NND Sözlük

Ana Sayfa > denetleme kurulu nedir, denetleme kurulu ne demek (denetleme kurulu nnd)

denetleme kurulu nedir, denetleme kurulu ne demek?

denetleme kurulu

 1. Devlet kuruluşlarında denetim işini yapmakla görevli üyelerin oluşturduğu kurul, denetim kurulu, teftiş heyeti, teftiş kurulu.
 2. Bir kuruluşun yasalara ve kendi amacına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetleyen kurul.
 3. Filmleri denetlemek amacıyla belirli kişilerden oluşan resmi, yarı resmi ya da özel topluluk.
 4. (en) Board of review (of censors), censor board.
 5. (en) Censor board.
 6. (en) Auditing / control commission.
 7. (en) Auditing commission.
 8. (al) Prüfungsausschuss, Zensuraüsschuss
 9. (fr) Commission de contrôle (de censure)

denetleme (nedir ne demek)

 1. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.
 2. Denetlemek işi.
 3. Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim.
 4. Bir filmin, yürürlükteki yasalara aykırı yönü ya da sakıncaları olup olmadığını anlamak amacıyla, kamuya sunulmadan önce, ilgililerce yapılan inceleme.
 5. (en) Censorship, scissor (a.).
 6. (en) İnspection.
 7. (en) Audit.
 8. (en) Auditing.
 9. (en) Checking.
 10. (en) Supervision.
 11. (en) Check.
 12. (en) İnspectorship.
 13. (en) Reappraisal.
 14. (en) Control.
 15. (al) Zensur, Filmzensur, Kontrolle, Filmkotrolle
 16. (fr) Censure, contrôle (de film)
 17. (fr) İnspection

kurulu (nedir ne demek)

 1. Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş.
 2. (en) Set up.
 3. (en) Established.
 4. (en) Formed.
 5. (en) Wound up.
 6. (en) Cocked.
 7. (en) Ready to fire.

kurul (nedir ne demek)

 1. Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.
 2. (en) Board.
 3. (en) Committee.
 4. (en) Council.
 5. (en) Commission.
 6. (en) Assembly.
 7. (en) College.
 8. (en) Body.
 9. (en) Corps.
 10. (en) Mission.
 11. (en) Central commission.
 12. (en) Central committee.

devlet (nedir ne demek)

 1. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
 2. Büyüklük, mevki.
 3. Mutluluk
  Örnek: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Muhibbî
 4. Talih.
 5. Devletin yönetim organları
 6. Sınırları belirli bir yurt ve türe düzeni içinde, ülküdeş insanların topluca ve kamu yararını sağlamak amacıyle örgütlenerek kurdukları ve benzeri topluluklarca bağımsız ve siyasal kişiliği tanınmış birlik.
 7. Büyük mutluluk.
 8. Kut, talih.
 9. Büyük aşama, orun, mevki.
 10. Toprak bütünlüğü ve siyasal örgütü olan bir ulusun oluşturduğu hukuksal varlık.
 11. (en) State.
 12. (en) Governmental.
 13. (en) Official.
 14. (en) Good luck.
 15. (en) The collectivity.
 16. (en) Nation.
 17. (en) Prosperity.
 18. (en) State, Commonwealth.
 19. (en) Political.
 20. (en) Government.
 21. (en) Commonweal.
 22. (en) Commonwealth.
 23. (en) The community.
 24. (en) Polity.
 25. (en) Power.
 26. (fr) Etat

denetim (nedir ne demek)

 1. Denetleme
  Örnek: Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Anayasa
 2. Denetlik yardımıyla görüntünün ya da sesin niteliğini izleme işi.
 3. Bk. denetleme
 4. Eğitim ve öğretim çalışmalarının yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılıp yapılmadığının incelenmesi, yoklanması ve soruşturulması işi.
 5. (en) [İng.Monitoring.
 6. (en) Check.
 7. (en) Charge.
 8. (en) Auditing.
 9. (en) İnspection.
 10. (en) Auditing, control.
 11. (en) Control.
 12. (en) Test.
 13. (en) Audit.
 14. (en) Review.
 15. (en) Superintendence.
 16. (en) Governance.
 17. (en) Discipline.
 18. (en) Supervision.
 19. (en) Censure.
 20. (en) Censorship.
 21. (al) Kontroll, Betriebsaufsicht, Überwachung
 22. (fr) Contrôle

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011