NND Sözlük

Ana Sayfa > data network nedir, data network ne demek (data network nnd)

data network nedir, data network ne demek?

data network   US UK

 1. Bilgi ağı (network)

data   US UK (nedir ne demek)

 1. Veri.
 2. Aslında kendileri ekonomik olmayan ancak ekonomi dünyasını dışarıdan kuşatan veya çerçeveleyen, nüfus, teknik bilgi, hukuk düzeni ve yönetim biçimi ögelerinden her biri.
 3. Veri
 4. (en) Data.
 5. (en) Collection of facts from which conclusions may be drawn; 'statistical data'.
 6. (en) Facts represented in a readable language on a durable medium Data on its own carries no meaning Empirical data are facts originating in or based on observations or experiences A database is a store of data concerning a particular domain Data in a database may be less structured or have weaker semantics than knowledge in a knowledge base Compare data with information and knowledge.
 7. (en) Programs, files, and other information stored in, communicated, or processed by a computer.
 8. (en) Representation forms of information dealt with by information systems and their users [642 1-G-1].
 9. (en) Representation of facts, concepts, or instructions in a formal manner suitable for communication, interpretation, or processing by human beings or by computers.
 10. (en) Re-Interpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing Operations can be performed upon data by humans or by automatic means Any representations such as characters or analog quantities to which meaning is or might be assigned A representation of facts or instructions in a form suitable for communication, interpretation, or processing by human or automatic means Data includes constants, variables, arrays, and character strings.
 11. (en) Any information contained in a computer file Normally names and address plus other demographic information.
 12. (en) Digital information that is input to, output from, or processed and stored in a computer.
 13. (en) Formal representation of raw material from which information is constructed via processing or interpretation.
 14. (en) Information that is collected, stored or processed systematically.
 15. (en) Refers to information in numerical form that can be digitally transmitted or processed.
 16. (en) Factual information used as a basis for reasoning, discussion, or calculation; a collection of numerical facts.
 17. (en) Gathering of facts, concepts or instructions in a formalized manner, made suitable for communication, interpretation or processing Anything other than voice.
 18. (en) Data is an un-processed collection or representation of raw facts, concepts, or instructions in a manner suitable for communication, interpretation, or processing by humans or by automatic means.
 19. (en) See Datum.
 20. (en) Data can be defined in many ways Information science defines data as unprocessed information Data is converted into information, and information is converted into knowledge For the purposes of Enterprise, data is a small unit of information, i e a learner's name or an exam mark.
 21. (en) Term that describes the BITS, BYTES, etc, that a computer stores and manipulates Data processed in a useful way becomes information.
 22. (en) Factual information used as a basis for reasoning, discussion, or calculation.
 23. (en) Formalized representation of facts or concepts suitable for communication, interpretation, or processing by people or automated means ' The term 'data' is often used to refer to the information stored in the computer.
 24. (en) Alpha and numeric characters which are processed by a computer 2 Facts or information gathered for a specific purpose.
 25. (en) Digital information or just information, depending on the context.
 26. (en) İn the context of remote sensing, a computer file containing numbers which represent a remotely sensed image, and can be processed to display that image 2 a collection of numbers, strings, or facts that require some processing before they are meaningful.
 27. (en) Social science data are the raw material out of which social and economic statistics are produced Social science data originate from social research methodologies or administrative records, while statistics are produced from data Data are the information collected and stored at the level at which the unit of analysis was observed Summaries of these data are usually statistics Data must be processed to be of practical use This compilation is accomplished with statistical software, which reads the raw data from a computer file.
 28. (en) Factual information, especially results of an experiment or clinical trial.
 29. (en) Information stored on the computer system, used by applications to accomplish tasks.
 30. (en) The information and evidence gathered during the assessment process for use in determining the level of teaching performance See Evidence, Extant Data, Information.
 31. (çoğ veya tek) bilgi, malumat, istatistik
 32. Data, bilgi, girdi, veri, malumat

network   US UK (nedir ne demek)

 1. (en) Make ties or acquaintances (esp. for professional support or business advantages); link computers for the exchange of information; broadcast something simultaneously on networked stations.
 2. Şebeke
 3. Ağ örgüsü
 4. Yayın istasyonları şebekesi.
 5. İletişim ağı, ağ, şebeke, ağ örgüsü

bilgi ağı (nedir ne demek)

 1. (en) İnformation network.

bilgi (nedir ne demek)

 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
  Örnek: Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti. H. E. Adıvar
 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
 4. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
 5. Bilim.
 6. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 7. Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
 8. Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.
 9. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.
 10. Bir dizgenin, kendi durumunu bir im aracılığıyla başka bir dizgeye bildirmesinin nitel etkeni
 11. Renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni.
 12. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. 2. Bilim.
 13. (en) İnfo.
 14. (en) Data.
 15. (en) Know-How.
 16. (en) Acquaintance.
 17. (en) Conveyance.
 18. (en) Cognizance.
 19. (en) İnformation.
 20. (en) Learning.
 21. (en) Fact.
 22. (en) Science.
 23. (en) Snippet.
 24. (en) Steer.
 25. (en) Know.
 26. (en) Know- how.
 27. (en) Acquirements.
 28. (en) Knowledge.
 29. (en) Dope.
 30. (en) İnside dope.
 31. (en) Gleanings.
 32. (en) Griff.
 33. (en) Griffin.
 34. (en) İntelligence.
 35. (en) Line.
 36. (en) Lore.
 37. (en) Notice.
 38. (en) Report.
 39. (en) Savvy.
 40. (en) Word.
 41. (en) İnstructions.
 42. (en) Known.
 43. (en) Known- how.
 44. (en) Notion.
 45. (al) Information
 46. (al) Kenntnis
 47. (fr) İnformation

ağı (nedir ne demek)

 1. Zehir.
 2. Bir organizmayı tedirgin eden ya da öldüren özdek.
 3. Bir metal ya da alaşımın niteliğini bozan özdek.
 4. Bir tezgenin etkinliğini azaltan ya da yok eden özdek.
 5. (en) Venom zehir.
 6. (en) Network of.
 7. (en) Venom.
 8. (en) Poison.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011