operating systems are related sets of programs that take care of most of the 'housekeeping' chores, while applications are programs which allow the computer to perform useful tasks.
 27. (en) Set of actions or instructions that a machine is capable of interpreting and executing or the act of creating a program.
 28. (en) Computer instructions to perform a related set of tasks The Linux kernel and WordPerfect application are examples of programs.
 29. (en) Used as a noun - a series of instructions which tell a computer what to do Used as a verb - the act of writing or revising a program.
 30. (en) Program.
 31. (en) Format.
 32. (en) Programme.
 33. (en) Schedule.
 34. (en) Same as Programme.
 35. (en) Performance at a public presentation; 'the program lasted more than two hours' a system of projects or services intended to meet a public need; 'he proposed an elaborate program of public works'; 'working mothers rely on the day care program' a sequence of instructions that a computer can interpret and execute; 'the program required several hundred lines of code' an announcement of the events that will occur as part of a theatrical or sporting event; 'you can't tell the players without a program' arrange a program of or for; 'program the 80th birthday party' write a computer program.
 36. (en) Program (me.
 37. (en) Card.
 38. (en) Lead in.
 39. (en) Order paper.
 40. (en) Software.
 41. (en) System of projects or services intended to meet a public need; 'he proposed an elaborate program of public works'; 'working mothers rely on the day care program'.
 42. (en) Series of steps to be carried out or goals to be accomplished; 'they drew up a six-step plan'; 'they discussed plans for a new bond issue'.
 43. (en) Sequence of instructions that a computer can interpret and execute; 'the program required several hundred lines of code'.
 44. (en) An integrated course of academic studies; 'he was admitted to a new program at the university'.
 45. (en) Radio or television show; 'did you see his program last night?'.
 46. (en) Performance at a public presentation; 'the program lasted more than two hours'.
 47. (en) Document stating the aims and principles of a political party; 'their candidate simply ignored the party platform'; 'they won the election even though they offered no positive program'.
 48. (en) An announcement of the events that will occur as part of a theatrical or sporting event; 'you can't tell the players without a program'.
 49. (en) Arrange a program of or for; 'program the 80th birthday party'.
 50. (en) Write a computer program.
 51. (en) Set of instructions to be executed by a computer Same as software.
 52. (en) Programs often refers to computer programs, but can refer to such things as advertising campaigns as in 'a banner ad program.
 53. (en) Series of coded Instructions that performs specific tasks when executed by a computer A program can be written in a processor-specific language or a high-level language that can be implemented on a number of different processors.
 54. (en) This is simply a list of instructions for the computer to carry out when you click a button or type a letter It will generally let you input data, and then spit it back out in the form that you want There are programs for word processing, games, you name it.
 55. (en) Coordinated set of USAID-financed activities directed toward specific goals For example, maternal and child health, nutrition, education and family planning activities designed to promote the spacing of children may comprise a program to reduce infant deaths.
 56. (en) İn essence a set of statements that the computer executes to perform operations A full application such as a word-processor or a Web browser is a complex program The terms software, application and program tend to be used interchangeably in general useage.
 57. (en) Also COMPUTER PROGRAM--These terms indicate the special sequence of instructions that make the circuitry inside the CONSOLE behave according to your desire The instructions or program are delivered to MEMORY to be read later by the circuitry in the CONSOLE The instructions tell the circuitry what to do It's the CASSETTE RECORDER which will save the special sequence of instructions known as the PROGRAM from day to day.
 58. Programme , (-med, -ming) program
 59. (elektronik hesap makinaları) çalışma yönergesi, düzen
 60. Programlamak, program yapmak
 61. Düzenle- mek
 62. Programlamak, planlamak

öğretim programı (nedir ne demek)

 1. Bir okulu bitirmek veya bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan plan, müfredat, ders programı, müfredat programı.
 2. 1-Bir okulu bitirmek ya da bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan program. 2- Öğretilmesi istenilen ders ya da konuların amaçlar, yönergeler ve ders gereçleri ile birlikte sıralı olarak düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan kılavuz. 3- Öğrencilere bir plana göre kazandırılması istenilen öğrenim yaşantılarının tümünü içine alan program.
 3. (en) Curriculum.
 4. (en) Curriculum, courses of study.

öğretim (nedir ne demek)

 1. Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
  Örnek: Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım. F. R. Atay
 2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.
 3. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemi.
 4. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi.
 5. Bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme.
 6. (en) Teaching.
 7. (en) İnstruction.
 8. (en) Schooling tedris.
 9. (en) Training.
 10. (en) İnstruction, teaching.
 11. (en) Education.
 12. (en) Schooling.
 13. (en) Tuition.
 14. (en) Schoolteaching.
 15. (en) Tedrisat.
 16. (en) Talim.

program (nedir ne demek)

 1. Program bilgi dosyası, bir programın işŸleyişŸi hakkında bilgi içeren Windows ortamında dosya, PIF dosyası (Bilgisayar)

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.014