NND Sözlük

Ana Sayfa > dört duvar arasında kalmak nedir, dört duvar arasında kalmak ne demek (dört duvar arasında kalmak nnd)

dört duvar arasında kalmak nedir, dört duvar arasında kalmak ne demek?

dört duvar arasında kalmak

 1. Evde kapalı bir yerde kalmak zorunda olmak.
 2. Evde, kapalı bir yerde kalmak zorunda olmak: “Ömrünü dört duvar arasında geçirmiş, çocuklarından başka insan yüzü görmemiş temiz bir ev kadını birdenbire değişemezdi.” -R. N. Güntekin.

dört (nedir ne demek)

 1. Sayısının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
 3. Üçten bir artık.
 4. Dört sayısının adı.
 5. (en) Four.
 6. (en) Quadruple.
 7. (en) Quaternary.
 8. (en) Tetrad.
 9. (en) Quadr-.
 10. (en) Quadro-.
 11. (en) Quater-.
 12. (en) Tetra-.

duvar (nedir ne demek)

 1. Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
 2. Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel
  Örnek: Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir. Y. Z. Ortaç
 3. Sonuç alınamayan yer.
 4. Engel.
 5. Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.
 6. (en) Mural.
 7. (en) Wall.
 8. (en) Dike.
 9. (en) Barrier.
 10. (en) Enclosure.
 11. (en) İnclosure.
 12. (en) Compound.
 13. (en) Defensive barrier.
 14. (en) Affiche.
 15. (en) Fence.
 16. (en) Partition.

arasında (nedir ne demek)

 1. (en) İn the midst of.
 2. (en) İnter-.
 3. (en) Between.
 4. (en) Among.
 5. (en) Amongst.
 6. (en) Amid.
 7. (en) Amidst.
 8. (en) Betwixt.
 9. (en) Tween.
 10. (en) İn between.

kalmak (nedir ne demek)

 1. Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
  Örnek: Sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı. T. Buğra
 2. Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak
 3. Konaklamak, konmak
 4. Oturmak, yaşamak, eğleşmek
 5. Hayatını sürdürmek, yaşamak.
 6. Varlığını korumak, sürdürmek
 7. Oyalanmak, vakit geçirmek
 8. Sınıf geçmemek.
 9. 1) yapılması düşünülmüş olduğu hâlde yapılmamak; 2) kararı bağlandığı hâlde uygulanmamak.
 10. (en) Stay.
 11. (en) Remain.
 12. (en) Continue.
 13. (en) Keep.
 14. (en) Stand.
 15. (en) Fail.
 16. (en) Be left.
 17. (en) Be left over.
 18. (en) Abide.
 19. (en) Come to.
 20. (en) Devolve.
 21. (en) Flunk.
 22. (en) Keep to.
 23. (en) Leave.
 24. (en) Put up.
 25. (en) Refuge.
 26. (en) Rest with.
 27. (en) Room.
 28. (en) Sleep.
 29. (en) Stop.
 30. (en) Survive.
 31. (en) Tarry.
 32. (en) Wait.
 33. (en) Descend.
 34. (en) Persist.
 35. (en) To remain.
 36. (en) To be left.
 37. (en) To be leftover.
 38. (en) To stay in a place temporarily.
 39. (en) To come to a halt.
 40. (en) To reach a standstill.
 41. (en) To fail.
 42. (en) To be postponed to.
 43. (en) To be entrusted to sb to be left to sb by sb else.
 44. (en) To be kept from doing sth.

evde (nedir ne demek)

 1. (en) İn.

ev (nedir ne demek)

 1. Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı.
 2. Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut, hane
  Örnek: Ana oğul, yeni kiraladıkları eve bir pazar günü taşındılar. N. Cumalı
 3. Aile.
 4. Soy, nesil.
 5. Evin iç düzeni, eşyası vb.
 6. (Mimarlık) İçinde oturup barınılacak yapı.
 7. (en) Abode.
 8. (en) Door.
 9. (en) Roof.
 10. (en) Bricks and mortar.
 11. (en) Office.
 12. (en) İnstitution.
 13. (en) Family.
 14. (en) Abiding place.
 15. (en) Accomodation.
 16. (en) The energy needed to move one electron through a potential of one volt.
 17. (en) Unit of energy equal to the work done by an electron accelerated through a potential difference of 1 volt.
 18. (en) The basic unit of energy used in high energy physics It is the energy gained by one electron when it moves through a potential difference of one volt By definition an eV is equivalent to 1 6 x 10-19 joules This is a very small amount of energy and the more commonly used multiples are MeV , GeV and TeV.
 19. (en) The energy gained by an electron which accelerates through a potential difference of one volt.
 20. (en) Electron volt.
 21. (en) Electric Vehicle or Environmental Vehicle A vehicle powered by electricity or a fuel other than gasoline.
 22. (en) Vehicle powered by electric motor rather than by an internal combustion engine Most common source of electricity is chemical storage batteries.
 23. (en) Abbreviation for Electric Vehicle.
 24. (en) An electrically powered vehicle Usually incorporating an electric motor powered by a massive battery pack, Evs are limited in their mileage range because of the limitations of present battery technology.
 25. (en) Extravehicular.
 26. (en) Alternate MODE CAMPAIGN - Use of multiple pieces or methods as a marketing effort to promote awareness of all alternate modes of travel Electronic methods must be documented.
 27. (en) Short form term for an Electric Vehicle.
 28. (en) Top Exposure Value; A number that represents available combinations of shutter speed and aperture offering the same exposure effect when scene brightness remains the same Each EV number can be applied to various shutter speed and aperture combinations.
 29. (en) Earned Value.
 30. (en) Domestic.
 31. (en) House.
 32. (en) Household.
 33. (en) Home.
 34. (en) Dwelling.
 35. (en) Dwelling place.
 36. (en) Place.
 37. (en) Residence.
 38. (en) Accommodation unit.
 39. (en) Crib.
 40. (en) Domicil.
 41. (en) Domicile.
 42. (en) Dwelling house.
 43. (en) Habitation.
 44. (en) Hangout.
 45. (en) Housing.
 46. (en) İnhabitation.
 47. (en) Settlement.
 48. (en) Rooms.
 49. (en) Hang out.
 50. (en) İnhabitancy.
 51. (en) Private dwelling.
 52. (en) Tenement.
 53. (fr) Maison

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013